Calc ve Excel İşlevleri Karşılaştırma Listesi

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araLibreOffice 4.1.3 sonrası ve Excel 2013 işlev karşılaştırma tablosu


LibreOffice AÇIKLAMALAR EXCEL AÇIKLAMALAR
== VERİTABANI İŞLEVLERİ == VERİTABANI İŞLEVLERİ
İŞLEV AÇIKLAMA İŞLEV AÇIKLAMA
VSEÇORT(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇORT Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki, belirttiğiniz koşulları karşılayan değerlerin ortalamasını alır.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VSEÇORT işlevi Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
VSEÇSAY(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇSAY Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki belirttiğiniz koşulları ve sayısal değerleri karşılayan satırları sayar.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VSEÇSAY işlevi Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar
VSEÇSAYDOLU(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇSAYDOLU Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki belirttiğiniz koşullarla eşleşen boş olmayan bütün hücreleri (kayıtları) sayar. Kayıtlar sayısal ya da abecesayısal olabilir.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VSEÇSAYDOLU işlevi Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
VAL(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VAL Veri tabanı aralığında arama kriterine uyan hücrenin içeriği ile döner. Bir hata oluşması durumunda, uyan satır bulunamamışsa #DEĞER hatası görüntülenir. Birden fazla hücre bulunmuş ise Hata:502 görüntülenir.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VAL işlevi Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
VSEÇMAK(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇMAK Bir listenin veya veritabanının bir sütunundaki belirttiğiniz koşullarla eşleşen satırlardaki en büyük sayıyı verir.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VSEÇMAK işlevi Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
VSEÇMİN(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇMİN Veri aralığındaki arama kriterlerine uyan hücrelerdeki en küçük içerik değeri ile geri döner.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VSEÇMİN işlevi Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
VSEÇÇARP(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇÇARP Veri aralığındaki Arama kriterlerine uyan bütün hücreleri çarpar.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VSEÇÇARP işlevi Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
VSEÇSTDSAPMA(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇSTDSAPMA Veri aralığında arama kriterine uyan sütundaki hücre içeriği sayılarını kullanarak, bir örnek üzerindeki popülasyonun standart sapmasını hesaplar. Örnekten alınan kayıtlar veri örneği olarak işlenir. Bu örnekteki çocuklar bütün çocuklara karşı bir kesit olarak ele alınır. Şayet örnek popülasyonu binden az ise görüntülenebilir bir sonuç elde edilemez.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VSEÇSTDSAPMA işlevi Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
VSEÇSTDSAPMAS(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇSTDSAPMAS Bir veri alanındaki aranan kriterlere uyan bütün hücrelerin popülasyon tabanınında standart sapmasını hesaplar. Örnekteki kayıtlar bütün popülasyon olarak ele alınır.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VSEÇSTDSAPMAS işlevi Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
VSEÇTOPLA(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇTOPLA Veri tabanı aralığındaki arama kriterlerine uyan hücrelerin bütün satırlarındaki (Kayıtlar) toplamı ile döner.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VSEÇTOPLA işlevi Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
VSEÇVAR(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇVAR Veri aralığındaki arama kriterlerine uyan bütün hücrelerin varyansı ile geri döner. Örnekten alınan kayıtlar veri örneği olarak işlenir. Şayet örnek popülasyonu binden az ise görüntülenebilir bir sonuç elde edilemez.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VSEÇVAR işlevi Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
VSEÇVARS(Veritabanı; Veritabanı_alanı; Arama_ölçütleri) VSEÇVARS Bir listenin veya veritabanının belirttiğiniz koşullarla eşleşen bir sütunundaki sayıları kullanarak, bir popülasyonun varyansını popülasyonun tümüne bağlı olarak hesaplar. Örnekteki kayıtlar bütün popülasyon'un örneği olarak işlenir.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. VSEÇVARS işlevi Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
TARİH VE SAAT İŞLEVLERİ TARİH VE SAAT İŞLEVLERİ
İŞLEV AÇIKLAMA İŞLEV AÇIKLAMA
TARİH(yıl; ay; gün) Bu işlev yıl, ay, gün olarak verilmiş bir tarihi hesaplayarak hücrenin biçemiyle görüntüler. TARİH işlevi için varsayılan biçem tarih biçimidir, fakat isterseniz hücreleri isteğiniz başka sayı biçemleriyle ayarlayabilirsiniz. TARİH işlevi Belirli bir tarihin seri numarasını verir
TARİHSAYISI("Metin") Çift tırnaklar içinde gösterilen tarih için, iç tarih sayısı döndürür.İç tarih sayısı bir sayı olarak döner. Sayı LibreOffice'un kullandığı tarih sistemi değerlerine göre elde edilir.Eğer metin dizisi bir zaman değeride içeriyorsa,TARİHSAYI sadece dönüşümün tam sayı bölümünü döndürür. TARİHSAYISI işlevi Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
GÜN(sayı) Seri numarayla gösterilen bir tarihin gününü verir. Gün 1 - 31 arasında bir tamsayı olarak verilir. Negatif bir tarih/saat değeri de girebilirsiniz. GÜN işlevi Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
GÜNLER(tarih_2; tarih_1) İki tarih arasındaki gün sayısını, hesaplar. Sonuç iki tarih arasındaki günlerin sayısı olarak döner. GÜN işlevi İki tarih arasındaki gün sayısını verir
GÜN360(Tarih_1; Tarih_2; Tür) 360 günlük yıl temelinde (ayda 30 gün) iki tarih arasındaki gün sayısını verir. Muhasebe sisteminiz 30 günlük ayları temel alıyorsa ödemeleri, faizleri hesaplamanıza yardımcı olması için bu işlevi kullanın.TarihTarihTarihTarihtarih GÜN360 işlevi İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
SERİTARİH(Başlangıç tarihi; Aylar) Sonuç, Başlangıç tarihi'nden itibaren Aylar sayısını gösteren tarihtir. Yalnızca aylar göz önüne alınır; günler hesaplama için kullanılmaz. SERİTARİH işlevi Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
SERİAY(Başlangıç tarihi; Aylar) başlangıç tarihi'den Aylar sonrasına düşen ayın son gününün tarihine döner. SERİAY işlevi Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
SAAT(Sayı) Zaman değerini saat biriminde verir. Saat, 00:00 ile 23:00 arasındaki bir tamsayıdır. SAAT işlevi Bir seri numarasını saate dönüştürür
ISOHAFTASAY işlevi Belirli bir tarih için yılın ISO hafta numarasının sayısını verir
DAKİKA(Sayı) Bir zaman değerinin dakika sayısını verir. Dakika, 0 - 59 arasında bir tamsayı olarak verilir. DAKİKA işlevi Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür
AY(sayı) Seri_no tarafından gösterilen ayı verir. Ay, 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasında bir tamsayıdır. AY işlevi Bir seri numarasını aya dönüştürür
TAMİŞGÜNÜ(Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; Tatil günleri) Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi arasındaki tüm çalışma günleri sayısını verir. Çalışma günleri hafta sonlarını ve tatil olarak tanımlanmış günleri içermez. Belirli dönemlerde, çalışılan gün sayısına bağlı olarak çalışanların tahakkuk eden kazançlarını hesaplamak için İŞGÜNÜSAYISI'nı kullanın. TAMİŞGÜNÜ işlevi İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
TAMİŞGÜNÜ.ULUSL işlevi İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir
ŞİMDİ() Geçerli bilgisayar tarih ve zamanın seri numarasını verir. Hücre biçimi işlev girilmeden önce Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir. Hücre değeri çalışma sayfasını güncelediğiniz veya herhangi bir hücre değerini değiştirdiğinizde güncellenir. ŞİMDİ işlevi Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir
SANİYE(sayı) Bir zaman değerinin saniyelerini verir. Saniye, 0 (sıfır) ile 59 arasında bir tamsayı olarak verilir. SANİYE işlevi Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
ZAMAN(saat; dakika; saniye) ZAMAN Belirli bir zamanın ondalık sayısını verir. Hücre biçimi işlev girilmeden önce Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir Bu işlev zaman temelinde üç öğenin ondalık zaman değerine çevrilmesinde kullanılabilir. ZAMAN işlevi Belirli bir zamanın seri numarasını verir
ZAMANSAYISI(metin) ZAMANSAYISI Bir metin dizesiyle gösterilen zamanı ondalık sayı halinde verir. Ondalık sayı, 0:00:00 ile 23:59:59 arasındaki zamanı gösteren 0 - 0,99999999 arasındaki değerdir.Tarih girişlerini hesaplamak için LibreOffice'da kullanılan tarih sistemi sonucunda, ondalık sayı olarak gösterilen iç sayı oluşturulur.Eğer metin dizisi yıl, ay veya gün de içeriyorsa, ZAMANSAYISI sadece dönüşümün kesirli bölümünü döndürür. ZAMANSAYISI işlevi Metin biçimindeki zamanı seri numarasına dönüştürür
BUGÜN() Geçerli bilgisayar sistem tarihinin seri sayısını verir. Hücre biçimi işlev girilmeden önce Genel ise, sonuç tarih olarak biçimlendirilir. Bu değer çalışma sayfası yeniden açıldığında veya belgedeki değerler değiştirildiğinde güncellenir. BUGÜN işlevi Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
HAFTANINGÜNÜ(Sayı; Tür) Bir tarihe karşılık gelen haftanın gününü verir. Varsayılan değer olarak,(tür yoksa ya da 1 ise) gün, 1'den (Pazar) 7'ye (Cumartesi) kadar bir tamsayı olarak verilir. Eğer tür=2, numaralama Pazartesi=1; ve eğer tür=3 numaralama Pazartesi=0 ile başlar. HAFTANINGÜNÜ işlevi Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür
HAFTASAY(Sayı; Kip) HAFTASAY Haftanın, sayısal olarak bir yıl içinde bulunduğu yeri belirten bir sayı verir. -- ISO 8601 Uluslararası Standartı pazartesi günlerinin haftanın başı olması gerektiğine hükmetmiştir. Bir kısmı eski yıla bir kısmı ise yeni yıla ait olan bir haftaya, en fazla günü hangi yılda bulunuyorsa o yıla göre bir numara verilir. Bu şu anlama gelir; herhangi bir yıldaki birinci hafta içinde 4 ocak tarihi bulunur. HAFTASAY işlevi Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
İŞGÜNÜ(Başlangıç_tarihi; Günler; Tatil günleri) İŞGÜNÜ Başlangıç tarihi'nden önceki veya sonraki çalışma günü sayısını gösteren bir tarihi belirten sayıyı verir. İş günleri hafta sonlarını ve tatil olarak tanımlanan günleri hariç tutar. Sonuç tarih olarak görüntülenir. İŞGÜNÜ işlevi Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
İŞGÜNÜ.ULUSL işlevi Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir
YIL(sayı) Tarihe karşılık gelen yılı verir. Yıl, 1900-9999 aralığında bir tamsayı olarak verilir. YIL işlevi Bir seri numarasını yıla dönüştürür
YILORAN(Başlangıç tarihi; Bitiş tarihi; Temel) İki tarih başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki tam günlerin sayısını gösteren yıl kesrini verir. Sonuç 0 ve 1 arasındadır. Belirli bir döneme atamak için bir yıllık hakların veya yükümlülüklerin oranını tanımlamak üzere YILORAN foksiyonunu kullanın. YILORAN işlevi Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir
= MÜHENDİSLİK İŞLEVLERİ = MÜHENDİSLİK İŞLEVLERİ
İŞLEV AÇIKLAMA İŞLEV AÇIKLAMA
BESSELI(X; N) Tamamen sanal bağımsız değişkenler için değerlendirilen Bessel işlevinin eşdeğeri olan, değiştirilmiş Bessel işlevini verir. In(x) olarak gösterilir. BESSELI işlevi Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir
BESSELJ(x; n) Bessel işlevini verir. (silindir işlevi). BESSELJ işlevi Bessel işlevi Jn(x)'i verir
BESSELK(x; n) Bessel işlevini Kn(x)'e döndürür. BESSELK işlevi Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir
BESSELY(x; n) Weber işlevi ya da Neumann işlevi de denilen Bessel işlevini verir. Bessel işlevini Yn(x)'e döndürür. BESSELY işlevi Bessel işlevi Yn(x)'i verir
BIN2DEC(Numara) İkilik tabandaki (binary) bir sayıyı onluk tabana (ondalık) dönüştürür. BIN2DEC işlevi İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür
BIN2HEX(Sayı; Yerler) İkilik tabandaki bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür. Sonuç hexadecimal bir sayıdır. BIN2HEX işlevi İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
BIN2OCT(Sayı; Yerler) İkilik (binary) tabandaki bir sayıyı sekizlik (octal) tabana dönüştürür. BIN2OCT işlevi İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür
BİTVE İki tam sayı için bitsel "VE" BİTVE işlevi İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir
BİTSOLAKAYDIR Bir tam sayının bitlerini sola kaydır. BİTSOLAKAYDIR işlevi Kaydırma_miktarı bitleriyle sola kaydırılan bir değer sayısı verir
BİTVEYA İki tam sayı için bitsel "VEYA". BİTVEYA işlevi 2 sayının bit tabanlı VEYA değerini verir
