LibreOffice Calc Kitabı - TÜBİTAK

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, ara
Uyarı Bu madde TÜBİTAK tarafından yayımlanan LibreOffice Calc kitabının içeriğinin, arama ve bağlantı vermek yolu ile faydalanılması amacıyla kitabın içeriğinin buraya aktarılması ile oluşturulmuştur. Resimler zamanla eklenecektir, tam ve özgün kitabı şu adresten ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Kitap içeriğinin buradan paylaşılması ve topluluğumuzun diğer kullanımları için gerekli izin TÜBİTAK'tan alınmıştır.
[[Image:]]


Hesap Tablosu Kullanım Kılavuzu


Yazan : Şenol ALDIBAŞ


[[Image:]]


© 2012 - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi


Konu başlıkları

İçindekiler Dizini

[#__RefHeading__1731_1234278898 LibreOffice Hesap Tablosu (Calc)12]

[#__RefHeading__14306_378862149 Hesap Tablosu Ekranını Tanıyalım13]

[#__RefHeading__359_350423554 Menü Çubuğu14]

[#__RefHeading__361_350423554 Standart Araç Çubuğu15]

[#__RefHeading__363_350423554 Biçimlendirme Araç Çubuğu15]

[#__RefHeading__9361_440973853 Formül Çubuğu16]

[#__RefHeading__365_350423554 Durum Çubuğu17]

[#__RefHeading__9363_440973853 Gezgini Kullanmak18]

[#__RefHeading__103630_2106790519 Sayfa Sekmeleri19]

[#__RefHeading__9383_440973853 Çalışma Sayfası Ekleme19]

[#__RefHeading__9385_440973853 Çalışma Sayfası Silme20]

[#__RefHeading__9387_440973853 Sayfa İsmi Değiştirme21]

[#__RefHeading__9389_440973853 Sayfaları Taşıma ve Kopyalama21]

[#__RefHeading__9391_440973853 Sayfa Sekmelerini Renklendirme23]

[#__RefHeading__9393_440973853 Çalışma Sayfalarını Gizleme ve Görüntüleme23]

[#__RefHeading__9365_440973853 Çalışma Sayfası ve Tablo Düzenleme 23]

[#__RefHeading__9367_440973853 Çalışma Sayfasında Hareket Tuşları23]

[#__RefHeading__367_350423554 Hücre Seçme Yöntemleri24]

[#__RefHeading__9369_440973853 Hücre Referansları25]

[#__RefHeading__9371_440973853 Hücre Ekleme ve Hücre Silme34]

[#__RefHeading__9373_440973853 İçerikleri Sil35]

[#__RefHeading__9375_440973853 Hücre/Nesne Taşıma (Kes - Yapıştır)36]

[#__RefHeading__1775_1234278898 Hücre/Nesne Kopyalama (Kopyala - Yapıştır)36]

[#__RefHeading__9377_440973853 Özel Yapıştır37]

[#__RefHeading__103634_2106790519 Satır ve Sütun İşlemleri38]

[#__RefHeading__103636_2106790519 Satır ve Sütun Ekleme38]

[#__RefHeading__103638_2106790519 Satır ve Sütun Silme39]

[#__RefHeading__103640_2106790519 Satır Yüksekliği ve Sütün Genişliğinin Ayarlanması39]

[#__RefHeading__103642_2106790519 Satır ve Sütun Gizleme40]

[#__RefHeading__103644_2106790519 Gizli Satır ve Sütunları Görüntüleme41]

[#__RefHeading__103646_2106790519 Satır ve Sütun Gruplama41]

[#__RefHeading__103648_2106790519 Satırları Gruplandırma41]

[#__RefHeading__103650_2106790519 Sütunları Gruplandırma42]

[#__RefHeading__103652_2106790519 Otomatik Anahat42]

[#__RefHeading__9379_440973853 Sıralı Listeler ve Seriler43]

[#__RefHeading__103626_2106790519 Formül Çubuğu İle İşlemler46]

[#__RefHeading__103628_2106790519 İsim Kutusu 48]

[#__RefHeading__9381_440973853 Hücrelere isim verme52]

[#__RefHeading__9395_440973853 Hesap Tablosu ile Tablo Düzenleme54]

[#__RefHeading__1777_1234278898 Metin Arama ve Değiştirme54]

[#__RefHeading__107715_149834205 Belgeyi kontrollü düzenlemek56]

[#__RefHeading__7553_1734274907 Hücreye Yorum Eklemek58]

[#__RefHeading__17451_736575306 Üst Bilgi ve Alt Bilgi Eklemek59]

[#__RefHeading__107751_149834205 Sayfaları Numaralandırmak60]

[#__RefHeading__121204_149834205 Özel Karakter Eklemek61]

[#__RefHeading__103654_2106790519 Yakınlaştırma ve Görünüm Düzeni61]

[#__RefHeading__9601_1298690680 Sayfa Sonu Önizleme61]

[#__RefHeading__9603_1298690680 Yakınlaştır62]

[#__RefHeading__9605_1298690680 Değerleri Vurgula63]

[#__RefHeading__9607_1298690680 Tam Ekran63]

[#__RefHeading__13222_756652367 Biçimledirme İşlemleri64]

[#__RefHeading__9397_440973853 Hücreleri Biçimlendirme65]

[#__RefHeading__9609_1298690680 Sayısal Verileri Biçimlendirmek65]

[#__RefHeading__9399_440973853 Hücreleri Verilerini Hizalamak66]

[#__RefHeading__9401_440973853 Yazıtipi ve Yazıtipi Efekti Belirlemek68]

[#__RefHeading__9611_1298690680 Hücre Kenarlıklarını Biçimlendirmek69]

[#__RefHeading__13224_756652367 Hücre Koruması69]

[#__RefHeading__17453_736575306 Hücreleri Birleştirme70]

[#__RefHeading__9403_440973853 Koşullu Biçimlendirme70]

[#__RefHeading__17455_736575306 Otomatik Biçimlendir72]

[#__RefHeading__13226_756652367 Sayfa Biçimlendirme72]

[#__RefHeading__13228_756652367 Sayfa Boyut ve Yönünü Belirlemek 72]

[#__RefHeading__17457_736575306 Sayfa Kenar Boşluklarını belirlemek72]

[#__RefHeading__17459_736575306 Sayfa Düzeni ve Sayfa Hizalama73]

[#__RefHeading__17461_736575306 Sayfa Kenarlıkları73]

[#__RefHeading__17463_736575306 Sayfa Zemin Renk ve Desenini Ayarlamak74]

[#__RefHeading__13230_756652367 Çalışma sayfası75]

[#__RefHeading__13232_756652367 Üst Bilgi ve Alt Bilgi Biçimlendirme76]

[#__RefHeading__17465_736575306 Biçemler ve Biçimlendirme78]

[#__RefHeading__17467_736575306 Biçim ve Biçemleri Uygulamak78]

[#__RefHeading__108775_149834205 Biçemleri Özelleştirmek81]

[#__RefHeading__109264_149834205 Biçem Oluşturmak81]

[#__RefHeading__9417_440973853 Grafik İşlemleri85]

[#__RefHeading__9419_440973853 Grafik Türleri85]

[#__RefHeading__9421_440973853 Çizelge Sihirbazı İle Grafik Ekleme86]

[#__RefHeading__9423_440973853 Grafik Veri Serisi Biçimlendirme91]

[#__RefHeading__9425_440973853 Kategori Ekseni Biçimlendirme94]

[#__RefHeading__9427_440973853 Değer Ekseni Biçimlendirme95]

[#__RefHeading__9429_440973853 Açıklama Göstergesi Ekleme ve Biçimlendirme96]

[#__RefHeading__9431_440973853 Grafik Başlıkları97]

[#__RefHeading__9433_440973853 Izgara Çizgilerini Görüntüleme97]

[#__RefHeading__9435_440973853 Grafik Eksenleri98]

[#__RefHeading__9437_440973853 Veri Etiketleri99]

[#__RefHeading__9439_440973853 Grafiğe Veri Serisi Ekleme/Silme100]

