Base Görünüm Menüsü

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araBu menü görüntüleme için gerekli seçenekleri içerir.


Base gorunum.png


Veritabanı Nesneleri

Anasayfada yer alan Veritabanı seçeneklerinin görüntülenmesini sağlar.


Base nesne.png


 • Tablolar : Tablolar görüntülenir.
 • Sorgular : Sorgular görüntülenir.
 • Formlar : Formlar görüntülenir.
 • Raporlar : Raporlar görüntülenir.

Araç Çubukları

OpenOffice.org Base araç çubuklarını düzenlenmesini sağlar.


Base araclar.png


 • Form : Form araç çubuğu gösterir/gizler.
 • Rapor : Rapor araç çubuğu gösterir/gizler.
 • Sorgu : Sorgu araç çubuğu gösterir/gizler.
 • Standart : Sadece standart araç çubuğu gösterir/gizler.
 • Tablo : Tablo araç çubuğu gösterir/gizler edilir.
 • Özelleştir : Kişisel araç çubukları oluşturmanızı sağlar.
 • İlk Haline Getir : Varsayılan ayarlara döner.

Durum Çubuğu

Durum çubuğunu gösterir/gizler.

Önizleme

Seçili tablo, sorgu, form veya raporların ön izlemesini gösterir/gizler.


Base onizleme.png


 • Hiçbiri : Hiçbir görüntüleme yapılmaz.
 • Belge Bilgisi : Seçili belgenin bilgileri görüntülenir.
 • Belge : Anasayfada seçili tablo, sorgu, form ve raporun küçük bir önizlemesi görünür.

Sırala

Seçili bölümde artan veya azalan sıralama yapar.


Base sirala.png


 • Artan Sıralama : Seçili bölümde bulunan tablo, sorgu, form ve raporları artan sırada sıralar.
 • Azalan Sıralama : Seçili bölümde bulunan tablo, sorgu, form ve raporları azalan sırada sıralar.

Tabloları Yenile

Seçili tablo, sorgu, form ve raporları günceller.


Eskiwiki.png This page is imported from Eskiwiki (previously Wiki.OpenOffice.org.tr) The whole page content and all revisions are licensed under:
24px24px This work is licensed under the Attribution NonCommercial 3.0 Unported License