BİTSAĞAKAYDIR Bir tam sayının bitlerini sağa kaydır. BİTSAĞAKAYDIR işlevi Kaydırma_miktarı bitleriyle sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
BİTÖZELVEYA İki tam sayı için bitsel "ÖZEL VEYA". BİTÖZELVEYA işlevi İki sayının bit tabanlı 'ÖZELVEYA' sonucunu verir
KARMAŞIK(Gerçek numara; I sayısı; Sonek) Gerçek ve sanal katsayıları x + yi veya x + yj biçiminde karmaşık bir sayıya dönüştürür. KARMAŞIK işlevi Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
DÖNÜŞTÜR(değer;”metin; “metin”) Sayı dereceye dönüştürülecek radyan cinsinden açıdır. ÇEVİR işlevi Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
DEC2BIN(Sayı; Yerler) Onluk (decimal ) tabandaki bir sayıyı ikilik (binary) tabana dönüştürür. Verilen sayı -512 ile 511 arasında ise ikilik sonucu hesaplanabilir. DEC2BIN işlevi Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
DEC2HEX(Sayı; Yerler) Onluk (Decimal) tabandaki bir sayıyı onaltılık (Hexadecimal) tabana dönüştürür. DEC2HEX işlevi Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür
DEC2OCT(Sayı; Yerler) Onluk (decimal) tabandaki bir sayıyı sekizlik (octal) tabana dönüştürür. DEC2OCT işlevi Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
DELTA(Sayı 1; Sayı 2) İki değerin eşit olup olmadığını test eder. Sayı1 = sayı2 ise, 1'i, aksi halde 0'ı verir. Bir değerler kümesini süzmek için bu işlevi kullanın. DELTA işlevi İki değerin eşit olup olmadığını sınar
HATAİŞLEV(Altlimit; Üst sınır) Alt_sınır ve üst_sınır arasında tamamlanan hata işlevini verir. Gauss hata integralinden değerleri geri döndürür. HATAİŞLEV işlevi Hata işlevini verir
HATAİŞLEV.DUYARLI işlevi Hata işlevini verir
TÜMHATAİŞLEV(Alt sınır) X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV (Gauss hata integrali) işlevini verir. TÜMHATAİŞLEV işlevi Tümleyici hata işlevini verir
TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI işlevi X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir
BESINIR(Sayı; Adım) Eğer Sayı, Adım'a eşit veya büyükse 1 sonucunu verir. BESINIR işlevi Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
HEX2BIN(Sayı; Yerler) Onaltılık (hexadecimal) tabandaki bir sayıyı ikilik (binary ) tabana dönüştürür. HEX2BIN işlevi Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DEC(Sayı) Onaltılık (hexadecimal) tabandaki bir sayıyı onluk (decimal) tabana dönüştürür. HEX2DEC işlevi Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCT(Sayı; Yerler) Onaltılık (hexadecimal) tabandaki bir sayıyı sekizlik (octal) tabana dönüştürür. HEX2OCT işlevi Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür
SANMUTLAK(Karmaşık sayı) X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir. SANMUTLAK işlevi Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
SANAL(Karmaşık sayı) X + yi ya da x + yi metin biçiminde gösterilen karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir. SANAL işlevi Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
SANBAĞ_DEĞİŞKEN(Karmaşık sayı) Radyan cinsinden ifade edilen bir açı olan (teta) bağımsız değişkenini verir (phi açısı). SANBAĞ_DEĞİŞKEN işlevi Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
SANEŞLENEK(Karmaşık sayı) Metin biçimindeki karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir. SANEŞLENEK işlevi Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
SANCOS(Karmaşık sayı) X + yi ya da x + yi metin biçiminde karmaşık bir sayının kosinüsünü verir. SANCOS işlevi Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
SANCOSH Karmaşık sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür SANCOSH işlevi Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
IMCOT Karmaşık sayının kotanjantını döndürür IMCOT işlevi Karmaşık bir sayının kotanjantını verir
SANCSC Karmaşık sayının kosekantını döndürür SANCSC işlevi Karmaşık bir sayının kosekantını verir
SANCSCH Karmaşık sayının hiperbolik kosekantını döndürür SANCSCH işlevi Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir
SANBÖL(Pay; Payda) İki karmaşık sayının, bölümünün sonucunu verir. SANBÖL işlevi İki karmaşık sayının bölümünü verir
SANÜS(Karmaşık sayı) X + yi ya da x + yi metin biçimindeki bir karmaşık sayının üssünü verir. Sonuç e'nin karmaşık sayı kuvvetidir. e sabitinin değeri yaklaşık 2.71828182845904'e eşittir.. SANÜS işlevi Karmaşık bir sayının üssünü verir
SANLN(Karmaşık sayı) X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının doğal ( e tabanında) logaritmasını verir. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir. SANLN işlevi Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
SANLOG10(Karmaşık sayılar) x + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir. SANLOG10 işlevi Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
SANLOG2(Karmaşık sayı) x + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının 2 tabanındaki logaritmasını verir. SANLOG2 işlevi Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
SANKUVVET(Karmaşık sayı; Sayı) Bir tamsayının üssü olarak verilen bir karmaşık sayı'nın, karmaşık sayı olarak sonucunu verir. SANKUVVET işlevi Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
SANÇARP(Karmaşık sayı1; Karmaşık sayı2; ...) metin biçimindeki en az 2,en çok 29 karmaşık sayının çarpımını verir. SANÇARP işlevi 2'den 255'e kadar karmaşık sayıların çarpımını verir
SANGERÇEK(Karmaşık sayı) Bir karmaşık sayının gerçek katsayısını döndürür. SANGERÇEK işlevi Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir
SANSEC Karmaşık sayının sekantını döndürür SANSEC işlevi Karmaşık bir sayının sekantını verir
SANSECH Karmaşık sayının hiperbolik sekantını döndürür SANSECH işlevi Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir
SANSIN(Karmaşık Sayı) X + yi ya da x + yi metin biçimindeki karmaşık bir sayının sinüsünü verir. SANSIN işlevi Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
SANSINH Karmaşık sayının hiperbolik sinüsünü döndürür SANSINH işlevi Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
SANKAREKÖK(Karmaşık sayı) metin biçimindeki karmaşık bir sayının kare kökünü verir. SANKAREKÖK işlevi Karmaşık bir sayının karekökünü verir
SANTOPLA(Karmaşık sayı1; Karmaşık sayı2; ...) İki ya da daha fazla karmaşık sayının toplamını verir. Maksimum 29 adet kompleks sayı toplanabilir. SANTOPLA işlevi İki karmaşık sayının farkını verir
SANÇIKAR(Karmaşık sayı 1; Karmaşık sayı 2) İki kompleks sayıyı çıkartarak sonucu verir. SANÇIKAR işlevi Karmaşık sayıların toplamını verir
SANTAN Karmaşık sayının tanjantını döndürür SANTAN işlevi Karmaşık bir sayının tanjantını verir
OCT2BIN(Numara; Yerler) Sekiz (octal) tabanındaki bir sayıyı ikilik (binary) tabana dönüştürür. OCT2BIN işlevi Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DEC(Sayı) Sekiz tabanındaki bir sayıyı onluk tabanına döndürür. OCT2DEC işlevi Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEX(Sayı: Yerler) Sekizli (octal) bir sayıyı onaltılı (hexadecimal) bir sayıya çevirir. OCT2HEX işlevi Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür
FİNANSAL İŞLEVLER FİNANSAL İŞLEVLER
İŞLEV AÇIKLAMA İŞLEV AÇIKLAMA
GERÇEKFAİZ(Düzenleme; Faiz Oranı; Ödeme; Oran; Eşitlik; Sıklık; Kural) Dönemsel faiz ödemesi yapan kağıdın tahakkuk etmiş faizini getirir. GERÇEKFAİZ işlevi Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi getirir
GERÇEKFAİZV(Düzenleme; Ödeme; Oran;Eşitlik;Temel) Vadesinde faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi verir. GERÇEKFAİZV işlevi Vadesinde ödeme yapan bir tahvilin tahakkuk etmiş faizini verir
AMORDEGRC(Tutar; Alım tarihi; Birinci dönem; Kalan değer; Dönem; Oran) Her muhasebeleştirme dönemine ilişkin yıpranmayı verir. İşlev, AMORLINC işlevine benzer, ancak hesaplamada uygulanan yıpranma katsayısı malların ömrüne bağlı değildir. AMORDEGRC işlevi Yıpranma katsayısı kullanarak her hesap döneminin değer kaybını verir
AMORLINC(maliyet; alım tarihi; birinci dönem; kalan değer; dönem; oran) Her muhasebeleştirme dönemine ilişkin yıpranma payını verir. Bir mal muhasebeleştirme döneminin ortasında satın alınırsa, eşit olarak bölünen yıpranma payı hesaba katılır. AMORLINC işlevi Her hesap dönemi içindeki yıpranmayı verir
KUPONGÜNBD(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir. KUPONGÜNBD işlevi Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
KUPONGÜN(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir. KUPONGÜN işlevi Kupon süresindeki, gün sayısını, alış tarihini de içermek üzere, verir
KUPONGÜNDSK(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir. KUPONGÜNDSK işlevi Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
KUPONGÜNSKT(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir. Sonuç biçimi tarih olarak biçimlendirilir. KUPONGÜNSKT işlevi Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
KUPONSAYI(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Hesap görme tarihiyle vade tarihi arasındaki kupon sayısını, en yakın tam kupon sayısına yuvarlayarak verir. KUPONSAYI işlevi Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
KUPONGÜNÖKT(Ödeme; Vade; Sıklık; Temel) Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir. Sonuç tarih olarak biçimlendirilir. KUPONGÜNÖKT işlevi Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
TOPÖDENENFAİZ(Oran; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; B; S; Tür) Kümülatif bileşik faiz. Bir kredinin sabit faiz oranlı yatırımlar için, bir dönemde toplam faizler için yapılması gereken ödemeyi bulur. TOPÖDENENFAİZ işlevi İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
TOPANAPARA(Oran; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; B; S; Tür) Sabit faizli bir kredinin dönem_başı ile dönem_sonu arasında ödenen kümülatif anaparasını verir.Sabit faizli bir kredinin dönem_başı ile dönem_sonu arasında ödenen kümülatif anaparasını verir. TOPANAPARA işlevi İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen birikimli anaparayı verir
AZALANBAKİYE(Maliyet; Kalan değer; Ömür; Dönem;Ay) Çift-azalan denge metodu ile belirlenmiş olan dönemde bir malın azalan değerini geri döndürür.Amortismanın bu formu kullanım ömrünün başında daha fazla değer kaybı elde etmek için kullanılır. (doğrusal amortismana karşı olarak). Değer kaybı her dönemde satın alma fiyatından çıkarılarak hesaplandığı için, her dönem azalır. AZALANBAKİYE işlevi Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
ÇİFTAZALANBAKİYE(Maliyet; Kalan değer; Ömür; Dönem; Faktör) Aritmetik-azama metodunu kullanarak, belli bir dönemde bir malın amortisman değerini getirir.Çift azalan bakiye yöntemi, yıpranmayı hızlandırılmış oranda hesaplar. Bu işlevi ilk yıllarda hızlı değer kaybı gerekliyse kullanın. Yıpranma ilk dönemde en yüksek değerindedir ve bunu izleyen dönemlerde azalır. İlk döneminde satın alınan bir malın değer kaybı çok hızlı oluyorsa ( örneğin teçhizat, bilgisayar) bu işlevi seçebilirsiniz. Şunu da not edelim bu hesaplama türünde malın defter değeri asla 0 değerine inmez. ÇİFTAZALANBAKİYE işlevi Bir malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
İNDİRİM(Ödeme; Vade; Fiyat; Paraya dönüştürme; Temel) Bir hisse senedine ilişkin indirim oranını yüzde olarak verir. İNDİRİM işlevi Bir tahvilin indirim oranını verir
LİRAON(Kesirli_lira; Kesir) Kesirle gösterilen para miktarını ondalık sayıyla gösterilen para üstünden fiyata çevirir. LİRAON işlevi Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
LİRAKES(Ondalık_lira; Kesir) Ondalık sayıyla gösterilen lira fiyatını kesirle gösterilen lira fiyatına çevirir. Hisse senedi fiyatları gibi ondalık sayıları kesirli lira değerlerine çevirmek için LİRAKES işlevini kullanın. LİRAKES işlevi Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
SÜRE(ORAN; Bugünkü değer; Gelecek değer) Bir yatırımın istenen değere ulaşabilmesi için gereken dönem sayısını hesaplar. SÜRE işlevi Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
ETKİN işlevi Efektif yıllık faiz oranını verir
GD Dönemsel sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın gelecekteki değerini verir GD işlevi Bir yatırımın gelecekteki değerini verir
GDPROGRAM(Esas; Çizelge) Dönemsel olarak değişen faiz oranları ile bir sermayenin bileşik faizle ulaştığı miktarı bulur. GDPROGRAM işlevi Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, bir başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
FAİZORANI(Ödeme; Vade; Yatırım; Paraya dönüştürme; Temel) Düzenli ödemeleri olan bir yatırımın sabit faiz oranını hesaplar. FAİZORANI işlevi Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
FAİZTUTARI(Oran; Dönem; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; Gelecek değer; Tür) Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemdeki faiz ödemesini verir. FAİZTUTARI işlevi Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