[#__RefHeading__9441_440973853 3B Görünüm102]

[#__RefHeading__9443_440973853 Grafik Türünü Değiştirme104]

[#__RefHeading__9445_440973853 Dilim Grafikler104]

[#__RefHeading__9447_440973853 Çizgi Grafikler105]

[#__RefHeading__9449_440973853 XY (Dağılım) grafikleri105]

[#__RefHeading__9451_440973853 Grafiğe Eğilim Çizgisi Eklemek (Regresyon)107]

[#__RefHeading__9453_440973853 Hata Çubukları Görüntüleme108]

[#__RefHeading__9455_440973853 Ortalama Değer Çizgilerini Görüntüleme110]

[#__RefHeading__9457_440973853 Formül ve İşlevlerin Kullanımı111]

[#__RefHeading__47642_1561671107 Formül ve İşlevler112]

[#__RefHeading__9459_440973853 İşlev Sihirbazı113]

[#__RefHeading__9461_440973853 Matematiksel işlevler115]

[#__RefHeading__9463_440973853 TOPLA (Sum)115]

[#__RefHeading__9465_440973853 BÖLÜM115]

[#__RefHeading__9467_440973853 ÇARPIM (Product)115]

[#__RefHeading__9469_440973853 ÇARPINIM (Fact)116]

[#__RefHeading__9471_440973853 KAREKÖK (Sqrt)116]

[#__RefHeading__9473_440973853 TOPKARE (SumSQ)116]

[#__RefHeading__9475_440973853 ÇİFT (Even)117]

[#__RefHeading__9477_440973853 TEK (Odd)117]

[#__RefHeading__9479_440973853 ÇİFTMİ (isEven)117]

[#__RefHeading__9481_440973853 TEKMİ (isOdd)117]

[#__RefHeading__9483_440973853 AŞAĞIYUVARLA (RoundDown)118]

[#__RefHeading__9485_440973853 YUKARIYUVARLA (RoundUp)118]

[#__RefHeading__9487_440973853 DERECE (Degress)118]

[#__RefHeading__9489_440973853 EĞERSAY (CountIf)118]

[#__RefHeading__9491_440973853 ETOPLA (SumIf)119]

[#__RefHeading__9495_440973853 ORTALAMA (Average)119]

[#__RefHeading__9497_440973853 MAK (Max)119]

[#__RefHeading__9499_440973853 MİN (Min)120]

[#__RefHeading__9501_440973853 BAĞ_DEĞ_SAY (Count)120]

[#__RefHeading__9503_440973853 Metin İşlevleri121]

[#__RefHeading__9505_440973853 SOLDAN (Left)121]

[#__RefHeading__9507_440973853 SAĞDAN (Right)121]

[#__RefHeading__9509_440973853 PARÇAAL (Mid)121]

[#__RefHeading__9511_440973853 UZUNLUK (Len)121]

[#__RefHeading__9513_440973853 BUL (Find)122]

[#__RefHeading__9515_440973853 MBUL (Search)122]

[#__RefHeading__9517_440973853 DEĞİŞTİR (Replace)122]

[#__RefHeading__9519_440973853 BÜYÜKHARF (Uper)123]

[#__RefHeading__9521_440973853 KÜÇÜKHARF (Lower)123]

[#__RefHeading__9523_440973853 ÖZDEŞ (Exact)123]

[#__RefHeading__9525_440973853 KIRP (Trim)123]

[#__RefHeading__9527_440973853 BİRLEŞTİR (Concatenate)124]

[#__RefHeading__9529_440973853 YİNELE (Rept)124]

[#__RefHeading__9531_440973853 Mantıksal İşlevler124]

[#__RefHeading__9533_440973853 VE (and)125]

[#__RefHeading__9535_440973853 YADA (or)125]

[#__RefHeading__9537_440973853 DEĞİL (Not)125]

[#__RefHeading__9539_440973853 EĞER (If)126]

[#__RefHeading__9541_440973853 Hesap Tablosu128]

[#__RefHeading__17469_736575306 SATIR (ROW)128]

[#__RefHeading__17471_736575306 SÜTUN (COLUMN)128]

[#__RefHeading__9543_440973853 YATAYARA (HLOOKUP)129]

[#__RefHeading__9545_440973853 DÜŞEYARA (VLOOKUP)129]

[#__RefHeading__9547_440973853 İşlev Uygulamaları131]

[#__RefHeading__17473_736575306 Hedef Ara137]

[#__RefHeading__17475_736575306 Çözümleyici İle Veri Analizi138]

[#__RefHeading__17477_736575306 Senaryolar141]

[#__RefHeading__17479_736575306 Dedektif143]

[#__RefHeading__103656_2106790519 Veritabanı İşlemleri145]

[#__RefHeading__103658_2106790519 Veri Türlerini Belirlemek145]

[#__RefHeading__103660_2106790519 Form Kullanarak Çalışma Sayfasına Veri Girmek150]

[#__RefHeading__103662_2106790519 Sıralama151]

[#__RefHeading__103664_2106790519 Süzme153]

[#__RefHeading__103666_2106790519 Otomatik süzgeç153]

[#__RefHeading__103668_2106790519 Standart süzgeç154]

[#__RefHeading__103670_2106790519 Gelişmiş Süzgeç159]

[#__RefHeading__103672_2106790519 Alt toplamlar163]

[#__RefHeading__103674_2106790519 Veri Pilotu ile Özet Tablo oluşturmak167]

[#__RefHeading__9549_440973853 İmla Denetimi ve Dilbilgisi172]

[#__RefHeading__16526_1423545975 Otomatik Düzeltme Seçenekleri175]

[#__RefHeading__121208_149834205 Nesnelerle Çalışmak177]

[#__RefHeading__121210_149834205 Resim Eklemek177]

[#__RefHeading__9388_1734274907 Galeri177]

[#__RefHeading__20939_289219218 Resim Düzenleme178]

[#__RefHeading__121214_149834205 Resim Özelliklerini Belirlemek179]

[#__RefHeading__7561_1734274907 Kayan Çerçeve Eklemek182]

[#__RefHeading__7565_1734274907 LibreOffice Uygulamaları ile Veri bağlantısı Kurmak183]

[#__RefHeading__13238_756652367 Dosya İşlemleri186]

[#__RefHeading__9405_440973853 Yeni Dosya Oluşturma187]

[#__RefHeading__9407_440973853 Kayıtlı Belgeyi Ekrana Getirme188]

[#__RefHeading__9409_440973853 Belgeyi Kaydetme189]

[#__RefHeading__85682_654453762 PDF Olarak Dışa Aktar191]

[#__RefHeading__85684_654453762 Belgeyi E-Posta Eki Olarak Göndermek191]

[#__RefHeading__1765_1234278898 Şablonlarla Çalışmak192]

[#__RefHeading__9411_440973853 Belge Özellikleri194]

[#__RefHeading__9413_440973853 Belgeyi Yazdırma194]

[#__RefHeading__9415_440973853 Yazıcı Ayarları197]

[#__RefHeading__103676_2106790519 LibreOffice Seçenekleri198]

[#__RefHeading__16532_1423545975 LibreOffice Hesap Tablosu Seçenekleri200]

[#__RefHeading__103678_2106790519 Kısayol Tuşları ve İşlevleri202]

[#__RefHeading__9553_440973853 Belge İşlemleri Kısayol Tuşları202]

[#__RefHeading__9555_440973853 Biçimlendirme işlemleri kısayol tuşları203]

[#__RefHeading__1743_12342788981 Düzenleme işlemleri kısayol tuşları204]

[#__RefHeading__9557_440973853 Hareket etme kısayol tuşları205]

[#__RefHeading__121202_1498342051 Seçme işlemleri kısayol tuşları205]LibreOffice

OpenDocument<ref name="ftn1">OpenDocument, OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards) tarafından ofis uygulamaları için geliştirilmekte olan açık bir dosya standardıdır.</ref> standardını destekleyen özgür ofis yazılımı üretmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan bir vakıf olan The Document Foundation tarafından OpenOffice.org temel alınarak geliştirilmiş, tüm platformlarda çalışan özgür ofis yazılımları paketidir.

