DEC2BIN

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araOnluk sayıyı ikili sayıya çevirir.


Yazım şekli

 =DEC2BIN(Sayı; Basamak)

Girilen 10'luk tabandaki(desimal) Sayı'nın 2'lik tabandaki(binary) karşılığını hesaplar. Sayı ile belirtilen değer sabit bir tarih olabileceği gibi bir hücre adresi de olabilir. Basamak : Dönüştürülecek karakter sayısıdır. Bu değer kullanılırsa sayı küçük olduğu halde önüne 0 lar gelerek bir sonuç hesaplanır.

  • Girilen sayı negatifse basamak sayısı göz ardı edilir. Burada önemli olan işaret biti ile birlikte 10 bitlik bir dönüşüm yapılır.
  • Negatif sayılar 2'ye tümleme gerçekleştirilerek gösterilir.

Örnek-1 : Sabit Sayı

 =DEC2BIN(15; 5)

Sonuç = 01111 olacaktır.


Örnek-2 : Hücre değeri

 =BIN2OCT(B2)

Eğer B2 hücresi -15 değerini içeriyorsa sonuç 1111110001 olacaktır.


Eskiwiki.png This page is imported from Eskiwiki (previously Wiki.OpenOffice.org.tr) The whole page content and all revisions are licensed under:
24px24px This work is licensed under the Attribution NonCommercial 3.0 Unported License