İÇ_VERİM_ORANI(Değerler; Tahmin) Bir yatırımın masraf ve kar hariç, iç geri ödeme oranını hesaplar. Değerler düzenli aralıklarla nakit akışını gösterir. En azından bir değer negatif olmalı (ödemeler), en azından bir değer pozitif olmalıdır. (gelirler) İÇ_VERİM_ORANI işlevi Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
EDEVRESELDÖNEMSE(oran; Dönem; toplam_dönem_sayısı; yatırım) Sabit amortisman ödemeli bir mal için faiz seviyesini hesaplar. ISPMT işlevi Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
MSÜRE(Ödeme; Vade; Kupon; Getiri; Sıklık; Temel) Varsayılan 100$ nominal değere sahip tahvil için değiştirilen süreye geri döner.(Macauley süresi) MSÜRE işlevi Varsayılan par değeri 100 TL olan bir tahvil için Macauley değiştirilmiş süreyi verir
D_İÇ_VERİM_ORANI(Değerler; Yatırım; Yenidenyatırım_oranı) Dönemsel nakit akışı serisi için değiştirilmiş iç verim oranını verir. D_İÇ_VERİM_ORANI işlevi hem yatırım maliyetini, hem de nakit paranın yeniden yatırımı üzerinden alınan faizi dikkate alır. D_İÇ_VERİM_ORANI işlevi Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
NOMİNAL(geçerli_oran; ndönem) Nominal yıllık faiz oranı ve yıl başına birleşik dönemlerin sayısı verili olduğunda, efektif yıllık faiz oranını verir. NOMİNAL işlevi Yıllık nominal faiz oranını verir
TAKSİT_SAYISI Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın dönem sayısını verir. TAKSİT_SAYISI işlevi Bir yatırımın dönem sayısını verir
NBD(ORAN; Değer 1; Değer 2; ...) Bir yatırımın bugünkü değerini verir. Bugünkü değer, gelecekte yapılacak bir dizi ödemenin toplam tutarının bugünkü değeridir. Örneğin, borç aldığınızda, borç tutarı borç veren için bugünkü değerdir. Net bugünkü değeri bulmak için, işlevin dönen değerinden proje maliyetini ( İlk para akışı) çıkarın. NBD işlevi Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
TEKYDEĞER(Ödeme; Vade; Düzenleme; İlk kupon; Oran; Getiri; Paraya dönüştürme; Sıklık) Eğer ilk ödeme tarihi düzenli değilse, tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin değerini, her 100 birim esasında verir. TEKYDEĞER işlevi İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
TEKYGETİRİ(Ödeme; Vade; Düzenleme; İlk Kupon; Oran; Fiyat; Paraya dönüştürme; Sıklık; Temel) Eğer ilk ödeme tarihi düzenli değilse, tek bir ilk dönemi olan bir tahvilin kupon miktarını verir. TEKYÖDEME işlevi İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
TEKSDEĞER(Ödeme; Vade; Son faiz; Oran; Getiri; Paraya dönüştürme; Sıklık) Tek son kupon dönemi olan bir tahvilin her 100$ birimlik nominal değerinin fiyatını verir. TEKSDEĞER işlevi Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
TEKSGETİRİ(Ödeme; Vade; Son faiz; Oran; Fiyat; Paraya dönüştürme; Sıklık; Temel) Bir tahvilin son dönem gelirini gösterir. TEKSÖDEME işlevi Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
PSÜRE işlevi Yatırımın belirtilen bir değere ulaşması için gerekli dönem sayısını verir
DEVRESEL_ÖDEME Sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırımın ödemesini verir. DEVRESEL_ÖDEME işlevi Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
ANA_PARA_ÖDEMESİ(Oran; Dönem; TAKSİT_SAYISI; Bugünkü değer; Gelecek değer; Tür) Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemde yapılan ana para ödemesini verir ANA_PARA_ÖDEMESİ işlevi Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
DEĞER(Ödeme; Vade; Oran; Getiri; Paraya dönüştürme; Sıklık; Temel) Dönemsel ödemeli, sabit faizli bir kağıdın 100 para birimi temelinde satış fiatını tahmin eder. DEĞER işlevi Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
DEĞERİND(Ödeme; Vade; İndirim; Paraya dönüştürme; Temel) Değeri üzerinde İndirim yapılmış faizsiz menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir. DEĞERİND işlevi İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
GETİRİVADE(Ödeme; Vade; Düzen; Oran; Fiyat; Temel) Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin yıılık gelirini verir. DEĞERVADE işlevi Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
BD Bir sabit ödemeli bir yatırımın şu anki değerini getirir.Bu işlevi gelecekte yapılacak bir dizi sabit faizli ödemenin toplam tutarının bugünkü değerini hesaplamak için kullanın. Örneğin, borç aldığınızda borç tutarı borç veren için bugünkü değerdir. Ödemeler sabit miktardadır dönem boyunca değişemez. Belirlenen dönem sonunda ne kadar para kaldığını da hesaplayabilirsiniz.Bu değerleri sayılar, tanımlar veya başvurular olarak girin. örneğin faiz yıllık oranı 8% ise fakat siz aylık Oran olarak kullanmak istiyorsanız, 8%/12 girin. LibreOffice Calc otomatik olarak doğru katsayıyı hesaplayacaktır. BD işlevi Bir yatırımın bugünkü değerini verir
FAİZ_ORANI(TAKSİT_SAYISI; Düzenli_ödeme; Bugünkü değer; Gelecek değer; Tür; Tahmin) Düzenli ödemeleri olan bir yatırımın sabit faiz oranını hesaplar. FAİZ_ORANI işlevi Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
GETİRİ(Ödeme; Vade; Yatırım; İndirim;Temel) Tamamı yatırılmış bir tahvil için vadesinde alınan tutarı verir. GETİRİ işlevi Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
RRI(D; Bugünkü değer; Gelecek değer) Faiz. Yatırım gelirini temsil eden faiz oranını temsil eder. GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ işlevi Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
DA(Maliyet; Kalan değer; ömür) Dönem başına doğrusal azalan amortismanı hesaplar. Bu azalma miktarı yıpranma süresi boyunca (ömür) sabittir. DA işlevi Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir
YAT(Maliyet; Kalan değer; Ömür; Dönem) Aritmetik-azalan amortisman değerini hesaplar.Bir nesnenin toplam değer kaybının bir dönem için olan kısmını bulmak için bu işlevi kullanın. Dönemler boyunca aritmetik azalan sabit toplamlı değer kaybı uygulanır. YAT işlevi Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir
HTAHEŞ(Ödeme; Vade; İndirim) Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri yıllık gelirini verir. Ödeme tarihinde satın alınan, aynı yıl içindeki vade sonunda satılan, alış fiyatına iskonto uygulanmış bir hazine bonosunun getirisini hesaplar. HTAHEŞ işlevi Bir Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
HTAHDEĞER(Ödeme; Vade; İndirim) Bir Hazine bonosu için 100 para birimindeki nominal değerinin fiyatını verir. HTAHDEĞER işlevi Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir
HTAHGETİRİ(Ödeme; Vade; Fiyat) Hazine bonosu gelirini verir. HTAHÖDEME işlevi Bir Hazine bonosunun ödemesini verir
DAB(Maliyet; Kalan değer; Ömür; B; son; Faktör; Tür) Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir (Değişken azalan bakiye). DAB işlevi Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
AİÇVERİMORANI(Değerler; Tarihler; Tahmin) Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir. Hesaplama bir yıl 365 gün temelinde yapılır, artık yıllar ihmal edilir.Eğer ödemeler düzenli aralıklarla yapılıyorsa, İÇVERİMORANI işlevinu kullanın. AİÇVERİMORANI işlevi Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
ANBD(Oran; Değerler; Günler) Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir. Hesaplama 365 gün yıl temelinde ve artık yıllar dikkate alınmadan yapılır.Eğer ödemeler düzenli aralıklarla yapılıyorsa, NBD işlevini kullanın. ANBD işlevi Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
GETİRİ Tamamı yatırılmış bir tahvil için vadesinde alınan tutarı verir. ÖDEME işlevi Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
ÖDEMEİND(Ödeme; Vade; Fiyat; Paraya dönüştürme; Temel) İndirim yapılmış bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir. ÖDEMEİND işlevi Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
GETİRİVADE(Ödeme; Vade; Düzen; Oran; Fiyat; Temel) Faizini vade sonunda ödeyen bir tahvilin yıılık gelirini verir. ÖDEMEVADE işlevi Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
BİLGİ İŞLEVLERİ BİLGİ İŞLEVLERİ
İŞLEV AÇIKLAMA İŞLEV AÇIKLAMA
HÜCRE(bilgi_türü; Başvuru) Bir başvurudaki sol üst hücrenin biçimi, yeri ya da içeriği hakkında bilgi verir. HÜCRE işlevi Bir hücrenin biçimlendirmesi, konumu ya da içeriği hakkında bilgi verir
 NOT    Bu işlev Excel Web App'ta kullanılamaz.
HATA.TİPİ işlevi Bir hata türüne ilişkin sayıları verir
BİLGİ Ortam hakkındaki bilgileri döndürür. BİLGİ işlevi Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
 NOT    Bu işlev Excel Web App'ta kullanılamaz.
EBOŞSA(değer) Referans alınan hücre boş ise DOĞRU değerini döndürür. Bu işlev bir hücrenin içeriğinin boş olup olmadığını anlamak için kullanılır. Formül içeren bir hücre de boş değildir.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. EBOŞSA işlevi Değer boşsa, DOĞRU verir
EHATA(değer) #YOK hata tipi haricindeki hataları araştırır, ve duruma göre DOĞRU veya YANLIŞ değerini getirir.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. EHATA işlevi Değer, #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
EHATALIYSA(değer) #YOK hata değerini de içeren hata şartlarını test eder, YANLIŞ ve DOĞRU değerleri döner.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. EHATALIYSA işlevi Değer, herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
ÇİFTMİ(değer) Değer bir çift tamsayı ise DOĞRU değerini verir, değer bir tek tamsayı ise YANLIŞ değeri döner. ÇİFTMİ işlevi Sayı çiftse, DOĞRU verir
EFORMÜLSE(başvuru) Bir hücre formül içeriyorsa DOĞRU değeri getirilir.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. EFORMÜLSE işlevi Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir
EMANTIKSALSA(değer) Değerin mantıksal sayı biçimi olup olmadığını test eder. (DOĞRU veya YANLIŞ).Eğer bir hata oluşursa, Bu işlev YANLIŞ değeri ile döner. EMANTIKSALSA işlevi Değer, mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
EYOKSA(değer) Şayet hücrede bir #YOK (Değer yok) hata değeri var ise DOĞRU değerini getirir.Eğer bir hata oluşursa, bu işlev YANLIŞ değerini verir. EYOKSA işlevi Değer, #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
EMETİNDEĞİLSE(değer) Hücre içeriğinin metin veya sayılardan oluştuğunu test eder. Eğer içerik metin ise YANLIŞ değeri döner.Eğer bir hata oluşursa, bu işlev DOĞRU değerini verir. EMETİNDEĞİLSE işlevi Değer, metin değilse, DOĞRU verir
ESAYIYSA(değer) Değer bir sayıya başvuruda bulunuyorsa DOĞRU değeri döner.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. ESAYIYSA işlevi Değer, bir sayıysa, DOĞRU verir
TEKMİ(değer) Sayı tekse DOĞRU'yu, sayı çiftse YANLIŞ'ı verir. TEKMİ işlevi Sayı tekse, DOĞRU verir
EREFSE(değer) Değişkenin bir referans olup olmadığını test eder. Eğer değişken bir referans ise DOĞRU döndürülür, aksi taktirde YANLIŞ getirilir. Bu işleve bir referans verilir ise referans gösterilen değer bu işlev tarafından sınanmaz.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. EREFSE işlevi Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir
EMETİNSE(değer) Hücre içeriği metin ise değer DOĞRU olur.Eğer bir hata oluşursa, bu işlev YANLIŞ değerini verir. EMETİNSE işlevi Değer bir metinse DOĞRU verir
S(değer) S işlevi Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
YOKSAY() Hücrede #YOK hatası değerini döndürür. YOKSAY işlevi #YOK hata değerini verir
ÇALIŞMA_SAYFASI(başvuru) Sayfa numarası veya metin olarak görüntülenen sayfa adını verir. Şayet herhangi bir parametre girmezseniz, sonuç formulün içinde bulunduğu, sayfanın numarası olarak görüntülenir. SAYFA işlevi Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir
ÇALIŞMA_SAYFALARI(başvuru) Bir başvurudaki sayfa sayısını geri döndürür. Herhangi parametre girmez iseniz, çalışılan belgedeki sayfa sayısı döndürülür. SAYFALAR işlevi Başvurudaki sayfa sayısını verir
TÜR(değer) Değerin türünü döndürür.Eğer bir hata oluşursa, fonksiyon bir mantıksal veya sayısal değer döndürür. TÜR işlevi Bir değerin veri türünü belirten bir sayı verir
MANTIKSAL İŞLEVLER MANTIKSAL İŞLEVLER
İŞLEV AÇIKLAMA İŞLEV AÇIKLAMA
VE(Mantıksal değer 1; Mantıksal değer 2 ...Mantıksal değer 30) Bütün değişkenler DOĞRU ise DOĞRU değerini döndürür. Değişkenlerden her hangi bir tanesi YANLIŞ ise bu işlev YANLIŞ değeri ile döner.Bağımsız değişkenler mantıksal terimler olabileceği gibi (DOĞRU, 1<5, 2+3=7, B8<10), mantıksal değerler içeren dizilerde (A1:C7) olabilir. VE işlevi Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
YANLIŞ() YANLIŞ mantıksal değeri ile döner. YANLIŞ() işlevi herhangi bir değişken gerektirmez ve daima YANLIŞ mantıksal değeri ile döner YANLIŞ işlevi YANLIŞ mantıksal değerini verir
EĞER(Test; O halde_değeri; Yoksa_değeri) İşlemlerin mantıksal bir sınamasını yapar. EĞER(Test; O halde_değeri; Yoksa_değeri)Test DOĞRU veya YANLIŞ olabilen herhangi bir değer ya da terim. EĞER işlevi Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
EĞERHATA Eğer bir hata değeri değilse değerini, değilse diğerini döndürür. EĞERHATA işlevi Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri döndürür; aksi taktirde formül sonucunu döndürür