Edinme,

LibreOffice uygulamasını http://tr.libreoffice.org adresinden indirebilirsiniz. Pardus gibi birçok Linux dağıtımı işletim sisteminde LibreOffice sisteminizde eklidir.

Kurulum,

http://tr.libreoffice.org/get-help/kurulum adresinde kullandığınız işletim sistemine göre kurulum adımlarını görebilirsiniz.

Yardım ve Çevrimiçi Destek,

“Yardım” menüsündeki “LibreOffice Yardım (F1)” seçeneği ile birçok dilde yardım alabilirsiniz.

Türkçe yardım için http://tr.libreoffice.org/belgelendirme ya da http://wiki.libreoffice.org.tr adreslerini kullanabilirsiniz.

Çevrimiçi destek için mail listelerine üye olabilir, forum ya da soru-cevap sayfalarını kullanabilirsiniz.


Mail listesi (Tr) users@@tr.libreoffice.org

Üyelik için users+subscribe@tr.libreoffice.org adresine boş bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

Forum http://forum.libreoffice.org.tr
soru-cevap http://ask.libreoffice.org

Özellikleri:


 • Ücretsizdir.
  Lisans ücreti ödemezsiniz. Dilediğiniz kadar bilgisayara kurabilir, güncellemeleri ücretsiz edinebilirsiniz.
 • Açık kaynak kodlu uygulamalar içerir.
  Kurum ya da kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirilebilirsiniz.
 • Tüm platformlarda çalışır.
  Microsoft Windows, Mac OS X ve Linux(Pardus, Debian, Ubuntu, Fedora, Suse vb) bütün büyük işlerim sistemlerinde kullanılabilir.
 • Birçok dosya biçimini destekler.
  Belgelerinizi OpenDocument biçemlerinin yanı sıra Microsoft Office, HTML, XML, MathML, WordPerfect, PDF gibi biçemlerde açabilir veya kaydedebilirsiniz.
 • Ürün farklılaştırması yoktur
  Barındırdığı tüm yazılımları birlikte sunar.
  (Home, Basic, Professional gibi ayrımı yoktur)
 • Eklentiler ile ihtiyacınıza göre zenginleştirebilirsiniz.
  LibreOffice gönüllü katkıcılar ve büyük yazılım şirketlerinin desteği ile
  gelişimine devam etmektedir.
 • Tamamen Türkçe'dir
  LibreOffice 30 Farklı Dili Destekler.
 • Bütün ofis ve kişisel üretim ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.
  Writer (Kelime İşlemci), Calc (Hesap Tablosu), Impress (Sunum), Draw (Çizim), Math (Matematik) ve Base (Veritabanı) uygulamalarının zengin özellikleriyle, bütün belge oluşturma ve veri işleme ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 1: LibreOffice Karşılama Ekranı]]


Metin Belgesi (Writer)[[Image:]]

Basit bir dilekçeden binlerce sayfalık profesyonel görünümlü belgelere kadar oluşturabileceğiniz bir kelime işlem programıdır.

Hesap Tablosu (Calc)[[Image:]]

Tablo verilerinizi hesaplama, filtreleme, raporlama ve grafik olarak görüntüleme işlemi yapabileceğiniz LibreOffice uygulamasıdır.

Sunu (Impress)[[Image:]]

LibreOffice' in görsel ve işitsel nesnelerle etkileyici tanıtımlar yapabileceğiniz sunum hazırlama aracıdır.

Çizim (Draw) [[Image:]]

Diyagram, akış çizelgesi, organizasyon şeması ve hatta 3B nesne çizimleri yapabildiğimiz LibreOffice çizim uygulamasıdır.

Veritabanı (Base)[[Image:]]

Veri tablolarınız için form oluşturma, raporlama, sorgulama, ilişkilendirme işlemlerini gerçekleştirebildiğiniz veritabanı uygulamasıdır.

Formül (Math)[[Image:]]

Kelime işlem programlarında yazılması çok güç olan birden fazla satırdan oluşan ve hatta özel simgeler içeren formülleri hızlı biçimde düzenlememizi sağlayan LibreOffice uygulamasıdır.


LibreOffice Hesap Tablosu (Calc)

LibreOffice Hesap Tablosu, tablo verileriniz üzerinde; hesaplama, filtreleme, raporlama ve grafik olarak görüntüleme işlemleri yapabileceğiniz bir LibreOffice uygulamasıdır.


LibreOffice Hesap Tablosu ile;

 • Geniş fonksiyon yelpazesi ile tablo verileriniz üzerinde; Matematiksel, Mantıksal, İstatistiksel, Finansal ve Metin işlevlerini kullanabilirsiniz.
 • Birbirleriyle etkileşimli belgeler ve çalışma sayfaları ile elektronik tablolar oluşturabilirsiniz.
 • Şablonları kullanarak benzer elektronik tabloları hızlıca oluşturabilirsiniz.
 • Sayısal tablo verilerinizin birbirleriyle etkileşim ya da seyrini, sunulan farklı grafik türleri ile daha net görebilirsiniz.
 • Veri Pilotu ve Filtreleme seçeneklerini kullanarak veri analizleri geçekleştirebilirsiniz.
 • Çözümleyiciyi kullanarak hedefleriniz için gereksinimlerinizi hesaplayabilirsiniz.
 • Diğer elektronik tablo uygulamaların oluşturulmuş belgeleri açabilir, tablolarınızı XML, CSV, HTML ya da PDF formatında dışa aktarabilirsiniz.

Hesap Tablosu Ekranını Tanıyalım

[[Image:|thumb|Resim 2: LibreOffice Hesap Tablosu ekranı]]

Hesap Tablosu uygulamasında açtığınız belge hücrelerden oluşan çalışma sayfaları şeklinde karşınıza gelir. Çalışma sayfalarınız arasında sayfa sekmelerini kullanarak geçiş yapabilirsiniz. Bir çalışma sayfası ise hücrelerden meydana gelir ve hücreler satır (1,2,3...) ve sütun (A,B,C..) başlıkları ile gösterilir. Örneğin 5. satır 3. sütunu (C sütunu) ifade etmek için bu hücrenin adresi (referansını) “C5” şeklinde belirtilir. Hesap Tablosu uygulamasında, çalışma sayfasına girdiğimiz her verinin bir referansı (adresi) bulunduğundan verileriniz üzerinde matematik işlemleri ve içerdiği hazır fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.


Menü Çubuğu

 • Dosya (File) : Belge oluşturma, belge açma, belgeyi kaydetme, belgeyi farklı bir formata dönüştürme, belge sayfa yapısını ayarlama, belgeyi ön izleme, belgeyi yazdırma gibi seçenekleri içerir.
 • Düzenle (Edit) : Metin düzenleme işlemleri için; yapılan işlemleri geri alma, geri alınan işlemleri yineleme, hücre ve sayfa taşıma/kopyalama, metin arama/değiştirme seçenekleri bulunur.
 • Görünüm (View) : Belge görünüm modu, yakınlaştırma oranı ve pencere ögelerinin görüntülenmesi bu menüden ayarlanır.
 • Ekle (Insert) : Hücre, satır, sütün, sayfa, grafik, işlev, resim, film, ses ve dosya ekleme seçeneklerini içerir.
 • Biçim (Format) : Hücre, satır, sütun ve çalışma sayfası biçimlendirme, paragraf ve karakter biçimi, sayfa biçimi, grafik biçimlendirme, büyük/küçük harf değiştirme gibi işlemler menüsüdür.
 • Araçlar (Tools) : Belge paylaşma, belge birleştirme, belgeyi korumaya alma, Yazım denetimi, senaryolar, makro işlemleri, eklentileri yönetme, menü-kısayol tuşları ve araç çubuklarını özelleştirme, Hesap Tablosu seçeneklerini belirleme işlemleri yapılır.
 • Veri (Data) : Tablo verilerini sıralama, süzme, alt toplamlarını alma ve özet tablolar oluşturma işlemleri menüsüdür.
 • Pencere (Window) : Aktif çalışma kitabı penceresini yeni pencerede açma, çalışma sayfasını bölme ve satır ya da sütunları dondurmayı sağlar.
 • Yardım (Help) : LibreOffice Hesap Tablosu güncelleme ve yardım seçeneklerini içerir.


