Hücrelere Veri Girme

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araMetin Girme

Metinler aktif hücre üzerine yazılarak, Ya da giriş satırına yazılarak girilebilir. Girişin bitirilmesi için Enter veya Tab tuşuna basın.

Bir hücre içine birden fazla satır yazmak için hücre giriş modunda Ctrl+Enter'e basın. son satırı yazınca enter tuşuna basarak hücreye girişi tamamlamış olursunuz. Bu işlem tablo başlığı yapısında etiketinizi istediğiniz gibi düzenlemenizi sağlar.

Telefon numarası veya parça numaraları gibi numaraları metin olarak girmek için önce (') tuşuna basın sonra numarayı yazın ( 0 555 442 36 44 gibi ). Veya Hücreye veri girmeden önce kısa yol menüsüyle Hücreleri biçimledir menüsüyle metin biçimini seçin. Dikkat bu seçim hücreye önceden girilmiş olan sayıyı etkilemez. Formatın geçerli olması için ya yeni giriş yapılmalı veya hücre tekrar yazılmalıdır.

Tarih Girme

Bir hücreye 22.8.06 yazar ve girerseniz Calc tarih girdiğinizi anlar ve geçerli tarih formatıyla bunu 22.08.2006 olarak görüntüler. Ayrıca ( / - .) tarih ayırıcıları olarak kullanılabilir. Yıl yazılmaz ise Calc yılı içinde bulunduğumuz yıl olarak alır. 2.2 02/02/2006 olarak kabul edilir. Ayrıca “5 Eylül” yazılması da yeterlidir.

Saat girmek için; 15:1 yazılması 15:01:00 olarak saat girilmesini sağlar. 9:1:12 pm yazılması ile 21:01:12 yazılır.

Para Birimi Girme

Bir hücreye ytl 2145 Ya da 2145 ytl girilmesi hücrede geçerli para birimi formatında “2.145,00 YTL” olarak görüntülenmesini sağlayacaktır.

Sayı Girme

Bir hücreye sayı girişi 0 – 9 geçerli sayı birimine göre (,) girilerek ondalık normal sayılar girilir. negatif sayı girmek için klavyeden (-) tuşuna basılır veya sayı parantez içinde yazılmalıdır. klavyeden 16 digit girişi anlamlı olarak değerlendirilir. Büyük veya küçük sayıları 1,234785 e +15 gibi üstel gösterimle girebilirsiniz.

Yüzde sayı biçimi için 5  % şeklinde giriş yapın. Hücrede 5,00% olarak görüntülenir. Kesirler girilirken tarih olarak yorumlanmasını önlemek için başın 0 yazın 0 3/5 gibi girin. 0 22/7 girdiğinizde hücrede 3 1/7 olarak görüntülenir.

Formül girme

Eğer yeni iseniz veya çok kapsamlı hesaplamalar yapacaksanız İşlev sihirbazını kullanın. İşlev sihirbazı formulü seçmenize ve uygulamanıza yardımcı olur.

Formül girişi Hücreye (=) yazılması ile başlar örneğin =TOPLA(A1:A5) denmesi A1,A2,A3,A4 ve A5 hücrelerinin değerlenin toplanıp formül sonucunun hücrede gösterilmesini sağlar. Giriş satırında yazdığımız formül gözükür.

Son olarak da (& ve işareti) operatörü sonuçların metin olarak birleştirilmesini sağlar. A1 hücresi Toplam metnini A2 hücresi 123 sayısını içeriyorsa A3 hücresine =A1&" "&A2 yazılması hücrede "Toplam 123" görünümünü sağlar.

Formül girme ve kullanımı ile ilgili geniş örnekler ve uygulamalar ilgili bölümde açıklanacaktır.

Otomatik Liste Girişi

Calc her bir kolonda 2000 hücreye kadar tarar ve 200 adet metini otomatik tamamlama listesine ilave eder. Şayet Araçlar > Hücre İçeriği > Otomatik giriş seçeneği aktif ise metin yazarken eşleşen kayıt seçili olarak eklenir;

Tamamlamayı kabul etmek için, Enter tuşuna ya da ok tuşlarına basın.

Metine ekleme yapmak ve ya değiştirmek için F2tuşuna basın.

Daha fazla eşleşen bulmak için Tab tuşuna basarak listede ileri gidebilir Shift+tab tuşuna basarak geri dönebilirsiniz.

Aktif Kolon içindeki Otomatik tamamlama metin listesini görmek için Ctrl+D tuşuna basın. Ayrıca sağ fare tuşu ile açılan kısa yol menüsünden Seçim Menüsü seçeneğiyle listeden hücreye giriş yapabilirsiniz.


Eskiwiki.png This page is imported from Eskiwiki (previously Wiki.OpenOffice.org.tr) The whole page content and all revisions are licensed under:
24px24px This work is licensed under the Attribution NonCommercial 3.0 Unported License