EĞERYOKSA Eğer bir #N/A hatası değilse değeri, aksi halde diğerini döndürür. EĞERYOKSA işlevi İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir
DEĞİL(Mantıksal değer) Bir mantıksal değeri tümler(tersine çevirir). DEĞİL işlevi Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
YADA(Mantıksal değer 1; Mantıksal değer 2 ...Mantıksal değer 30) En azından bir değişken DOĞRU ise, DOĞRU değerini verir. Bu işlev tüm bağımsız değişkenler YANLIŞ'sa YANLIŞ mantıksal değerini verir.Bağımsız değişkenler mantıksal terimler olabileceği gibi (DOĞRU, 1<5, 2+3=7, B8<10), mantıksal değerler içeren dizilerde (A1:C7) olabilir. YADA işlevi Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
DOĞRU() Mantıksal değer DOĞRU olarak ayarlanır. DOĞRU() işlevi herhangi değişken almaz ve daima DOĞRU mantıksal değeri döndürür. DOĞRU işlevi DOĞRU mantıksal değerini verir
ÖZELVEYA işlevi Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum VEYA değerini verir
ARAMA VE BAŞVURU İŞLEVLERİ ARAMA VE BAŞVURU İŞLEVLERİ
İŞLEV AÇIKLAMA İŞLEV AÇIKLAMA
ADRES(satır; sütun; MUTLAKDEĞER; A1; "çalışma sayfası") Verilen belirli satır ve sütun sayıları ile bir hücre adresini metin olarak oluşturur. Adres'in mutlak (örneğin, $A$1) veya bağıl adres (as A1) veya karışık olarak(A$1 veya $A1) ele alınmasını MUTLAKDEĞER alanı girdisi ile belirleyebilirsiniz. Ayrıca sayfa adını da belirleyebilirsiniz. ADRES işlevi Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
ALANSAY(başvuru) Bir başvurudaki alanların sayısını verir. Başvuruda çoklu alanlar ve tek hücreler de bulunabilir. Alan, bir bitişik hücreler aralığı ya da tek bir hücredir.Fonksiyona tek bir argüman belirtilmelidir. Çoklu aralık belirtirseniz, aralıkları ek parantezler ile kapamalısınız. Çoklu aralıklar, bölen gibi noktalı virgül (;) kullanılarak girilebilir, ancak bu otomatik olarak tildaya (~) dönüştürülür. ALANSAY işlevi Bir başvurudaki alan sayısını verir
ELEMAN(Dizin; değer 1: değer 2; ...; değer 30) 30'a kadar elemanı bulunan bir değerler listesinden bir değer almak için indis kullanır. ELEMAN işlevi Değerler listesinden bir değer seçer
SÜTUN(başvuru) Hücre başvurusunun sütun numarasını döndürür. Eğer başvuru bir hücre ise hücrenin sütun numarası döner; eğer parametre bir hücre alanı ise, karşılık gelen sütun numaraları tek satır dizi olarak döner, eğer girilen formül bir dizi formülü ise. Eğer COLUMN fonksiyonu alan başvuru parametresi ile beraber dizi formülü için kullanılmazsa, sadece alan içerisindeki ilk hücrenin sütun numarası belirlenir. SÜTUN işlevi Bir başvurunun sütun sayısını verir
SÜTUNSAY(dizi) Bir dizi ya da başvurudaki sütunların sayısını verir. SÜTUNSAY işlevi Bir başvurudaki sütunların sayısını verir
FORMÜLMETNİ işlevi Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir
ÖZETVERİAL Özet tablodan değer(leri) çıkartır. ÖZETVERİAL işlevi Bir Özet Tablo raporunda saklanan verileri verir
YATAYARA(arama_ölçütü; dizi; İndis; sıralanmış) Seçilmiş olan hücre aralığında bir başvuru ya da değer aranılır. Bu işlev bir dizinin ilk satırını verilen değer için test ederek, bulunmuş ise, İndis, olarak isimlendirilmiş sütundaki karşılık gelen değeri geri döndürür. YATAYARA işlevi Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
KÖPRÜ("Adres") veya KÖPRÜ("Adres"; "HücreMetni") KÖPRÜ işlevi bulunan bir hücreye tıklarsanız, köprü çalışarak ilgili adres açılır.HücreMetni isteğe bağlı parametresini kullanmazsanız, formüle yerleştirilen adres, hücrede metin olarak görüntülenir. KÖPRÜ işlevi Bir ağ sunucusunda, bir intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
İNDİS(başvuru; satır; sütun; aralık) İNDİS başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, kullanılır. İşlev ya dizi içindeki belirli bir hücrenin ya da hücreler dizisinin değerini verir. Ya da başvuru içindeki belirli bir hücreye ya da hücrelere bir başvuru verir. İNDİS işlevi Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
DOLAYLI(başv; A1) Bir metin dizisi olarak verilmiş olan, başvuru değeriyle döner. Bu işlev aynı zamanda aralıklar içinde kullanılabilir.İç uyumluluk açısından ADRES ve DOLAYLI işlevleri seçime bağlı bir parametreyi destekler. Bu parametre yardımıyla olağan A1 şeklinde gösterim yerine R1C1 adres gösterimi kullanılabilir.ADRES işlevinda, parametre dördüncü parametre olarak eklenir, seçime bağlı çalışma sayfası ismi parametresi beşinci parametreye kaydırılır.DOLAYLI işlevinda parametre ikinci parametre olarak sona eklenir.Her iki işlevde, parametre 0 olarak eklenirse, R1C1 söz dizimi kullanılır. Eğer parametre verilmezse veya 0 değerinden farklı ise A1 söz dizimi kullanılır. DOLAYLI işlevi Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
ARA(Arama ölçütü; Arama vektörü; Sonuç vektörü) Bir satır veya bir sütun aralığındaki veya bir dizideki değerleri arar. Arama bölgesi bir satır veya sütun da olabilir. Seçmeli olarak, atanan değer (aynı indisdeki) farklı bir sütun veya satırdan geri döner. DÜŞEYARA ve YATAYARAya karşıt olarak, Arama ve sonuç vektörleri farklı yerlerde olabilir. Bitişik olmalarına gerek yoktur. Ek olarak, ARA için arama vektörü artan sıralama ile sıralanmış olmalıdır. Aksi takdirde arama kullanılabilir olmayan yanlış sonuçlarla dönecektir. ARA işlevi Bir vektördeki veya dizideki değerleri arar
KAÇINCI(Arama ölçütü; arama_dizisi; Tür) Bir dizide, belirtilen bir değere belirtilen şekilde uyan bir öğenin göreceli konumunu verir. Bu işlev arama_dizisi'nde bulunan değerin pozisyon numarası ile döner.Öğenin kendisi yerine uyan bir aralık öğesinin konumuna gereksinim duyduğunuzda bu işlevi kullanın. KAÇINCI işlevi Bir başvurudaki veya dizideki değerleri arar
KAYDIR(başvuru; satır; sütun; yükseklik; genişlik) Bir hücre veya hücre aralığındaki belirtilen sütun ve satır sayısında bir aralığın hücre içeriğini verir. KAYDIR işlevi Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
SATIR(başvuru) Bir başvurunun satır sayısını verir. Başvuru bir hücre ise, hücrenin satır numarası geri döner. Eğer Başvuru bir hücre aralığı ise, Dizi formülü Bir dizi formülü olarak. girilmişse karşılık gelen satır numaraları her bir sütunda görüntülenir. SATIR işlevi bir dizi formülü olarak kullanılmamışsa, sadece alandaki ilk hücrede satır numarası görüntülenir. SATIR işlevi Bir başvurunun satır sayısını verir
SATIRSAY(dizi) Bir dizide veya başvurudaki satır sayısını verir. SATIRSAY işlevi Bir başvurudaki satırların sayısını verir
GZV işlevi [javascript:AppendPopup(this,'172020865_1') COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri alır]
DEVRİK_DÖNÜŞÜM(Matris) Bir matrisin satır ve sütunlarını yer değiştirir. DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi Bir dizinin devrik dönüşümünü verir
DÜŞEYARA(arama_ölçütü; dizi; İndis; sıralanmış) Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca sağa hareket eder. Bir tablonun en soldaki sütununda belirli bir değeri arar ve İndis ile belirtilen tablodaki sütundan aynı satır değerini verir. Eğer Sıralama parametresi verilmemişse veya 1 olarak ya da DOĞRU olarak ayarlanmışsa verinin artan sıralamada sıralandığı kabul edilir. Bu durumda, eğer tam Arama_ölçütü bulunmazsa aranan değerden küçük olan son değer geri döner. Eğer Sıralama YANLIŞ ya da 0 olarak ayarlanırsa, tam eşleşen bulunmalıdır, aksi takdirde Hata: Değer mevcut değil hatası sonuç olacaktır. Bu şekilde 0 değeri varsa, verinin artan sırada sıralanmış olması gereksizdir. DÜŞEYARA işlevi Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
MATEMATİK VE TRİGONOMETRİ İŞLEVLERİ MATEMATİK VE TRİGONOMETRİ İŞLEVLERİ
İŞLEV AÇIKLAMA İŞLEV AÇIKLAMA
MUTLAK(sayı) Bu fonksiyon mutlak değerler döndürür. MUTLAK işlevi Bir sayının mutlak değerini verir
ACOS(sayı) Arkkosinüs kosinüsü sayı olan açıdır. Bir sayının Trigonometric kosinüsünün tersini radyan olarak verir. ACOS işlevi Bir sayının arkkosinüsünü verir
ACOSH(sayı) Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir. Sayı 1'den büyük ya da eşit olmalıdır. ACOSH işlevi Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
ACOT(sayı) Verilen bir sayının ters kotanjantı ile döner (Arkkotanjant). ACOT işlevi Bir sayının ark kotanjantını verir
ACOTH(sayı) Verilen sayının ters hiperbolik kotanjantını verir. ACOTH işlevi Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
TOPLAMA işlevi Listede veya veritabanında bir toplam verir.
ARAPÇA("Metin") Bir normal rakamı, metin olarak, roman rakamına çevirir. Değer O ile 3999 arasında sayı olmalıdır. ARAP işlevi Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür
ASIN(sayı) Bir sayının arksinüsünü verir. Arksinüs, sinüsü sayı olan açıdır. Açı -pi/2 ile pi/2 aralığında radyan cinsinden verilir. ASİN işlevi Bir sayının arksinüsünü verir
ASINH(sayı) Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir. Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ASİNH(SİNH(sayı)) eşittir sayı. ASINH işlevi Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
ATAN(sayı) Bir sayının arktanjantını verir. Arktanjant, tanjantı sayı olan açıdır. ATAN işlevi Bir sayının arktanjantını verir
ATAN2(sayı_x;sayı_y) Belirlenen x ve y koordinatlarının ters trigonometrik tanjantını verir. ATAN2 işlevi Arktanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir
ATANH(sayı) Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir. ATANH işlevi Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
Taban(sayı; kök; Asgari uzunluk) Bİr pozitif tam sayıyı istenilen tabanda Sayı sistemi'nde metne dönüştürür. 0-9 sayı karakterleri ve A-Z harfleri kullanılır. TABAN işlevi Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
TAVANAYUVARLA(sayı;belirginlik;kip) Sıfırdan uzağa, anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. TAVANAYUVARLA işlevi Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar
TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
CEILING.PRECISE işlevi Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
KOMBİNASYON(say_1;say_2) Belli sayıda yinelenmeyen nesne için kombinasyon sayısını verir. Belli sayıda nesne için toplam olası grup sayısını belirlemek için KOMBİNASYON işlevini kullanın. KOMBİNASYON işlevi Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
KOMBİNASYONA(say_1;say_2) Yinelemeleri de içeren belli sayıda nesne için kombinasyon sayısını verir. KOMBİNASYONA işlevi Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir
COS(sayı) Verilen radyan cinsinden açının kosinüsünü döndürür. COS işlevi Bir sayının kosinüsünü verir
COSH(sayı) Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir. COSH işlevi Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COT(sayı) Radyan cinsinden verilen açının kotanjantını verir. COT işlevi Bir açının kotanjantını verir
COTH(sayı) Verilen bir açının ters hiperbolik kotanjantını verir. COTH işlevi Bir sayının hiperbolik kotanjantını verir
CSC Bir açının kosekantını verir. CSC(x)=1/SIN(x) CSC işlevi Bir açının kosekantını verir
CSCH Hiperbolik bir açının kosekant hiperbolik değerini hesapla. CSCH(x)=1/SINH(x) CSCH işlevi Bir açının hiperbolik kosekantını verir
ONDALIK("metin"; kök) Bir metni Sayı sistem'ine göre, verilen tabanda pozitif sayıya dönüştürür. Taban 2 ile 36 arasında olmalıdır. Boşluklar ve sekmeler ihmal edilir. Metin alanı büyük/küçük harf duyarlı değildir.Eğer kök 16 ise, onaltılık gösterim için başına x veya X ve 0x veya 0X ve sonuna eklenen h veya H gözardı edilir. Kök 2 ise sona eklenen b veya B göz ardı edilir. Sayı sisteminde bulunmayan karakterler sonucunda, hata: Geçersiz değişken hatası meydana gelir. ONDALIK işlevi Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür
DERECE(sayı) Radyanı dereceye çevirir. DERECE işlevi Radyanları dereceye dönüştürür
ÇİFT(sayı) En yakın çift tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. Bu işlevi ikişer ikişer gelen öğeleri işlemek için kullanabilirsiniz. Bir negatif sayı aşağısında bulunan çift tamsayıya yuvarlanır. ÇİFT işlevi Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar
ÜS(sayı) Sayı'nın kuvvetine yükseltilmiş e'yi verir. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir.. ÜS işlevi e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
ÇARPINIM(sayı) Bir sayının çarpınımını verir( Faktoriyel ). Bir sayının çarpınımı, 1*2*3*...* sayı'ya eşittir. ÇARPINIM işlevi Bir sayının faktörünü verir
ÇİFTFAKTÖR(Sayı) Bir sayının çift çarpınımını (faktöriyel) verir. ÇİFTFAKTÖR işlevi Bir sayının çift çarpınımını verir
TABANAYUVARLA(sayı;belirginlik; kip) Sıfırdan uzağa, anlamın en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir. TABANAYUVARLA işlevi Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar
FLOOR.PRECISE işlevi Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı aşağı yuvarlanır.