Standart Araç Çubuğu

[[Image:|thumb|Resim 3: Standart araç çubuğu]]

Biçimlendirme Araç Çubuğu

[[Image:|thumb|Resim 4: Biçimlendirme araç çubuğu]]

Formül Çubuğu

[[Image:|thumb|Resim 5: Formül çubuğu]]

Bulunduğunuz hücrenin içeriğini formül çubuğunda görebilir ve düzenleyebilirsiniz.


Bir hücreye fare ile çift tıklayarak ya da F2 tuşuna basarak hücre verisini düzenleme kipine geçiş yapabilirsiniz.

Hücre içerisinde, girmiş olduğunuz işlev ya da matematiksel bir işlemin sonucu görüntülenirken formül çubuğunda işlemin kendisi görüntülenir. Resim 2'de F9 hücresine =F7+F8+5 işleminin girildiği ancak hücrede işlemin kendisi yerine 45 değerinin görüntülendiği görülmektedir.

Herhangi bir hücrede iken formül girişi için klavyeden “=” ya da formül çubuğundaki işlev (      [[Image:]]) butonuna bastığınızda formül çubuğu resim 6' daki gibi değişecek ve isim kutusunda son kullanılan işlevler listesi görüntülenecektir.

[[Image:|thumb|Resim 6: Formül çubuğu işlev girişi]]

ESC ya da iptal (      ) butonu[[Image:]] ile formül girişinden vazgeçebilirsiniz.

Toplam butonu (      [[Image:]]), sayısal veri içeren seçili hücre grubunun, seçim yönüne göre alta ya da sağa toplam alır. Eğer seçili bir hücre grubu yok ise bulunduğunuz hücreye =TOPLA() yazar ve hücreleri belirlemenizi bekler.

Formül çubuğu hakkında daha geniş bilgi için 46. sayfadaki Formül Çubuğu İle İşlemler konusunu inceleyebilirsiniz.


Durum Çubuğu

[[Image:|thumb|Resim 7: Durum çubuğu]]

Durum Çubuğu pencerenin en altında bulunur ve “Görünüm” menüsünden kaldırabilir ya da görüntüleyebilirsiniz.

 • “Varsayılan” ifadesine çift tıklayarak sayfa biçemi penceresini ekrana getirebilirsiniz (Sayfa 76 , Resim 60).
 • Seçim kipi (STD / UZN / TAML), seçme şeklini belirler.
 • UZN aktif ise bulunduğunuz hücre ile tıkladığınız hücrenin arasındaki hücreler seçilir. Klavyeden hareket tuşlarını kullandığınızda ise aktif hücre ile hareket tuşunun işlevine göre ardışık hücreler seçilecektir.
 • TAML seçim kipinde ise fare ile tıkladığınız/işaretlediğiniz her hücre seçilmiş olur. Ardışık olmayan hücreleri seçmek için kullandığımız bu seçim kipi fare ile seçim yaparken “Ctrl” tuşu basılı tutularak da gerçekleştirilebilir.
 • Durum çubuğundaki “Kaydet” butonu, çift tıkladığınızda belgenizi kaydeder.
 • [[Image:]]Seçtiğiniz hücrelerin toplamını durum çubuğunda görebilirsiniz. Bu alanda farenin sağ tuşunu kullanarak sağdaki resimde gördüğünüz işlemlerin sonuç bilgisini alabilirsiniz.
 • Çalışma sayfanızın yakınlaştırma oranını durum çubuğundan ayarlayabilirsiniz.

Gezgini Kullanmak

[[Image:|thumb|Resim 8: Gezgin]]Tablonuz üzerinde kolay ve hızlı hareket etmek için gezgin penceresini kullanabilirsiniz. Gezgin penceresini açmak için F5 kısayol tuşu ya da “Görünüm/Gezgin” seçeneğini kullanabilirsiniz. Gezgin penceresinde sütun ve satır başlığını girerek bir hücreye; ismine çift tıklayarak çalışma sayfasına, nesneye, yoruma, tanımlı bir isme ya da veri aralığına hızlıca konumlanabilirsiniz.

[[Image:]]“Liste kutusu açık/kapalı” butonu [[Image:]] ile grup listesini gizleyebilirsiniz.


Sayfa Sekmeleri

[[Image:|thumb|Resim 9: Sayfa sekmeleri]]

Birden fazla çalışma sayfasını Ctrl ve Shift tuşlarını kullanarak fare ile seçebilirsiniz.

Çalışma Sayfası Ekleme

[[Image:]]Sayfa sekmelerinin sağındaki (     ) butonu ile hızlıca yeni sayfa ekleyebilirsiniz.

Aynı anda birden fazla sayfa eklemek için;

 • Sayfa ismi üzerinde sağ tuşa basarak gelen menüden “Çalışma sayfası ekle”,
 • Ekle” menüsünden “Çalışma sayfası” ya da,
 • Sayfa sekmelerinin sağındaki resim 9'da “*” işaretiyle gösterilen alana tıklayarak, ekrana gelen pencereyi kullanabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 10: Çalışma sayfası ekle]] “Yeni çalışma sayfası” seçeneği ile birden fazla boş çalışma sayfası ekleyebileceğiniz gibi “Dosyadan” seçeneği ile farklı bir Hesap Tablosu uygulamasından veri içeren sayfaları da ekleyebilirsiniz.

Gözat” butonu ile çalışma sayfasını alacağınız Hesap Tablosu dosyasını seçtiğinizde, bu dosyanın içerdiği çalışma sayfaları listelenecektir. Bu listeden eklemek istediğiniz sayfayı seçebilirsiniz.

[[Image:]]

Bağlantı” seçeneği ile eklediğiniz çalışma sayfasının bulunduğu dosya ile arada bağlantı kurabilirsiniz. Bu durumda belgenizi her açtığınızda bu sayfayı güncellemek isteyip istemediğiniz sorulacak, onay vermeniz halinde de bu sayfa orijinalinin bulunduğu dosyadaki son haliyle eşitlenecektir.


[[Image:|thumb|Resim 11: Güncelleme uyarısı]]

Çalışma Sayfası Silme

Bir çalışma sayfasını silmek için,

 • Sayfa ismi üzerinde sağ tuşa basarak gelen menüden “Çalışma sayfası sil”,
 • Düzenle” menüsünden “Çalışma sayfası/Sil”,

seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.


Sayfa İsmi Değiştirme

Açtığınız belgede sayfa isimleri “Sayfa1”/”Çalışma Sayfası1” şeklinde karşınıza gelecektir. Çalışma sayfalarınızda, hangi verinin hangi sayfada olduğunun daha rahat anlaşılması ve formül girişlerinizi kolaylaştırması açısından sayfalara içerdikleri veriye göre isim vermeniz hesap tablonuzun anlaşılır olmasını sağlayacaktır.

Sayfa ismini,

 • Sayfa ismine çift tıklayarak,
 • Sayfa isminde sağ tuşa basarak “Yeniden adlandır”,
 • “Biçim/Çalışma sayfası/Yeniden adlandır”
  seçeneklerinden biri ile değiştirebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 12: Çalışma sayfasının ismini değiştirme]]

Sayfaları Taşıma ve Kopyalama

Çalışma sayfalarınızı fare ile sürükleyerek sıralamalarını değiştirebilirsiniz. Bu sürükleme işlemi esnasında “Ctrl” tuşunu basılı tutarak sayfanızın/sayfalarınızın kopyasını oluşturabilirsiniz.


Özellikle çalışma sayfalarınızda içerik ve biçim bakımından birbirine benzer tablolar oluşturmanız gerekiyorsa her bir sayfada aynı işlemleri tekrar etmek yerine oluşturduğunuz ilk tabloyu içeren çalışma sayfasını çoğaltabilirsiniz.

