Base Düzenle Menüsü

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araBu menü belge içeriğini düzenlemek için var olan seçenekleri içerir.


Base duzenle.png


Geri

Base belli bir sınır dahilinde kullanıcının yaptığı işlemleri hafızasında tutar. Geri seçeneği yapılan işlemleri tek tek geri alır. Geri alınacak bir işlem yoksa Geri Alınamıyor şeklinde görünür.

Kes

Seçili verileri keser.

Kopyala

Seçilmiş verileri hafızaya kopyalar.

Yapıştır

Kopyala ve/veya kes komutlarıyla almış olduğunuz verileri yapıştırır.

Özel Yapıştır

Girdiğimiz verilerin içinde birbirinden farklı veriler yer alıyorsa(sayi, kelime, tarih vb.) bu verilerden istediğimiz tip veriyi seçip yapıştırır.

Sil

Seçili tablo, sorgu, form veya raporu siler.

Yeniden Adlandır

Seçili tablo, sorgu, form veya raporun ismini yeniden adlandırır.

Düzenle

Seçili tablo, sorgu, form veya raporu düzenlemek için açar.

SQL Görünümde Düzenle

Veritabanını SQL kod görünümünde düzenlemek için açar.

Veritabanı Nesnesi Aç

Seçili tablo, sorgu, form veya raporları görüntülemek için açar.

Görüntü Olarak Yarat

Seçili sorgu için tablo görüntüsü oluşturur.

Form Sihirbazı

Seçili tablo veya sorgu için Form Sihirbazını başlatır.

Rapor Sihirbazı

Seçili tablo veya sorgu için rapor oluşturma sihirbazını başlatır.

Tümünü Seç

Seçili grup içerisindeki tüm tablo, sorgu, form veya raporları seçer.

Veritabanı

Veritabanı ile ilgili ayarları yapar.


Base veritabani.png


  • Özellikler : Veritabanının özelliklerini görüntüleyip düzenlenmesini sağlar.
  • Bağlantı Türü : Bağlantı tipi sihirbazını çalıştırır.
  • Gelişmiş Ayarlar : Gelişmiş özellikler diyalog kutusunu açar.


Eskiwiki.png This page is imported from Eskiwiki (previously Wiki.OpenOffice.org.tr) The whole page content and all revisions are licensed under:
24px24px This work is licensed under the Attribution NonCommercial 3.0 Unported License