OBEB(sayılar) İki ya da daha fazla tamsayının en büyük ortan bölenini verir. OBEB işlevi En büyük ortak böleni verir
TAMSAYI(sayı) Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. TAMSAYI işlevi Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar
ISO.TAVAN işlevi En yakın tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir
OKEK(tamsayı_1;tamsayı_2;...tamsayı_30) Tamsayıların en küçük ortak katını verir. En küçük ortak kat, sayı1, sayı2 vb tüm tamsayı bağımsız değişkenlerin bir katı olan en küçük pozitif tamsayıdır. OKEK işlevi En küçük ortak katı verir
LN(sayı) Bir sayının doğal logaritmasını bulur. Doğal logaritmalar e sabitine dayanırlar. e sabiti yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerindedir. LN işlevi Bir sayının doğal logaritmasını verir
LOG(sayI; taban) Bir sayının belirlediğiniz tabandaki logaritmasını verir. LOG işlevi Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir
LOG10(sayı) Bir sayının 10 tabanındaki logaritmasını verir.Sözdizimi LOG10 işlevi Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir
DETERMİNANT(Matris) Bir diziden dizi matrisi döndürür. Bu işlev şu anki hücrede bir değer döndürür. Bu değeri sonuçların bir dağılımı olarak değerlendirmeyin. DETERMİNANT işlevi Bir dizinin dizey determinantını verir
DİZEY_TERS(Matris) Dizinin tersini döndürür. DİZEY_TERS işlevi Bir dizinin matris tersini verir
DÇARP(Matris; Matris) İki dizininin çarpımlarını hesaplar. Dizi 1 sütunları dizi 2'nin satırları eşleşmelidir. Kare diziler eşit satır ve sütun sayısına sahipdir. DÇARP işlevi İki dizinin matris çarpımını verir
MOD(bölünen; bölen) Sayı, bölene bölündükten sonra kalanı verir. Sonuç, bölenle aynı işarete sahiptir. MOD işlevi Bölmeden kalanı verir
KYUVARLA İstenen çarpana yuvarlanmış sayıyı döndürür. KYUVARLA işlevi İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
ÇOKTERİMLİ(sayı(lar)) Bir değerler toplamının çarpınımının (Faktoriyellerinin), çarpanların çarpınımına (Faktoriyellerine) oranını verir. ÇOKTERİMLİ işlevi Sayılar kümesinin çok terimlisini verir
MBİRİM(Boyutlar) Verilen diziden bir birim kare matrisi yaratır. Birim matrisi bir karesel dizidir ki, ana köşe elemanları 1'e eşitken diğer elemanlar 0'a eşittir. BİRİMMATRİS işlevi Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir
TEK(sayı) En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir. Negatif sayılar aşağıya doğru en yakın tek sayıya yuvarlanır. TEK işlevi Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
Pİ() Matematik sabiti pi; sayısını (3,14159265358979) 14 basamağa kadar verir. Pİ işlevi Pi değerini verir
KUVVET(taban; kuvvet) Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının sonucunu verir. KUVVET işlevi Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir
ÇARPIM(sayı 1'den 30'a) Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve çarpımı verir. ÇARPIM işlevi Bağımsız değişkenlerini çarpar
BÖLÜM(bölünen; bölen) Bir bölme işleminde sayının tamsayı kısmını verir. Bir bölmenin kalanını atmak istediğinizde bu işlevi kullanın. BÖLÜM işlevi Bölme işleminin tamsayı kısmını verir
RADYANLAR(sayı) Dereceyi radyana çevirir. RADYAN işlevi Dereceleri radyanlara dönüştürür
RASTGELE() 0 ile 1 arasında bulunan rasgele bir sayı verir S_SAYI_ÜRET işlevi 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
RASTGELEARADA(alt; üst) Belirlediğiniz sayılar arasından rastgele bir sayı verir. RASTGELEARADA işlevi Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
ROMEN(Sayı; kip) Bir sayıyı Romen rakamına çevirir. Değer aralığı 0 ile 3999 arasında olmalıdır. Kip 0 ile 4 arasında tamsayı olabilir. ROMEN işlevi Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir
YUVARLA(sayı; adet) Bir sayıyı belirlenen sayıda basamağa yuvarlar. YUVARLA işlevi Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar
AŞAĞIYUVARLA(sayı; adet) Sayıyı önceden belirlenen bir doğrulukta aşağı doğru yuvarlar AŞAĞIYUVARLA işlevi Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
YUKARIYUVARLA(sayı; adet) Sayıyı önceden belirlenen bir doğrulukta yukarı doğru yuvarlar YUKARIYUVARLA işlevi Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar
SEC Bir açının sekantını döndürür. SEC(x)=1/COS(x) SEC işlevi Bir açının sekantını verir
SECH Hiperbolik bir açının sekant hiperbolik değerini hesaplar. SECH(x)=1/COSH(x) SECH işlevi Bir açının hiperbolik sekantını verir
SERİTOPLA(x; n; m; katsayılar) Bir formül temelinde bir kuvvet serisinin toplamını verir. SERİTOPLA(X;N;M;katsayılar) = katsayı_1*X^N + katsayı_2*X^(N+M) + katsayı_3*X^(N+2M) +...+ Katsayı_i*X^(N+(i-1)M) SERİTOPLA işlevi Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir
İŞARET(sayı) Bir sayının işaretini belirler. Sayı pozitifse 1'i, sayı 0 ise 0'ı ve sayı negatifse -1'i verir. İŞARET işlevi Bir sayının işaretini verir
SİN(sayı) Radyan cinsinden verilen açının sinüsünü verir. SİN işlevi Verilen bir açının sinüsünü verir
SINH(sayı) Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir. Ters hiperbolik sinüs, hiperbolik sinüsü sayı olan değerdir, dolayısıyla ASİNH(SİNH(sayı)) eşittir sayı. SİNH işlevi Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
KAREKÖK(sayı) Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir. (değişkenlerin karelerinin toplamını alma), metin alanlarına değişkenlerinizi girin. KAREKÖK işlevi Pozitif bir karekök verir
KAREKÖKPİ(sayı) (Sayı * pi)'nin kare kökünü verir. KAREKÖKPİ işlevi (* Pi sayısının) kare kökünü verir
ALTTOPLAM(fonksiyon; aralık) Alttoplamları hesaplar.Şayet bir alan alttoplamları içeriyorsa, bunlar ek hesaplamalar için kullanılamaz. Bu işlevi Otomatik Süzgeç ile kullanarak süzülmüş kayıtlardan hesaplama almak için kullanın. ALTTOPLAM işlevi Listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir
TOPLA(sayı_1; sayı_2; … sayı_30) Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar. TOPLA işlevi Bağımsız değişkenlerini toplar
ETOPLA(aralık; koşul; toplam_aralığı) Verilen bir ölçütle belirlenen hücreleri toplar. Bu işlev bir veri aralığında herhangi bir değeri araştırmak için kullanılır.Aramadüzenli ifadeleri destekler. "all.*" girebilirsiniz örneğin, "all" ve kendisinden sonra herhangi karakterleri içeren ilk konumu bulmak için. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan metni aramak için, her bir karakterden önce \ kullanmalısınız. Araçlar - Seçenekler - LibreOffice Calc - Hesapla. içerisinde düzenli ifadelerin otomatik değerlendirilmesi açıp kapatabilirsiniz. ETOPLA işlevi Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar
ÇOKETOPLA Birden fazla sayıdaki aralık içerisindeki birden fazla sayıdaki ölçüte uyan hücrelerin değer toplamını hesaplar. ÇOKETOPLA işlevi Bir aralıktaki, birden fazla ölçüte uyan hücreleri ekler
TOPLA.ÇARPIM(Dizi 1; Dizi 2...dizi 30) Verilen matrislerin karşılık gelen elemanlarını çarparak, toplam sonucunu döndürür. TOPLA.ÇARPIM işlevi İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
TOPKARE(sayı_1; sayı_2; ...sayı_30) Değişkenlerin karelerini toplar TOPKARE işlevi Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir
TOPX2EY2(dizi_x; dizi_y) İki dizininin karşılık gelen elemanlarının karelerinin farkını alarak toplamı bulur. TOPX2EY2 işlevi İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir
TOPX2AY2(Dizi_x; Dizi_y) İki dizininin karşılık gelen elemanlarının karelerinin toplamını alarak toplamı bulur. TOPX2AY2 işlevi İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
TOPXEY2(Dizi_x; Dizi_y) Verilen matrislerin karşılık gelen elemanlarının farkının karesini alarak toplar. TOPXEY2 işlevi İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir
TAN(sayı) Verilen radyan cinsinden açının tanjantını verir. TAN işlevi Bir sayının tanjantını verir
TANH(sayı) Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir. TANH işlevi Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
NSAT(sayı; adet) Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar. NSAT işlevi Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
İSTATİSTİK İŞLEVLERİ İSTATİSTİK İŞLEVLERİ
İŞLEV AÇIKLAMA İŞLEV AÇIKLAMA
ORTSAP(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30) Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir. ORTSAP bir veri kümesindeki değişkenliğin bir ölçümüdür. ORTSAP işlevi Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir
ORTALAMA(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Bağımsız değişkenlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. ORTALAMA işlevi Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
ORTALAMAA(değer1; değer2; ...; değer30) Bağımsız değişkenler listesindeki değerlerin ortalamasını (aritmetik ortalaması) hesaplar. Hesaplamaya sayıların yanında, metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de eklenir. ORTALAMAA işlevi Bağımsız değişkenlerinin, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere ortalamasını verir
EĞERORTALAMA Koşullara uyan değişkenlerin toplamını alır. EĞERORTALAMA işlevi Verili ölçütü karşılayan bir aralıktaki bütün hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar
ÇOKEĞERORTALAMA ÇOKEĞERORTALAMA işlevi Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) hesaplar
BETADAĞ(sayı; alfa; beta; Başlangıç; Son) Beta işlevine geri döner. BETA.DAĞ işlevi Beta kümülatif dağılım işlevini verir
BETATERS(sayı; alfa; beta; Başlangıç; Son) Kümülatif beta olasılık yoğunluğu işlevinun tersini verir. Yani, olasılık = BETADAĞ(x;...) ise, BETATERS(olasılık;...) = x olur. BETA.TERS işlevi Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım işlevinin tersini verir
BİNOMDAĞ(X; deneyler; Olasılık; C) Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir. BİNOM.DAĞ işlevi Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
BINOM.DAĞ.ARALIK işlevi Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
BİNOM.TERS işlevi Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
KİKARE.DAĞ Birikimli dağılım işlevinin sol-kuyruk olasılığı ya da ki-kare dağılımı için olasılık yoğunluk işlevinin değeri hesaplanır. KİKARE.DAĞ işlevi Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.
KİKARE.DAĞ.SAĞK işlevi Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir
KİKARE.TERS Ters değer KİKARE.DAĞ(x;SerbestlikDerecesi;DOĞRU()). KİKARE.TERS işlevi Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir.
KİKARE.TERS.SAĞK işlevi Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir
KİKARETEST(Veri_B; veri_E) KİKARE.TEST işlevi Bağımsızlık sınamalarını verir
GÜVENİRLİK(alfa; STDSAPMA; boyut) Bir popülasyon ortalaması için GÜVENİRLİK aralığı verir. GÜVENİRLİK aralığı, örnek bir ortalamanın diğer tarafındaki bir aralıktır. Örneğin, bir ürünü postayla sipariş ederseniz, belli bir güvenirlik düzeyiyle ürünün geleceği en erken ve en geç zamanı belirleyebilirsiniz GÜVENİLİRLİK.NORM işlevi Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
GÜVENİLİRLİK.T işlevi Student t-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.