Düzenle/Çalışma sayfası” altındaki “Taşı/Kopyala” seçeneği ile de çalışma sayfalarını taşıyabilir ya da kopyalayabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 13: Çalışma sayfası taşıma ve kopyalama]]

Aktif sayfanızı açık olan başka bir Hesap Tablosu belgesine “Belgeye” listesinden seçerek taşıyabilir ya da kopyalayabilirsiniz.

Sayfa taşıma ya da kopyalama işlemini gerçekleştirirken üstteki pencerede görüldüğü gibi sayfanın konumu ve ismini belirleyebilirsiniz. Sayfayı taşıdığınız/kopyaladığınız farklı bir Hesap Tablosu belgesi aynı isimli sayfa içeriyorsa işleme devam edebilmeniz için farklı bir isim girmeniz gerekecektir.

[[Image:]]


Sayfaları açık Hesap Tablosu belgeleri arasında fare ile sürükleyerek de hızlıca kopyalayabilirsiniz.

Sayfa Sekmelerini Renklendirme

Sayfa sekmeleriniz üzerinde sağ tuşa basarak ya da “Biçim/Çalışma Sayfası/Sekme Rengi” seçeneği ile çalışma sayfası sekmelerini renklendirebilirsiniz.


Çalışma Sayfalarını Gizleme ve Görüntüleme

“Biçim/Çalışma sayfası/Gizle-Göster” seçenekleri ile sayfalarınızı gizleyebilir ve tekrar görüntüleyebilirsiniz.


Çalışma Sayfası ve Tablo Düzenleme

Çalışma Sayfasında Hareket Tuşları

Yön tuşları ile çalışma sayfanız üzerinde hareket edebilirsiniz.


Ctrl + ,,, Yön tuşuna göre veri içeren ilk/son hücreye konumlanır.
Home Aktif satırın ilk hücresine konumlanır.
End Veri içeren son sütun ile aktif satırın kesiştiği hücreye gider.
Ctrl + Home A1 hücresine konumlanır.
Ctrl + End Veri içeren son satır ve son sütunun kesişim hücresine konumlanır.
Ctrl + PgUp Önceki çalışma sayfasına geçer.
Ctrl + PgDn Sonraki çalışma sayfasına geçer.

Diğer kısayol tuşları ve işlevleri için “Kısayol Tuşları ve İşlevleri“ konusuna bakabilirsiniz (sayfa 202)


*


Bir sütun ya da satırın veri içerip içermediğini “Ctrl + yön tuşları” ile kontrol edebilirsiniz.

Çalışma sayfasında bir grup hücre üzerinde işlem yapmak için hücre grubunu seçmelisiniz.

Hücre Seçme Yöntemleri

Bulunduğunuz hücre aktif hücredir ve bu hücreyi seçili hücre olarak düşünebilirsiniz. Aktif hücreyi değiştirmek için klavye hareket tuşları, fare ya da isim kutusunu kullanabilirsiniz.

Bir grup hücreyi seçmek için aşağıdaki yöntemlerden amacınıza uygun olanı kullanabilirsiniz.

 • Bir sütunu ya da satırı komple seçmek için başlığına fare ile tıklamanız yeterlidir.
 • Farenizin sol tuşunu basılı tutarak ardışık hücre, satır, sütun grubu seçebilirsiniz.
 • [[Image:]]Birbirinden uzak hücre, satır, sütun ya da sayfaları seçmek için “Ctrl” tuşunu basılı tutabilirsiniz (TAML seçim kipi).
 • Shift” tuşu basılı iken farklı bir hücreye tıkladığınızda aktif hücre ile tıkladığınız hücre arlığındaki hücreleri, satır/sütun seçili iken farklı bir satır/sütun başlığına tıkladığınızda aradaki satır ya da sütunları, herhangi bir sayfa sekmesine tıkladığınızda ise aradaki sayfaları seçmiş olursunuz.
 • Çalışma sayfasının tamamını seçmek için,
 • Sütun başlıkları ile satır başlıklarının kesiştiği noktaya tıklayabilir,
 • “Düzenle” menüsünden “Tümünü seç” komutunu kullanabilir,
 • “Ctrl+A” tuşlarınına basabilirsiniz.


*


Fare ile seçim yaparken ardışık hücre, satır, sütun ve sayfalar için “Shift”, ardışık olmayan hücre, satır, sütun ve sayfa sekmeleri için “Ctrl” tuşunu kullanabilirsiniz.
 • Shift” tuşunu basılı tutarak hareket tuşlarını kullanırsanız, hareket tuşunun işlevine bağlı olarak seçim yapmış olursunuz.
  Örneğin “Shift” tuşuyla beraber “aşağı ok” tuşuna bastığınızda alttaki hücreleri, işlevi veri girilmiş son hücreye konumlanmak olan “Ctrl+End” tuşlarını “Shift” tuşuyla birlikte kullandığınızda ise bulunduğunuz hücreden veri girilmiş olan son hücreye kadar olan hücre grubunu seçme işlemi yapmış olursunuz.
 • F8” tuşuna bastıktan sonra hareket tuşlarını kullanırsanız hareket tuşunun işlevine göre seçim yapabilir, tekrar “F8” tuşuna basarak seçim kipinden çıkabilirsiniz (UZN seçim kipi).

Hücre Referansları

Birden çok hücre referansı için hücre adreslerini “;” ayıracı ile ayırabilir, ardışık bir hücre grubunu ifade etmek için ise hücre adresleri arasında “:” kullanabilirsiniz.

A1;C4® A1 ve C4 hücrelerini belirtir.

A1:C3® A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, ve C3 hücrelerini belirtir.

A1:B2;C5® A1, A2, B1, B2 ve C5 hücrelerini belirtir.


Bir formül, doğru girdiğiniz halde hata sonucunu üretiyorsa; “Araçlar/Seçenekler/LibreOffice Calc/Formül” penceresinden formüllerinizde kullanacağınız ayraçları görüntüleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.

Çalışma sayfasına veri girişi için ilgili hücreye konumlandıktan sonra giriş yapabilirsiniz. Girdiğiniz bu veri metin, sayı ya da formül olabilir. Eğer bir formül (işlev/işlem) giriyorsanız “=” ile başlamalısınız. (veri girişine “+” ya da “-” ile başladığınızda hesap tablosu veri girişinizi otomatik olarak “=” ile başlatacaktır.)


Örnek Sonuç / Açıklama
=C5 C5 hücresinin içeriğini aktif hücreye yaz.
=5+3 8
=A1+B1 A1 ve A2 yi toplar
=TOPLA(A1;B1) A1 ve A2 yi toplar
=50*18/100 9
=-(10+2)*0,5 -6
=(5+3)/2 4
=ORTALAMA(5;3) 4
=TOPLA(5;3)/2 4
=MAK(3;5;4) 5

Hesap Tablosu ile oluşturduğumuz “GiderlerTablosu.ods” belgesi üzerinde hücre referanslarını kullanmayı örneklerle görelim:


[[Image:|thumb|Örnek 1: Hücre referansların kullanılması -1]]

Örnek 1 etiketli resimde ev sayfasının F2 hücresine; Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarının kira giderlerini toplamak için =400+400+430+430 işlemi girilerek 1660 sonucu hesaplanabilir. Ancak Hesap Tablosu uygulamasında formüller girilirken üzerinde işlem yapılacak hücrelerin içerdiği değerler yerine hücre referanslarının kendisi yazılmalıdır. Dolayısıyla bu işlem, aynı sonucu alsak da =B2+C2+D2+E2 şeklinde ya da “TOPLA” işlevini kullanarak =TOPLA(B2;C2;D2;E2) şeklinde yazılmalıdır. Topla işlevinde kullanılan hücre referanslarına dikkat ederseniz ardışık sütunların 2. satırları yani ardışık hücrelerdir. Ardışık hücre referanslarını belirtirken “:” kullanabildiğimize göre formülümüzün en uygun yazılımı =TOPLA(B2:E2) şeklinde olacaktır. Peki!, aynı sonucu verdiğine göre ne fark var? Bu örnekte; ilk 4 ayın değilde, 12 ayın kira toplamı hesaplıyor olsaydık 12 ayrı hücre referansı belirtmek zorunda kalınacaktık.


