LOT

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araÜstel regresyonun parametrelerini matris olarak hesaplar.

Yazım Şekli

 =LOT(Veri_Y; Veri_X; İşlev_Türü; Parametreler)

Girilen Veri_Y ve Veri_X değerlerine göre üstel eğriyi hesaplar ve eğrinin tanımlı olduğu değerler dizisini verir.

  • Veri_Y : y=b.mx formülünde görülen Y değerleri kümesidir.
  • Veri_X : y=b.mx formülünde görülen X değerleri kümesidir. Eğer sadece bir değişken kullanılırsa, girilen Y ve X değerleri eşit boyutlarda olmak zorundadır. Birden fazla değişken kullanılırsa, girilen Y değerleri bir vektör olmalıdır. Herhangi bir sütun veya satır aralığı.
  • İşlev_Türü : İşlev türü olarak 2 seçenek girilebilir. Sadece 0 ve 1 değerlerini alabilir. Eğer 0 değeri seçilirse b değeri 1 alınarak işlem hesaplanır, 1 ise b normal şekilde hesaplanır. y=mx
  • Parametreler : Eğer değer 0 olursa, yalnızca regresyon katsayıları hesaplanır. Diğer durumlarda değerlerin tümü hesaplanır.


Örnek-1


LOT.pngİlk 6 ayın senet artışları tablodaki gibi olduğunu varsayalım. A10:B10 aralığını seçerek formülümüzü yazarak Ctrl+Shift+Enter yardımı ile değerleri hesapladık. Sonuç değerleri tablodaki gibidir.LOT1.png Not:Formülün dizi formülü olarak girilmesi gereklidir. Aksi halde doğru hesaplanmayacaktır.
 Sonuç olarak bir aralık seçildikten sonra formül çubuğuna gerekli formülümüz yazılır. Doğru hesaplama yapmak için
 Enter tuşu yerine Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basmanız gereklidir.


Eskiwiki.png This page is imported from Eskiwiki (previously Wiki.OpenOffice.org.tr) The whole page content and all revisions are licensed under:
24px24px This work is licensed under the Attribution NonCommercial 3.0 Unported License