KORELASYON(Veri_1; Veri_2) Dizi1 ve dizi2 hücre aralıklarının bağıntı katsayısını verir. İki özellik arasındaki ilişkiyi belirlemek için, bağıntı katsayısını kullanın KORELASYON işlevi İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
BAĞ_DEĞ_SAY(Değer 1; Değer 2; ... ; Değer 30) Sayı içeren ve ayrıca bağımsız değişkenler listesindeki sayıları da içeren hücre sayısını sayar. Bir sayılar aralığındaki ya da dizisindeki bir sayı alanındaki girişlerin sayısını elde etmek için BAĞ_DEĞ_SAY işlevini kullanın. Metin girdileri göz ardı edilir. BAĞ_DEĞ_SAY işlevi Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(Değer 1; Değer 2;...; Değer 30) Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer olduğunu sayar. Metin girdileri, 0 uzunlukta dahi olsalar sayılır. Bir bağımsız değişken bir dizi ya da başvuruysa, dizideki ya da başvurudaki boş hücreler göz ardı edilir. BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
BOŞLUKSAY(aralık) Belirtilen aralıktaki boş hücreleri sayar. BOŞLUKSAY işlevi Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
EĞERSAY(aralık;koşul) Bir hücre aralığındaki verilen kriterlere uyan hücre sayısını döndürür. EĞERSAY işlevi Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
ÇOKEĞERSAY Birden fazla aralık içerisindeki birden fazla ölçüte uyan hücreleri sayar. ÇOKEĞERSAY işlevi Bir aralık içindeki, birden çok ölçüte uyan hücreleri sayar
KOVARYANS(Veri_1; Veri_2) Her veri noktası çifti için sapmaların çarpımlarının ortalaması olan kovaryansı verir. Örneğin, daha fazla gelire daha yüksek eğitim seviyelerinin eşlik edip etmediğini inceleyebilirsiniz. KOVARYANS.P işlevi Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
KOVARYANS.S işlevi Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
SAPKARE(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30) Veri noktalarındaki sapmaların karelerinin toplamını örnek ortalamalarından verir. SAPKARE işlevi Sapmaların karelerinin toplamını verir
ÜSTELDAĞ(Sayı; lambda; C) Üstel dağılımı verir. ÜSTELDAĞ'ı, olaylar arasındaki süreyi örneğin, bir otomatik bankamatiğin para vermesinin ne kadar sürdüğünü modellendirmekte kullanın. ÜSTEL.DAĞ işlevi Üstel dağılımı verir
FDAĞ(Sayı; özgürlük_dereceleri_1; özgürlük_dereceleri_2) F olasılık dağılımını verir. Bu işlevi, iki veri kümesinin farklı ayrımlılık derecelerine sahip olup olmadığını belirlemek için kullanın. F.DAĞ işlevi F olasılık dağılımını verir
F.DAĞ.SAĞK işlevi F olasılık dağılımını verir
FTERS(sayı; özgürlük_dereceleri_1; özgürlük_dereceleri_2) F olasılık dağılımının tersini verir. p = FDAĞ(x;...) ise, FTERS(p;...) = x. F dağılımı, iki veri kümesi arasındaki değişkenlik derecesini karşılaştıran bir F-testinde kullanılabilir. F.TERS işlevi F olasılık dağılımının tersini verir
F.TERS.SAĞK işlevi F olasılık dağılımının tersini verir
FTEST(veri_1; veri_2) F-test sonucu verir. FTEST, dizi1 ve dizi2'deki sapmaların ciddi boyutlarda farklı olmamasını sağlayan tek uçlu olasılığı verir. F.TEST işlevi F-test'in sonucunu verir
FISHER(Sayı) X'e ilişkin Fisher dönüşümünü verir. Bu dönüşüm, çarpık olmaktan çok normal dağılımlı bir işlev oluşturur. Bu işlevi korelasyon katsayısı üzerinde sınama uygulamak için kullanın. FISHER işlevi Fisher dönüşümünü verir
FISHERTERS(Sayı) Fisher dönüşümünün tersini verir. Bu dönüşümü, veri aralıkları veya dizileri arasındaki korelasyonları çözümlerken kullanın. y = FISHER(x) ise, FISHERTERS(y) = x sonucu verir FISHERTERS işlevi Fisher dönüşümünün tersini verir
TAHMİN Regresyon doğrusu üzerinde noktalar hesaplar. TAHMİN işlevi Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
SIKLIK(veri; sınıflar) Bir sütunluk dizide sıklık dağılımını gösterir. Bu işlev sınıflar dizisindeki verilere bakarak, veri aralığındaki değerleri sayar. SIKLIK işlevi Bir sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
GAMA Gama işlevinin dönen değeri. GAMA işlevi Gama işlevi değerini verir
GAMADAĞ(Sayı; alfa; beta; C) Gama dağılımını verir. Çarpıtılmış bir dağılımı olabilecek değişkenleri incelemek için bu işlevi kullanın. Gama dağılımı sıralı çözümlemede yaygın olarak kullanılır.Ters fonksiyon GAMMAINV'dir. GAMA.DAĞ işlevi Gama dağılımını verir
GAMATERS(sayı; alfa; beta) Gamma fonksiyon değeri döndürür. GAMMAINV GAMMA'nın tersi değildir fakat GAMMADIST'in tersidir. GAMA.TERS işlevi Gama kümülatif dağılımının tersini verir
GAMALN(Sayı) Gama işlevinun doğal logaritmasını, G(x), verir. GAMALN işlevi Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir
GAMMALN.PRECISE işlevi Gama işlevinin (Γ(x)) doğal logaritmasını verir
GAUSS(Sayı) Standart normal kümülatif dağılımı verir.GAUSS(x)=NORMSDAĞ(x)-0.5 eşitliği vardır. GAUSS işlevi Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir
GEOORT(Sayı1; Sayı2; ...; Sayı30) Pozitif bir dizi ya da veri aralığının geometrik ortalamasını verir. Örneğin, değişken oranlara sahip bileşik faiz verinin, ortalama büyüme hızını hesaplamak için kullanabilirsiniz. GEOORT işlevi Geometrik ortayı verir
BÜYÜME(veri_Y; veri_X; yeni veri_X; Doğru_türü) Bir dizide üstel bir eğilimin noktalarını hesaplar. BÜYÜME işlevi Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
HARORT(Sayı1; Sayı2; ...; Sayı30) Bir veri kümesinin harmonik ortalamasını verir. Harmonik ortalama devrik değerlerin aritmetik ortalamasının devrik değeridir. HARORT işlevi Harmonik ortayı verir
HİPERGEOMDAĞ(X; N_örnek; başarılı; n_populasyon) Hipergeometrik dağılımı verir. HİPERGEOMDAĞ örnek büyüklüğü, popülasyon başarısı ve popülasyon büyüklüğü veri olduğunda, belirli bir örnek başarısı sayısının olasılığını verir. HİPERGEOM.DAĞ işlevi Hipergeometrik dağılımı verir
KESMENOKTASI(veri_Y; veri_X) Var olan x-değerleri ve y-değerlerini kullanarak y-eksenini kesecek çizgi üzerindeki noktayı hesaplar. KESMENOKTASI işlevi Doğrusal çakıştırma çizgisinin kesişme noktasını verir
BASIKLIK(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30) Dağılımın eğriliğini(kurtois) hesaplar. Basıklık, normal dağılımla karşılaştırıldığında, bir dağılımın göreceli dikliğini ya da düzlüğünü verir. BASIKLIK işlevi Bir veri kümesinin basıklığını verir
BÜYÜK(veri; Derece_C) Bir veri kümesinde derece_C.ıncı en büyük değeri verir. Göreceli konumu temelinde bir değeri seçmek için bu işlevi kullanabilirsiniz. BÜYÜK işlevi Veri kümesinde k sırasındaki en büyük değeri verir
DOT(veri_Y; veri_X; Doğru_türü; parametreler) Veri kümesine en iyi uyan düz bir çizgi için istatistik tablosu ile döner. DOT işlevi Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
LOT(veri_Y; veri_X; İşlev_türü; parametreler) Bu işlev ile girilen veri üstel bir regresyon eğrisi olarak ayarlanır. (y=b*m^x). LOT işlevi Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
LOGNORMDAĞ(Sayı; Ortalama; STSAP; Birikimli) X'in logaritmik normal kümülatif dağılımını verir. Burada ln(x) ortalama ve standart_sapma parametreleri arasında normal olarak dağılmıştır. LOGNORM.DAĞ işlevi Birikimli lognormal dağılımını verir
LOGTERS(sayı; ortalama; STSAP) X'in logaritmik normal kümülatif dağılım işlevinun tersini verir. LOGNORM.TERS işlevi Bir logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
MAK(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir.Eğer sayısal bir değer yoksa ve hücre başvuruları olarak geçirilen hücre aralıklarında herhangi bir hata değeri bulunmamaktaysa 0 değerini döndürür. Metinli hücreler MİN() ve MAK() işlevleri tarafından ihmal edilir. MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner. MİN() or MAK() işlevina, değişken olarak metin geçirilirse, örneğin, MİN("şule") bu durumda hata değeriyle sonuçlanır. MAK işlevi Bir bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir
MAKA(değer1; değer2; ... ; değer30) Bağımsız değişkenler listesindeki en büyük değeri verir. Sayılar kadar metin ve mantıksal değerler de (DOĞRU ve YANLIŞ gibi) karşılaştırılır.MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner. MAKA işlevi Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, en büyük değeri verir
ORTANCA(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Belirtilen sayıların orta değerini verir. Orta değer, bir küme sayının ortasındaki sayıdır; başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür. ORTANCA işlevi Belirtilen sayıların orta değerini verir
MİN(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Değer kümesindeki en küçük değeri verir.Eğer sayısal bir değer yoksa ve hücre başvuruları olarak geçirilen hücre aralıklarında herhangi bir hata değeri bulunmamaktaysa 0 değerini döndürür. Metinli hücreler MİN() ve MAK() işlevleri tarafından ihmal edilir. MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner. MİN() or MAK() işlevina, değişken olarak metin geçirilirse, örneğin, MİN("şule") bu durumda hata değeriyle sonuçlanır. MİN işlevi Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir
MİNA(değer1; değer2; ...; değer 30) Bir bağımsız değişkenler listesindeki en küçük değeri verir. Sayılar kadar metin ve mantıksal değerler de (DOĞRU ve YANLIŞ gibi) karşılaştırılır.MİNA() ve MAKA() işlevleri herhangi bir değer yoksa (sayı veya metin) ya da herhangi bir hataya rastlanmamışsa 0 değeriyle döner. MİNA işlevi Bir bağımsız değişkenler listesindeki, sayılar, metin ve mantıksal değerleri de içermek üzere, en küçük değeri verir
ENÇOK_OLAN(sayı1; sayı 2; ...; sayı 30) Bir veri kümesinde en çok görülen değeri verir. Aynı miktarda birden fazla değer var ise, en küçük olan değeri verir. Kümede hiç tekrarlanmış değer yoksa bir hata değeri döner. ENÇOK_OLAN.ÇOK işlevi Bir dizi veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir
NEGBİNOMDAĞILIM(X; R; SP) Negatif binom dağılımı verir. Başarı olasılığı başarı_olasılığı sabit değeri kadar olduğunda başarı_sayısı değerine eşit sayıda başarıdan önce başarısızlık_sayısı kadar başarısızlık olma olasılığını döndürür. ENÇOK_OLAN.TEK işlevi Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
NEGBİNOM.DAĞ işlevi Negatif binom dağılımını verir
NORMDAĞ(Sayı; ortalama; STSAP; C) Belirtilen ortalama ve standart sapma için normal dağılımı verir. Bu işlev, varsayım testi de dahil olmak üzere, istatistikte yaygın bir kullanım alanına sahiptir. NORM.DAĞ işlevi Normal birikimli dağılımı verir
NORMTERS(sayı; ortalama; STSAP) Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir. NORM.TERS işlevi Normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORMSDAĞ(Sayı) Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.GAUS(x)=NORMSDAĞ(x)-0,5 eşitliği vardır. NORM.S.DAĞ işlevi Standart normal birikimli dağılımı verir
NORMSTERS(sayı) Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir. NORM.S.TERS işlevi Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
PEARSON(Veri_1; Veri_2) Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir; -1,0 ile 1,0 arasında (dahil) boyutsuz bir indis olan ve iki veri kümesi arasındaki doğrusal bir ilişkinin kapsamını yansıtır. PEARSON işlevi Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
YÜZDEBİRLİK(veri; Alfa) Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k. yüzdebirliğini verir. Bu işlevi bir kabul eşiği belirlemek için kullanabilirsiniz. Bir yüzde birlik bir veri serisi için en küçük (alpha=0) en büyük (alpha=1). Alpha = 25% ilk dörttebirlik anlamına gelir, Alpha = 50% MEDYAN işlevi ile aynıdır. YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1 aralığında, hariç
YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir
YÜZDESIRA(veri; değer) Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını verir. Bu işlev bir veri kümesindeki bir gözlemin göreli yerini değerlendirmek için kullanılabilir. YÜZDERANK.HRC işlevi Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir
YÜZDERANK.DHL işlevi Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
PERMÜTASYON(Hesap_sayısı_1; Hesap_sayısı_2) Verilen nesneler için permütasyon sayısını verir. Nesneler sayı nesnelerinden seçilebilir. Permütasyon, iç sıranın önemli olduğu, nesneler (veya olaylar) kümesi veya altkümesidir. PERMÜTASYON işlevi Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir
PERMÜTASYONA(Hesap_sayısı_1; Hesap_sayısı_2) Verilen nesneler için permütasyon sayısını verir (Tekrarlar geçerli). Nesneler sayı nesnelerinden seçilebilir. Permütasyon, iç sıranın önemli olduğu, nesneler (veya olaylar) kümesi veya altkümesidir. PERMÜTASYONA işlevi Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)
PHI(sayı) Bir standart dağılım için, dağılım işlevi değerini getirir. PHI işlevi Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir
POISSON(Sayı; Ortalama; C) Poisson dağılımını verir. Poisson dağılımının yaygın bir uygulaması, bir dakika içinde köprü gişesine gelen otomobillerin sayısı gibi, belirli bir zamandaki olayların sayısını tahmin etmektir. POISSON.DAĞ işlevi Poisson dağılımını verir
OLASILIK(veri; olasılık; Başlat; Son) Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olma olasılığını verir.Son ( Üst_sınır) verilmezse, (Veri) x_aralığındaki değerlerin Başlat ( Alt_sınır) eşit olma olasılığını verir. OLASILIK işlevi Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir
DÖRTTEBİRLİK(veri; Tür) Veri kümesinin dörtte birini verir. Dörttebirlikler genellikle, popülasyonları gruplara bölmek için satışlarda ve araştırma verilerinde kullanılır. DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir
DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi Veri kümesinin dörtte birliğini verir
RANK.ORT işlevi Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir
RANK RANK.EŞİT işlevi Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir
RKARE(veri_Y; veri_X) Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerdeki veri noktaları aracılığıyla, Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir. RKARE (Determinasyon katsayısı olarak da bilinir) bir ayarlamanın kesinlik ölçüsüdür ve bir regresyon analizi üretmek için kullanılabilir. RKARE işlevi Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
ÇARPIKLIK(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Dağılım çarpıklığını verir. Çarpıklık, bir dağılımın ortalaması etrafındaki asimetri derecesini belirtir. ÇARPIKLIK işlevi Bir dağılımın çarpıklığını verir
ÇARPIKLIK.P işlevi Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu
EĞİM(veri_Y; veri_X) Bilinen_y'ler ve bilinen_x'lerdeki veri noktaları aracılığıyla, doğrusal regresyon çizgisinin eğimini verir. Eğim, çizgi üzerindeki iki nokta arasındaki yatay mesafeye bölünen düşey mesafedir; bu da regresyon çizgisi boyunca değişim oranıdır EĞİM işlevi Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
KÜÇÜK(veri; Derece_C) Bir veri kümesinde Derece_C.ıncı en küçük değeri verir. Bir veri kümesinde belirli bir göreli konumu olan değerleri elde etmek için bu işlevi kullanın. KÜÇÜK işlevi Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir
STANDARTLAŞTIRMA(Sayı; ortalama; STDSAPMA) Ortalama ve standart_sapmayla nitelenen bir dağılımdan normalleştirilmiş bir değer verir. STANDARTLAŞTIRMA işlevi Normalleştirilmiş bir değer verir
STDSAPMAS(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar. STDSAPMA.P işlevi Standart sapmayı tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDSAPMAA(değer 1; değer 2; ...; değer 30) Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder. Standart sapma, değerlerin, ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun ölçüsüdür. Hesaplamaya metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır. STDSAPMA.S işlevi Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDSAPMAA(değer 1; değer 2; ...; değer 30) Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder. Standart sapma, değerlerin, ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun ölçüsüdür. Hesaplamaya metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır. STDSAPMAA işlevi Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder
STDSAPMASA(değer 1; değer 2; ...; değer 30) Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyonun, metin ve mantıksal değerleri de içerilmek üzere, standart sapmasını hesaplar. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalamadan) ne kadar uzaklaşmış olduğunun bir ölçüsüdür. STDSAPMASA işlevi Standart sapmayı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
STHYX(veri_Y; veri_X) Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir. Standart hata, tek bir x için y tahminindeki hata miktarının ölçümüdür. STHYX işlevi Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir
TDAĞ(Sayı; Özgürlük_dereceleri; Mod) Yüzdelik Noktaları hesaplanan t'nin hesaplanmış değeri sayısal değer (x) olduğunda öğrenci t dağılımına ilişkin Yüzdelik Noktaları (olasılık) verir. T.DAĞ işlevi Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DAĞ.2K işlevi Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DAĞ.SAĞK işlevi Student t-dağılımını verir
TTERS(sayı; özgürlük_dereceleri) Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, t-dağılımının t-değerini verir. T.TERS işlevi Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlevi olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
T.TERS.2K işlevi Student t-dağılımının tersini verir
TTEST(veri_1; veri_2; mod; Tür) Öğrenci'nin t-Testi ile ilişkili olasılığı verir. Aynı ortalamaya sahip iki önemli popülasyondan, iki örneğin alınma olasılığını belirlemek için TTEST işlevini kullanın. T.TEST işlevi Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
EĞİLİM(veri_Y; veri_X; yeni veri_X; Doğru_türü) Bir lineer eğilim boyunca değerler alır. EĞİLİM işlevi Doğrusal bir eğilim boyunca değerler verir
KIRPORTALAMA(veri; Alfa) Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir. KIRPORTALAMA işlevi, bir veri kümesinin üst ve alt uçlarından(Alfa) alınan veri noktaları yüzdesi dışarıda bırakılarak alınan ortalamayı hesaplar. KIRPORTALAMA işlevi Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir
VARS(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30) Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar. VAR.P işlevi Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VAR(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30) Varyansı, bir örneğe dayanarak tahmin eder. VAR.S işlevi Varyansı bir örneğe dayanarak tahmin eder
VARA(değer 1; değer 2; ...; değer 30) Varyansı, bir örneğe dayanarak tahmin eder. Hesaplamaya sayıların yanında metin ve DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır. VARA işlevi Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder
VARSA(değer 1; değer 2; ...; değer 30) Tüm popülasyona dayanarak varyansı hesaplar. Metin sıfır olarak değerlendirilir. Hesaplamaya, sayıların yanında metin ve DOĞRU, YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır. VARSA işlevi Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
WEIBULL(Sayı; Alfa; beta; C) Weibull dağılımını verir. Bir aygıtın ortalama başarısızlık zamanını hesaplamak gibi, güvenirlik analizlerinde bu dağılımı kullanın.Weibull dağılımı Alfa > 0 (şekil) and Beta > 0 (ölçek) parametrelerine sahip bir sürekli olasılık fonksiyonudur.Eğer C 0 ise WEIBULL olasılık yoğunluğu fonksiyonunu hesaplar.Eğer C 1 ise WEIBULL kümülatif dağılım fonksiyonunu hesaplar. WEIBULL.DAĞ işlevi Weibull dağılımını hesaplar
ZTEST(veri; Sayı; sigma) Örnek üzerinde, hesaplanan bir değerden daha büyük olan z-istatistik değerinin, gözlenen olasılığını hesaplar. Z.TEST işlevi Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
METİN İŞLEVLERİ METİN İŞLEVLERİ
İŞLEV AÇIKLAMA İŞLEV AÇIKLAMA
ASC Tam-geniş ASCII ve katakana karakterlerini yarı-genişliğe dönüştür. ASC işlevi Bir karakter dizesindeki çift enli (iki bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı yarım enli (tek bayt) karakterlerle değiştirir.
BAHTMETİN Sayıdan metne çevir (Baht). BAHTMETİN işlevi Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
DAMGA(Sayı) Verilen bir tamsayıyı kullanılan kod sayfasındaki karakter ile değiştirir. Sayı iki haneli veya üç haneli tamsayı olabilir. DAMGA işlevi Kod sayısıyla belirtilen karakteri verir
TEMİZ("metin") Yazdırılamayan bütün karakterler metin dizisinden silinir. TEMİZ işlevi Metindeki bütün yazdırılamaz karakterleri kaldırır
KOD("metin") Bir metin dizisindeki ilk karakteri sayısal koda çevirir. KOD işlevi Bir metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
BİRLEŞTİR("metin1"; ...; "metin30") Birkaç metin dizesini bir metin dizesi şeklinde birleştirir. BİRLEŞTİR işlevi Pek çok metin öğesini bir metin öğesi olarak birleştirir
DBCS işlevi Bir karakter dizesindeki tek enli (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakanayı çift enli (iki bayt) karakterlerle değiştirir
LİRA(değer; Ondalık haneler) Bir sayıyı verilen ondalıkta istenen para birimi miktarına çevirir. Değer alanında para birimine çevrilecek sayıyı girin. Seçimli olarak Ondalık haneler alanında ondalık hane sayısı da belirleyebilirsiniz. Şayet bu alanda hiç bir değer yoksa varsayılan olarak bütün sayılar iki ondalık haneli olarak gösterilirler.Para birimi biçimini, işletim sistemi ayarlarınızdan ayarlayın. LİRA işlevi Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
ÖZDEŞ("metin_1"; "metin_2") İki metin dizesini karşılaştırır. Metinler özdeş ise DOĞRU değeri döner. Bu işlev büyük/küçük harf duyarlıdır. ÖZDEŞ işlevini, bir belgeye girilen metni sınamak için kullanın ÖZDEŞ işlevi İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
BUL(Aranan metin; metin; konum) BUL, bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur. Ayrıca aramanın nerede başlayacağını belirleyebilirsiniz. Aranan metin bir sayı veye herhangi metin karakteri olabilir. Arama Büyük/küçük harf duyarlı yapılır. BUL, BULB işlevleri Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
SAYIDÜZENLE(sayı; Onluk; Binler ayracı yok) Bir değeri belirtilen sayı biçiminde metne çevirir, ondalık hane sayısı ve binler ayracını belirleyebilirsiniz. SAYIDÜZENLE işlevi Bir sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
SOLDAN("metin"; sayı) Bir metindeki ilk karakter veya karakterler ile geri döner. SOLDAN, SOLB işlevleri Bir metin değerinden en soldaki karakterleri verir
UZUNLUK("metin") Boşluklar dahil metin dizisinin boyunu sayı olarak verir. UZUNLUK, UZUNLUKB işlevleri Bir metin dizesindeki karakter sayısını verir
KÜÇÜKHARF(“metin”) Metin dizisindeki bütün büyük harfleri küçük harfe çevirir. KÜÇÜKHARF işlevi Metni küçük harfe çevirir
PARÇAAL("metin"; başlat; sayı) Bir metinden metin dizesi alır. İşlev parametreleriyle başlangıç noktası ve alınacak harf sayısı belirlenebilir. PARÇAAL, ORTAB işlevleri Bir metin dizesinden belirli sayıda karakteri, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere verir
SAYIDEĞERİ Bir sayıyı metne dönüştürür, dilden bağımsızdır. SAYIDEĞERİ işlevi Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür
SES işlevi Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar
YAZIM.DÜZENİ("Metin") Metindeki her kelimenin ilk harfini büyük harfe dönüştürür. YAZIM.DÜZENİ işlevi Bir metin değerinin her bir sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
DEĞİŞTİR("Metin"; konum; uzunluk; "yeni metin") DEĞİŞTİR, bir metin dizesinin bölümünü, belirlediğiniz karakter sayısına bağlı olarak bir metni başka bir metinle değiştirir. Bu işlev sayıları ve karakterlerin her ikisini de değiştirmek için kullanılabilir. (Otomatik olarak metine dönüştürülebilen). İşlev sonucu daima metin olarak görüntülenir. Şayet metne döndürülmüş sayılar üzerinde hesaplamalar yapmak gibi bir niyetiniz varsa, Bu değeri SAYIYAÇEVİR işlevi ile tekrar sayı haline dönüştürmelisiniz.Eğer sayı olarak işlenilmesi istenmiyorsa ve otomatik olarak metne dönüştürülecekse, sayı içeren metinler çift tırnak karakterleri içine alınmalıdır. DEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRB işlevleri Metnin içindeki karakterleri değiştirir
YİNELE(“metin”; sayı) Metni belirtilen sayıda yineler. Bir hücreyi bir metni yineleyerek doldurmak için YİNELE işlevini kullanın. YİNELE işlevi Metni belirtilen sayıda yineler
SAĞDAN("metin") Bir metindeki son karakteri verir. SAĞDAN, SAĞB işlevleri Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
BUL(Aranan metin; metin; konum) BUL, bir metin dizisini başka bir metin dizisi içinde bulur. Ayrıca aramanın nerede başlayacağını belirleyebilirsiniz. Aranan metin bir sayı veye herhangi metin karakteri olabilir. Arama Büyük/küçük harf duyarlı yapılır. MBUL, ARAB işlevleri Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
MBUL("metin_bul"; "metin"; konum) Bir karakter dizesinde aranan metnin bulunduğu pozisyonu verir. Seçenek olarak aramanın başlayacağı konum'u belirleyebilirsiniz. Arama metni sayı veya karakter olabilir. Arama Büyük/küçük harf duyarlı değildir. YERİNEKOY işlevi Bir metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
M(değer) Değer'in başvuruda bulunduğu metni verir. Değer bir metin değilse boş metin görüntüler. M işlevi Bağımsız değerlerini metne dönüştürür
METNEÇEVİR(sayı; Biçim) Bir sayıyı belirtilen sayıda ondalığa yuvarlar, bir virgül ve noktalar kullanarak sayıyı onluk biçimde biçimler ve sonucu metin olarak verir. METNEÇEVİR işlevi Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
KIRP("metin") Bir metin dizisindeki sözcükler arasındaki, ekstra boşluk karakterlerini silerek görüntüler. KIRP işlevi Metindeki boşlukları kaldırır
UNICODEKARAKTERİ Kod numarasını bir Unicode karaktere veya harfe çevirir. UNICODEKARAKTERİ işlevi Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
UNICODE Bir metin dizisi içinde ilk Unicode karakterin sayısal kodunu döndürür. UNICODE işlevi Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
BÜYÜKHARF("metin") Metin alanında verilen metni büyük harfe çevirir. BÜYÜKHARF işlevi Metni büyük harfe çevirir
SAYIYAÇEVİR("metin") Bir metin dizisini sayıya çevirir. SAYIYAÇEVİR işlevi Bir metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
Eklentilerle yüklenen kullanıcı tanımlı işlevler
Yüklediğiniz eklentilerde işlevler bulunuyorsa, bu eklentilere veya otomasyon işlevlerine İşlev Ekle iletişim kutusundaki Kullanıcı Tanımlı kategorisinden erişilebilir.