Bir formülde hücre referanslarını klavyeden girmek yerine fare ile işaretlemek suretiyle daha hızlı belirtebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Örnek 2: Hücre referanslarının kullanılması -2]]

Şimdi ise burada Hesap Tablosu uygulamasının en önemli özelliklerinden biri olan girilmiş formülü hızlıca komşu hücrelere nasıl uygulayabiliriz bunu görelim:

Kira giderlerinin toplamını F2 hücresine =TOPLA(B2:E2) formülüyle hesapladıktan sonra diğer gider toplamlarının hesaplanması için formülümüzü tekrar yazmak zorunda değiliz. Örnek 2 etiketli resimde görüldüğü gibi F2 hücresinin sağ alt köşesinde fare imleci [[Image:]] şeklinde iken farenin sol tuşuna basılı tutarak F6 hücresine kadar sürükleme yaptığımızda diğer satır toplamlarını otomatik olarak hesaplamış oluruz.

[[Image:|thumb|Örnek 3: Hücre referanslarının kullanılması -3]]

Bu sürükleme işleminde =TOPLA(B2:E2) formülündeki B2:E2 hücre referansı alt hücrelerde otomatik olarak B3:E3, B4:E4, B5:E5 şeklinde değişmiş ve diğer gider toplamları hesaplanmıştır.

[[Image:|thumb|Örnek 4: Hücre referanslarının kullanılması -4]]

Yukarıda satır toplamları için anlattığımız işlemler sütun toplamları içinde geçerlidir.

B6 hücresine Ocak ayı giderlerinin toplamını almak için;

 • =B2+B3+B4+B5
 • =TOPLA(B2;B3;B4;B5)
 • =TOPLA(B2:B5)

formüllerini kullanabiliriz.

[[Image:|thumb|Örnek 5: Hücre referanslarının kullanılması -5]]

B6 hücresinde “Ocak” ayı gider toplamları için kullanılan formül otomatik doldurma kulpundan sağa doru sürüklendiğinde diğer ayların toplamları da otomatik hesaplanmış olacaktır.

[[Image:|thumb|Örnek 6: Hücre referanslarının kullanılması -6]]


Formül içeren bir hücre, farklı bir yere kopyalandığında ya da otomatik doldurma kulpundan sürüklendiğinde sürükleme yönüne göre formülde kullanılan hücre referansları da otomatik olarak değişir.

Dikkat ederseniz şu ana kadar kullandığımız formüllerde, üzerinde işlem yaptığımız hücreler aynı sayfada olduğundan, hücrelerinin sadece sütun-satır başlığını belirterek referans olarak kullandık. Bulunduğunuz sayfanın haricindeki bir sayfanın hücrelerini işleme sokmanız gerektiğinde hücre referansından önce bulunduğu sayfanın adını belirtmeniz gerekir.

[[Image:|thumb|Örnek 7: Hücre referanslarının kullanılması; sayfalar arası işlem -1]]

Üstteki örnekte “ToplamGiderler” sayfasının B2 hücresine; “ev” ve “isyeri” sayfalarının B2 hücrelerinin toplamının =TOPLA(ev.B2;isyeri.B2) formülüyle hesaplandığını görmektesiniz. Aynı işlemi fare yardımıyla daha basit bir şekilde aşağıdaki gibi gerçekleştirebilirsiniz.

 1. [[Image:]]“=” tuşu ya da formül çubuğundaki (      ) butonuna basılır.
 2. ev” sayfasındaki B2 hücresine tıklanır.
 3. Klavyeden “+” tuşuna basılır,
 4. [[Image:]]“isyeri” sayfasındaki B2 hücresine tıklanarak “Enter” tuşu ya da formül çubuğundaki (      ) butonuna basılır.

Bu durumda “ToplamGiderler” sayfasına =ev.B2+isyeri.B2 işlemi ile aynı hücrelerin toplamı hesaplanmış olur.

B2 hücresindeki =ev.B2+isyeri.B2 formülü satır ve sütun toplamları için otomatik doldurma kulpundan sürükleyerek “ev” ve “isyeri” sayfalarındaki her aya ait gider değerlerini, “ToplamGideler” sayfasında hesaplayabilirsiniz.(Örnek 8).

[[Image:|thumb|Örnek 8: Hücre referanslarının kullanılması; sayfalar arası işlem -2]]

Sürükleme yapıldığında formüldeki hücre referanslarının nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görülmektedir.

[[Image:|thumb|Örnek 9: Hücre referanslarının kullanılması; sayfalar arası işlem -3]]

Farklı bir Hesap Tablosu belgesindeki bir çalışma sayfasının verileri üzerinde de işlem yapmanız mümkündür. Bu durumda formülünüzde ilgili dosya adını bulunduğu konum ile beraber sayfa isminden önce belirtmelisiniz. Yani referansın biçimi;

“ 'file:///dosya_konumu/dosya_adı'#sayfa_ismi.Hücre_referansı “ şeklinde olmalıdır.

Bu örneğimizde, “GiderlerTablosu.ods” belgemizdeki “ev” ve “isyeri” sayfalarının B2 hücrelerinin toplamlarını içeren “ToplamGiderler” sayfasının B2 hücresindeki =ev.B2+isyeri.B2 formülüne, “YazlikGiderleri.ods” dosyasının “Yazlik” sayfasındaki B2 hücresini ilave etmek için formülümüzü;

=ev.B2+isyeri.B2+'file:///home/senol/YazlikGiderleri.ods'#Yazlik.B2

şeklinde yazmalıyız.

Formülünüzü bu şekilde klavyeden yazmak dosya konumu ya da hücre referansları konusunda hataya sebep olabileceğinden bu işlemi fare ile yapmanız daha uygun ve hızlı olacaktır.

“GiderlerTablosu.ods” dosyasının “ToplamGiderler” sayfasının B2 hücresine, “ev” ve “isyeri” sayfalarındaki “Ocak” ayı “kira” giderleri ile “YazlikGiderleri.ods” dosyasının “Yazlik” sayfasındaki “Ocak” ayı kira giderinin toplamını hesaplayalım:

 1. [[Image:]]“=” tuşu ya da formül çubuğundaki (      ) butonuna basılır.
 2. ev” sayfasındaki B2 hücresine tıklanır.
 3. Klavyeden “+” tuşuna basılır,
 4. isyeri” sayfasındaki B2 hücresine tıklanır
 5. Klavyeden “+” tuşuna basılır,
 6. Açık olan “YazlikGiderleri.ods” dosyasının “Yazlik” sayfasının B2 hücresine tıklanarak “Enter” tuşu ya da formül çubuğundaki (      [[Image:]]) butonuna basılır. (“YazlikGiderleri.ods” dosyası açık fakat ekranda görünmüyorsa pencere menüsünden geçiş yapabilirsiniz)

[[Image:|thumb|Örnek 10: Hücre referanslarının kullanılması; belge ve sayfalar arası işlem ]]

Hücre Ekleme ve Hücre Silme

Ekle/Hücreler (Ctrl + + )” seçeneği ile aktif hücre ya da seçili hücrelerin bulunduğu noktaya yeni hücreler ekleyebilirsiniz. “hücreler” seçeneği ile aynı zamanda satır ve sütun eklemek de mümkündür.

[[Image:|thumb|Resim 14: Hücre ekle]]

Hücre eklerken mevcut hücre verilerinizi aşağı ya da sağa kaydırabilirsiniz.

Seçili hücre grubunu silmek için “Düzenle” menüsünden “Hücreleri Sil (Ctrl + - )” ya da sağ tuşa basarak gelen menüden “Sil” seçeneğini kullanabilirsiniz. “Hücre sil” penceresi ile aktif satır ya da sütunları da silebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 15: Hücreleri sil]]

Resimden de anlaşılacağı gibi komşu hücreler silinen hücrelerin yerini alacaktır.


