BÜYÜME

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araÜstel regresyon işlevi üzerinde nokta hesaplar.

Yazım Şekli

 =BÜYÜME(Veri_Y; Veri_X; Yeni_Veri_X; İşlev_Türü)

Girilen Veri_Y ve Veri_X değerlerine göre üstel büyümeyi verir. Belirlenmiş X ve Y değerlerini kullanarak yeni X değerleri için Y değerlerini hesaplar.

  • Veri_Y : y=b.mx formülünde görülen Y değerleri kümesidir. Verilen bu değerlerde kesinlikle 0 ya da negatif sayılar kullanılmamalıdır.
  • Veri_X : y=b.mx formülünde görülen X değerleri kümesidir. Eğer sadece bir değişken kullanılırsa, girilen Y ve X değerleri eşit boyutlarda olmak zorundadır. Birden fazla değişken kullanılırsa, girilen Y değerleri bir vektör olmalıdır. Herhangi bir sütun veya satır aralığı.
  • Yeni_Veri_X : BÜYÜME işlevinin karşılığında yeni Y değerlerini hesaplamak için verilen X değerleridir.
  • İşlev_Türü : İşlev türü olarak 2 seçenek girilebilir. Sadece 0 ve 1 değerlerini alabilir. Eğer 0 değeri seçilirse b değeri 1 alınarak işlem hesaplanır, 1 ise b normal şekilde hesaplanır. y=mx


Örnek-1


Buyume.pngİlk 6 ayın senet artışları tablodaki gibi olduğunu varsayalım. D2 sütununda hesapladığımız birim bilinen değerlere karşılık gelen değerleri hesaplar. B9 da hesapladığımız birim ise üstel büyüme devam ederse izleyen ayın değerlerini hesaplamak için kullanılır.

 Not:Formülün dizi formülü olarak girilmesi gereklidir. Aksi halde doğru hesaplanmayacaktır.
 Sonuç olarak bir aralık seçildikten sonra formül çubuğuna gerekli formülümüz yazılır. Doğru hesaplama yapmak için
 Enter tuşu yerine Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basmanız gereklidir.


Eskiwiki.png This page is imported from Eskiwiki (previously Wiki.OpenOffice.org.tr) The whole page content and all revisions are licensed under:
24px24px This work is licensed under the Attribution NonCommercial 3.0 Unported License