 NOT    Kullanıcı tanımlı işlevler (UDF) Excel Web App'ta kullanılamaz.
İŞLEV AÇIKLAMA
ÇAĞIR işlevi Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır
EUROCONVERT işlevi Euro'yu aracı (üçgen) gibi kullanarak bir sayıyı euro'ya, euro'dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürür
YAZMAÇ.KODU işlevi Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir
SQL.REQUEST işlevi Bir dış veri kaynağı ile bağlantı kurar ve çalışma sayfası içinden sorgu çalıştırır, daha sonra da makro programlamasına gerek kalmadan sonucu dize olarak döndürür
Web İşlevleri
FONKSIYON AÇIKLAMA
ENCODEURL işlevi URL ile kodlanmış bir dize verir
FILTERXML işlevi Belirtilen XPath'i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür
WEBHİZMETİ işlevi Bir web hizmetinden alınan verileri getirir
EK İŞLEVLER EK İŞLEVLER
İŞLEV AÇIKLAMA İŞLEV AÇIKLAMA
BETADAĞ(sayı; alfa; beta; Başlangıç; Son) Beta işlevine geri döner. BETADAĞ işlevi Beta kümülatif dağılım işlevini verir
BETATERS(sayı; alfa; beta; Başlangıç; Son) Kümülatif beta olasılık yoğunluğu işlevinun tersini verir. Yani, olasılık = BETADAĞ(x;...) ise, BETATERS(olasılık;...) = x olur. BETATERS işlevi Belirli bir beta dağılımı için birikimli dağılım işlevinin tersini verir
BİNOMDAĞ(X; deneyler; Olasılık; C) Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir. BİNOMDAĞ işlevi Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
KİKAREDAĞ(Sayı; özgürlük dereceleri) Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir. γ2 dağılımı, bir γ2 testiyle ilişkilendirilmiştir. Gözlemlenen ve beklenen değerleri karşılaştırmak için, γ2 testini kullanın. KİKAREDAĞ işlevi, verilen düzenli bir örnekte, kikare değerleri (gözlenen değer-beklenen değer)^2/beklenen değer formülü toplamından hesaplanır. tüm değerler için teorik kikare dağılımı ile karşılaştırılır. Bu şekilde test edilen hipotezimizin hata olasılığı elde edilir.KİKAREDAĞ ile değerlendirilen olasılık aynı zamanda KİKARETEST ile de değerlendirilebilir. KİKAREDAĞ işlevi Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığını verir
KİKARETERS(Sayı; özgürlük dereceleri) KİKARETERS işlevi Kikare dağılımın tek kuyruklu olasılığının tersini verir
KİKARETEST(Veri_B; veri_E) KİKARETEST işlevi Bağımsızlık sınamalarını verir
GÜVENİRLİK(alfa; STDSAPMA; boyut) Bir popülasyon ortalaması için GÜVENİRLİK aralığı verir. GÜVENİRLİK aralığı, örnek bir ortalamanın diğer tarafındaki bir aralıktır. Örneğin, bir ürünü postayla sipariş ederseniz, belli bir güvenirlik düzeyiyle ürünün geleceği en erken ve en geç zamanı belirleyebilirsiniz GÜVENİRLİK işlevi Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
KOVARYANS(Veri_1; Veri_2) Her veri noktası çifti için sapmaların çarpımlarının ortalaması olan kovaryansı verir. Örneğin, daha fazla gelire daha yüksek eğitim seviyelerinin eşlik edip etmediğini inceleyebilirsiniz. KOVARYANS işlevi Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
KRİTİKBİNOM(deneyler;Olasılık; alfa) Kümülatif binom dağılımın bir ölçüt değerinden büyük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir. Bu işlevi, kalite güvencesi uygulamaları için kullanın. KRİTİKBİNOM işlevi Birikimli binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir
ÜSTELDAĞ(Sayı; lambda; C) Üstel dağılımı verir. ÜSTELDAĞ'ı, olaylar arasındaki süreyi örneğin, bir otomatik bankamatiğin para vermesinin ne kadar sürdüğünü modellendirmekte kullanın. ÜSTELDAĞ işlevi Üstel dağılımı verir
FDAĞ(Sayı; özgürlük_dereceleri_1; özgürlük_dereceleri_2) F olasılık dağılımını verir. Bu işlevi, iki veri kümesinin farklı ayrımlılık derecelerine sahip olup olmadığını belirlemek için kullanın. FDAĞ işlevi F olasılık dağılımını verir
FTERS(sayı; özgürlük_dereceleri_1; özgürlük_dereceleri_2) F olasılık dağılımının tersini verir. p = FDAĞ(x;...) ise, FTERS(p;...) = x. F dağılımı, iki veri kümesi arasındaki değişkenlik derecesini karşılaştıran bir F-testinde kullanılabilir. FTERS işlevi F olasılık dağılımının tersini verir
FTEST(veri_1; veri_2) F-test sonucu verir. FTEST, dizi1 ve dizi2'deki sapmaların ciddi boyutlarda farklı olmamasını sağlayan tek uçlu olasılığı verir. FTEST işlevi F-test'in sonucunu verir
GAMADAĞ(Sayı; alfa; beta; C) Gama dağılımını verir. Çarpıtılmış bir dağılımı olabilecek değişkenleri incelemek için bu işlevi kullanın. Gama dağılımı sıralı çözümlemede yaygın olarak kullanılır.Ters fonksiyon GAMMAINV'dir. GAMADAĞ işlevi Gama dağılımını verir
GAMATERS(sayı; alfa; beta) Gamma fonksiyon değeri döndürür. GAMMAINV GAMMA'nın tersi değildir fakat GAMMADIST'in tersidir. GAMATERS işlevi Gama kümülatif dağılımının tersini verir
HİPERGEOMDAĞ(X; N_örnek; başarılı; n_populasyon) Hipergeometrik dağılımı verir. HİPERGEOMDAĞ örnek büyüklüğü, popülasyon başarısı ve popülasyon büyüklüğü veri olduğunda, belirli bir örnek başarısı sayısının olasılığını verir. HİPERGEOMDAĞ işlevi Hipergeometrik dağılımı verir
LOGTERS(sayı; ortalama; STSAP) X'in logaritmik normal kümülatif dağılım işlevinun tersini verir. LOGTERS işlevi Logaritmik normal kümülatif dağılımı işlevinin tersini verir
LOGNORMDAĞ(Sayı; Ortalama; STSAP; Birikimli) X'in logaritmik normal kümülatif dağılımını verir. Burada ln(x) ortalama ve standart_sapma parametreleri arasında normal olarak dağılmıştır. LOGNORMDAĞ işlevi Birikimli lognormal dağılımını verir
ENÇOK_OLAN(sayı1; sayı 2; ...; sayı 30) Bir veri kümesinde en çok görülen değeri verir. Aynı miktarda birden fazla değer var ise, en küçük olan değeri verir. Kümede hiç tekrarlanmış değer yoksa bir hata değeri döner. ENÇOK_OLAN işlevi Veri kümesindeki en sık rastlanan değeri verir
NEGBİNOMDAĞILIM(X; R; SP) Negatif binom dağılımı verir. Başarı olasılığı başarı_olasılığı sabit değeri kadar olduğunda başarı_sayısı değerine eşit sayıda başarıdan önce başarısızlık_sayısı kadar başarısızlık olma olasılığını döndürür. NEGBİNOMDAĞ işlevi Negatif binom dağılımını verir
NORMDAĞ(Sayı; ortalama; STSAP; C) Belirtilen ortalama ve standart sapma için normal dağılımı verir. Bu işlev, varsayım testi de dahil olmak üzere, istatistikte yaygın bir kullanım alanına sahiptir. NORMDAĞ işlevi Normal birikimli dağılımı verir
NORMTERS(sayı; ortalama; STSAP) Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir. NORMTERS işlevi Normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORMSDAĞ(Sayı) Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.GAUS(x)=NORMSDAĞ(x)-0,5 eşitliği vardır. NORMSDAĞ işlevi Standart normal birikimli dağılımı verir
NORMTERS(sayı) Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir. NORMSTERS işlevi Standart normal birikimli dağılımın tersini verir
YÜZDEBİRLİK(veri; Alfa) Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k. yüzdebirliğini verir. Bu işlevi bir kabul eşiği belirlemek için kullanabilirsiniz. Bir yüzde birlik bir veri serisi için en küçük (alpha=0) en büyük (alpha=1). Alpha = 25% ilk dörttebirlik anlamına gelir, Alpha = 50% MEDYAN işlevi ile aynıdır. YÜZDEBİRLİK işlevi Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki frekans toplamını verir
YÜZDESIRA(veri; değer) Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını verir. Bu işlev bir veri kümesindeki bir gözlemin göreli yerini değerlendirmek için kullanılabilir. YÜZDERANK işlevi Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
POISSON(Sayı; Ortalama; C) Poisson dağılımını verir. Poisson dağılımının yaygın bir uygulaması, bir dakika içinde köprü gişesine gelen otomobillerin sayısı gibi, belirli bir zamandaki olayların sayısını tahmin etmektir. POISSON işlevi Poisson dağılımını verir
DÖRTTEBİRLİK(veri; Tür) Veri kümesinin dörtte birini verir. Dörttebirlikler genellikle, popülasyonları gruplara bölmek için satışlarda ve araştırma verilerinde kullanılır. DÖRTTEBİRLİK işlevi Veri kümesinin dörtte birliğini verir
RANK RANK işlevi Sayılar listesinde bir sayının düzeyini verir
STDSAPMA(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Bir örneği temel alan standart sapmayı tahmin eder. Standart sapma, değerlerin ortalama değerden (ortalama) ne kadar uzaklaştığının ölçümüdür. STDSAPMA işlevi Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDSAPMAS(sayı1; sayı2; ...; sayı30) Bağımsız değişkenler olarak verilen tüm popülasyon temelinde standart sapmayı hesaplar. STDSAPMAS işlevi Standart sapmayı tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
TDAĞ(Sayı; Özgürlük_dereceleri; Mod) Yüzdelik Noktaları hesaplanan t'nin hesaplanmış değeri sayısal değer (x) olduğunda öğrenci t dağılımına ilişkin Yüzdelik Noktaları (olasılık) verir. TDAĞ işlevi Student t-dağılımını verir
TTERS(sayı; özgürlük_dereceleri) Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, t-dağılımının t-değerini verir. TTERS işlevi Student t-dağılımının tersini verir
TTEST(veri_1; veri_2; mod; Tür) Öğrenci'nin t-Testi ile ilişkili olasılığı verir. Aynı ortalamaya sahip iki önemli popülasyondan, iki örneğin alınma olasılığını belirlemek için TTEST işlevini kullanın. TTEST işlevi Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
VARS(sayı 1; sayı 2; ...; sayı 30) Varyansı, tüm popülasyona dayanarak hesaplar. VAR işlevi Varyansı bir örneğe dayanarak tahmin eder
VARSA(değer 1; değer 2; ...; değer 30) Tüm popülasyona dayanarak varyansı hesaplar. Metin sıfır olarak değerlendirilir. Hesaplamaya, sayıların yanında metin ve DOĞRU, YANLIŞ gibi mantıksal değerler de katılır. VARS işlevi Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
WEIBULL(Sayı; Alfa; beta; C) Weibull dağılımını verir. Bir aygıtın ortalama başarısızlık zamanını hesaplamak gibi, güvenirlik analizlerinde bu dağılımı kullanın.Weibull dağılımı Alfa > 0 (şekil) and Beta > 0 (ölçek) parametrelerine sahip bir sürekli olasılık fonksiyonudur.Eğer C 0 ise WEIBULL olasılık yoğunluğu fonksiyonunu hesaplar.Eğer C 1 ise WEIBULL kümülatif dağılım fonksiyonunu hesaplar. WEIBULL işlevi Weibull dağılımını hesaplar
ZTEST(veri; Sayı; sigma) Örnek üzerinde, hesaplanan bir değerden daha büyük olan z-istatistik değerinin, gözlenen olasılığını hesaplar. ZTEST işlevi Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
KÜP İŞLEVLERİ KÜP İŞLEVLERİ
İŞLEV AÇIKLAMA
KÜPKPIÜYESİ işlevi Anahtar performans göstergesi (KPI) özelliğini verir ve hücrede KPI adını görüntüler. KPI, aylık brüt kar veya üç aylık çalışan cirosu gibi, miktarı belirtilebilir bir ölçüdür; bir kuruluşun performansını izlemek için kullanılır.
KÜPÜYESİ işlevi Küpten bir üyeyi veya başlığı verir. Üyenin veya başlığın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanın.
KÜPÜYEÖZELLİĞİ işlevi Küpten üye özelliğinin değerini verir. Küpte üye adının varolduğunu doğrulamak ve bu üye için belirtilen özelliği vermek için kullanın.
DERECELİKÜPÜYESİ işlevi Kümedeki n sırasındaki veya aralıklı üyeye dönüştürür. Üst düzey satış veya ilk 10 öğrenci gibi kümedeki bir veya daha fazla öğeyi vermek için kullanır.
KÜPKÜMESİ işlevi Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.
KÜPKÜMESAYISI işlevi Bir kümedeki öğelerin sayısını getirir.
KÜPDEĞERİ işlevi Küpten toplam bir değer getirir.