İçerikleri Sil

[[Image:|thumb|Resim 16: İçerikleri sil]]Seçili hücre grubu içerisindeki verilerden istediğiniz veri türlerini “Düzenle/İçerikleri sil (Backspace)” seçeneği ile silebilirsiniz. Bir tabloda sadece sayısal verileri ya da sadece tarihleri silmek gibi işlemleri tek hamlede gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca alışılagelmiş işlevinden kaynaklı bir hücredeki veriyi silerken “Del” tuşunu kullanırız. Aslında “Del” tuşunu kullandığımızda sadece hücredeki içerik silinir, hücrenin biçim özellikleri silinmez. Yani, “del” tuşuna basarak sildiğiniz kırmızı renkte ve para birimi biçimi uygulanmış bir hücreye tekrar veri girdiğinizde yeni girilen verininde kırmızı renkte ve para birimi biçimiyle yazıldığını görürsünüz. Hatta bazen, hücreye girdiğiniz bir sayının otomatik olarak tarih biçimine dönüştüğüne denk gelmişsinizdir. Bu o hücrede daha önce tarih biçimi uygulandığı anlamına gelir ve istemediğiniz bu durumu “İçerikleri sil” ya da “Biçim/Hücreler” seçeneği ile tarih biçemini kaldırarak çözebilirsiniz.


Hücre/Nesne Taşıma (Kes - Yapıştır)

 • [[Image:]][[Image:]]Seçili hücre ya da nesneleri (resim, grafik v.s) taşımak için “Düzenle” menüsünden ya da farenizin sağ tuşuna basarak gelen menüden “Kes (Ctrl+X,      )” komutu seçildikten sonra hedef noktaya gidilerek “Yapıştır (Ctrl+V,      )” komutu uygulanır.
 • Seçili hücre grubu ya da nesne taşıma işlemini farenizin sol tuşuyla sürüklemek suretiyle daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.

Hücre/Nesne Kopyalama (Kopyala - Yapıştır)

 • [[Image:]][[Image:]]Seçili hücre ya da nesneleri kopyalamak için “Düzenle” menüsünden “Kopyala (Ctrl+C,      )” komutu seçildikten sonra hedef noktaya gidilerek “Yapıştır (Ctrl+V,      )” komutu uygulanır.
 • Seçili hücre ya da nesne taşıma işlemini “Ctrl” tuşu basılı iken farenizin sol tuşuyla sürüklemek suretiyle daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.

Taşıma ve kopyalama işlemlerinde hedef hücre veri içeriyorsa mevcut içeriği silmek isteyip istemediğinizle ilgili ekrana aşağıdaki gibi uyarı mesajı gelecektir.

[[Image:]]

Özel Yapıştır

Taşıma ve kopyalama işlemlerinde yapıştır komutu yerine “Özel Yapıştır (Ctrl+Shift+V)” seçeneğini kullanarak hücrelerin tüm içerikleri yerine istediğiniz biçim özelliklerini kopyalayabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 17: Özel yapıştır]]

 • Seçim” listesinden, kopyalanacak/taşınacak verilerin hangi özellik ya da içerikleriyle yapıştırılacağını belirleyebilirsiniz. Yani hafızaya alınan hücre grubu içerisinden istediğiniz verileri eleyebilir ya da biçim özelliklerinin aktarılıp aktarılmamasını ayarlayabilirsiniz
 • Bu seçeneği özellikle, formül sonucunda oluşan veriler için, sonuç verilerini formülden kurtararak formüller yerine verinin kendisini kullanmak istediğiniz durumlar için kullanabilirsiniz.


*


Formül sonucu elde ettiğiniz bir veriyi formülden kurtararak sadece salt veriyi kullanmak isterseniz hücre düzenleme kipinde iken F9 tuşunu da kullanabilirsiniz. Kısaca formül içeren bir hücrede F2 ve ardından F9 tuşlarına basarsanız hücreye formül değil formülün sonucu yazılacaktır.
 • Bağlantı” onayı ile hafızaya kopyaladığınız kaynak hücreler ile yapıştırdığınız hedef hücreler arasında bir bağ kurabilirsiniz. Böylece herhangi bir zamanda kaynak veride yaptığınız tüm değişiklikler hedef veriye de aynen yansıyacaktır.
 • Sayısal tablo verilerinizi sabit bir sayı ile matematiksel bir işleme sokmak istiyorsanız işlemler listesini kullanabilirsiniz.
  Örneğin tablo verilerinizin tamamından 6 sıfır atmak için tüm tabloyu 1.000.000 sayısına bölmek istiyorsunuz. Bu işlemi formüller yerine özel yapıştır ile, herhangi bir hücreye 1.000.000 verisini girerek bu hücreyi kopyaladıktan sonra tablo verilerinizi seçin ve “Özel yapıştır” seçeneğini işlemler listesinden “Böl” seçeneği ile uygulayın.
 • “Hücreleri kaydır” seçenekleri ile yapıştırdığınız verinin araya girmesini sağlayabilirsiniz.

Satır ve Sütun İşlemleri

Satır ve Sütun Ekleme

 1. Satır ya da sütün başlıkları üzerinde farenin sağ tuşuna basarak gelen menüden “Satır ekle/Sütun ekle” seçenekleriyle,
 2. Ekle” menüsünden “Satır/Sütun” seçenekleriyle,
 3. Ekle/Hücreler” ya da seçili hücre grubu üzerinde sağ tuşa basarak gelen menüden “Ekle/Tam satır - Tam sütun” seçenekleriyle, (Resim 18, not: tam satır ya da tam sütun seçili ise bu pencere ekrana gelmez.)

aktif satır ya da sütun sayısı kadar satır/sütun ekleyebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 18: Satır ve sütun silme]]

Satır ve Sütun Silme

 1. Satır ya da sütün başlıkları üzerinde farenin sağ tuşuna basarak gelen menüden “Satırı sil/Sütunu sil” seçenekleriyle,
 2. Düzenle/Hücreleri sil” ya da seçili hücre grubu üzerinde sağ tuşa basarak gelen menüden “Sil/Satırın tümünü sil Sütunun tümünü sil” seçenekleriyle, (Resim 19, not: tam satır ya da tam sütun seçili ise bu pencere ekrana gelmez.)

aktif satır ya da sütun sayısı kadar satır/sütunu silebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 19: Satır ve sütun silme]]

Satır Yüksekliği ve Sütün Genişliğinin Ayarlanması

 1. [[Image:]]Fare imleci satır ve sütun başlıkları arasında şekillerinde iken sol-sağ / yukarı-aşağı sürükleme yaparak (Resim 20),
 2. “Biçim/Satır/Yükseklik” ve “Biçim/Sütun/Genişlik” seçenekleriyle (Resim 21- 22)
 3. “Biçim/Satır/En uygun yükseklik” ve “Biçim/Sütun/En uygun genişlik” seçenekleriyle,
  satır yükseklik ve sütun genişliklerini ayarlayabilirsiniz.
  [[Image:|thumb|Resim 20: Satır yükseklik ve sütun genişliği]]


[[Image:|thumb|Resim 21: Satır yüksekliği]] [[Image:|thumb|Resim 22: Sütun genişliği]]

“En uygun satır yüksekliği”, satırdaki dikey yazılmış en uzun veriye ya da fontu en büyük olan metne göre satır yüksekliklerini; “En uygun sütun genişliği” ise sütundaki en uzun veriye göre sütun genişliğini otomatik olarak ayarlar.


En uygun sütun genişliği için sütun başlıkları arasında farenin sol tuşuna çift tıklayabilirsiniz.

Satır ve Sütun Gizleme

 1. Biçim/Satır/Gizle” ve “Biçim/Sütun/Gizle” seçenekleri ile,
 2. Satır ve sütun başlıklarında farenin sağ tuşuna basarak gelen menüden “Gizle” seçeneği ile,
 3. [[Image:]]Fare imleci satır sütun başlıkları arasında şekillerinde iken maksimum oranda daraltarak
  satır ya da sütunları gizleyebilirsiniz.

Gizli Satır ve Sütunları Görüntüleme

 1. Biçim/Satır/Göster” ve “Biçim/Sütun/Göster” seçenekleri ile,
 2. Gizlenmiş satır ya da sütunların komşu satır ya da sütunları seçili iken Satır ve sütun başlıklarında farenin sağ tuşuna basarak gelen menüden “Göster” seçeneği ile,
 3. [[Image:]]Fare ile satır sütun başlıkları arasında fare imleci şekillerinde iken aşağı ve sağa sürükleme yaparak (imleç başlık sınırının hafif sağ ya da altında olmalı)
  gizli satır ya da sütunları görüntüleyebilirsiniz.

Satır ve Sütun Gruplama

Tablolarınızın incelenmesini kolaylaştırmak için birtakım satır ya da sütunları gruplandırabilirsiniz. Bu guruplandırılmış satır ve sütunlar hızlıca gizlenip görüntülenebilir. Gruplama işlemi için gruplamak istediğiniz satır ya da sütunlar aktif iken F12 tuşu ya da “Veri/Grup ve Anahat/Grupla” seçeneği ile gelen pencereden satır/sütun seçimin yapmanız yeterlidir. Var olan bir gruplandırmayı kaldırmak için ilgili satır ya da sütunlar aktif iken “Veri/Grup ve Anahat/Gruplamayı kaldır” seçeneğini kullanabilir ya da Ctrl+F12 tuşlarına basabilirsiniz.

Satırları Gruplandırma

[[Image:|thumb|Resim 23: Satırları gruplandırma]]

Gruplama işleminden sonra 1,2 ya da -,+ anahtarlarını kullanarak ya da “Veri/Grup ve Anahat” altındaki “detayları göster” ve “detayları gizle” seçenekleri ile satırları hızlıca gizleyebilir ya da görüntüleyebilirsiniz (Resim 23).

Sütunları Gruplandırma

[[Image:|thumb|Resim 24: Sütun gruplandırma]]

Otomatik Anahat

Veri/Grup ve Anahat/Otomatik Anahat” ile tablonuzda kullandığınız formüllere göre otomatik gruplandırma yapabilirsiniz.

[[Image:]]

E sütununda, B,C,D sütunlarını, 6. satırda da 2,3,4 ve 5. satırı içeren bir formül olduğundan “otomatik anahat” seçimi tablomuzu aşağıdaki gibi gruplandıracaktır.

[[Image:]]


Sıralı Listeler ve Seriler

Herhangi bir hücreye gün ve ay (kullandığınız LibreOffice'in diline göre) ismi girerek doldurma kulpundan sürükleme yaptığınızda diğer gün ya da ay isimlerinin otomatik olarak yazıldığını görürsünüz.

Tablolarımızda çok sık kullandığımız bu gün ve ay isimleri gibi sizde kendi çok kullandığınız veri gruplarını “Araçlar/Seçenekler/LibreOffice Calc/Sıralı Listeler” ile sıralı liste olarak tanımlayabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 25: Sıralı listeler]]“Yeni” butonu ile sıralı liste girebileceğiniz gibi tablonuza daha önceden girilmiş olan verileri de “Listeyi kopyala” seçeneği ile sıralı liste olarak tanımlayabilirsiniz.

Üstte tanımladığımız sıralı liste verisinin kullanmak istediğimizde, “Kira”, “Telefon”, “Su”, “Yakıt” verilerinden herhangi bir tanesini hücreye girerek doldurma kulpundan sürüklememiz yeterlidir.

Hücre verisi, “sıralı liste” değil ise doldurma kulpundan sürüklendiğinde komşu hücrelere kopyalanır. (Resim 29 Sütun A)

Düzgün şekilde artan bir seri gurubunu ilk iki ya da daha fazla verisini girdikten sonra bu verileri seçerek seçimin doldurma kulpunu kullanarak sürükleme yaptığınızda serinin diğer verileri de otomatik olarak hücrelere yazılacaktır. Hesap tablosu girmek istediğiniz veri serisinin ilk değerleri arasındaki farkı adım değeri olarak kullanarak seriniz diğer verilerini oluşturacaktır. Örneğin B1 hücresinde “5”, B2 hücresinde “10” değeri var iken bu hücreler seçildikten sonra doldurma kulpundan sürüklenirse serinin diğer verileri 15,20,25,.. şeklinde yazılacaktır. (Resim 29 Sütun B)

Seriler azalan değerlerden de oluşabilir ve negatif değerler içinde geçerlidir. (Resim 29 Sütun C)

Serinin verileri ondalıklı değerlerden oluşabilir. (Resim 29 Sütun D)

Düzgün şekilde artan seri gruplarını “Düzenle” menüsünden “Dolgu/Seri” seçeneğini kullanarak ta girebilirsiniz.

Seri penceresini açmadan önce serinin yazılacağı hücreleri seçmelisiniz. Serinin bitiş değeri aynı zamanda seçtiğiniz hücre sınırı ile belirlenir.

“Seri türü” “Aritmetik” ise serinin verileri “Artan” değeri ile toplanarak oluşturulur. (Resim 29 Sütun E)

[[Image:|thumb|Resim 26: Seriyi doldur - Örnek-1]]

“Seri türü” “Artış” ise serinin verileri “Artan” değeri ile çarpılarak oluşturulur. (Resim 29 Sütun F)


[[Image:|thumb|Resim 27: Seriyi doldur - Örnek-2]]

Seçtiğiniz hücre grubu tarih içeriyorsa seri türü otomatik olarak karşımıza tarih olarak gelir ve “gün”, “ay” ve “yıl” değerlerini istediğiniz oranda arttırarak seri girişi yapabilirsiniz. (Resim 29 Sütun G)

[[Image:|thumb|Resim 28: Seriyi doldur - Örnek-3]]

[[Image:|thumb|Resim 29: "Seri" girişleri örnek sonuçları]]

Formül Çubuğu İle İşlemler

[[Image:|thumb|Resim 30: Formül çubuğu]]

Aktif hücrenin içeriği formül çubuğunda görüntülenir ve buradan düzenlenebilir.

Toplam butonu (      [[Image:]]), sayısal veri içeren seçili hücre grubunun, seçim yönüne göre alta ya da sağa toplam alır. Eğer seçili bir hücre grubu yok ise bulunduğunuz hücreye =TOPLA() yazar ve hücreleri belirlemenizi bekler.

Formül çubuğundaki “İşlev sihirbazı” butonuna (     [[Image:]] ) bastığınızda Hesap Tablosu uygulamasında kullanabileceğiniz işlevler listesi ekrana gelecektir.

[[Image:|thumb|Resim 31: İşlev sihirbazı -1]]Öncelikle kullanılmak istenen işlevin matematik, istatistik, mantıksal, metin gibi kategorisi ve ardından işlevin kendisi seçilir. Bu durumda seçili olan işlevin kullanımına ilişkin dizilimi ve açıklama bilgisi görüntülenecektir.

İleri” butonu ile bir sonraki adımda seçilen işleve göre üzerinde hesaplama yapılacak hücre referansları ya da değerler girilir.


[[Image:|thumb|Resim 32: İşlev sihirbazı -2]]

İşlevde kullanılacak hücre referanslarını elle girebileceğiniz gibi fare ile hücreleri seçerek de belirleyebilirsiniz.

Seçilen hücre referansları ya da girilen değerlere göre işlevin sonuç değerini ya da hata oluşmuş ise hata kodunu “tamam” butonuna basmadan işlev sihirbazı ekranında görebilirsiniz. İşlev sihirbazı ile ilgili daha geniş bilgi için 112. sayfadaki Formül ve İşlevler konusunu inceleyebilirsiniz.


İsim Kutusu

İsim kutusu aktif hücre ya da seçili olan ardışık hücrelerin referansını görüntüler.

Bir hücre ya da ardışık hücre grubu seçili iken isim kutusuna bir ad girerek o hücre ya da hücre grubuna isim verebilirsiniz. Böylece kullandığınız işlevlerde hücre referansı belirtmek yerine o referansa karşılık gelen ismi kullanabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 33: Hücrelere isim verme]]Resim 33'da gördüğünüz gibi B2'den B5'e kadar olan hücreleri seçerek isim kutusuna “ocak” ifadesini girdik. Artık formüllerimizde Ocak ayı verilerini işleme sokmak için B2:B5 şeklinde referans kullanmak yerine sadece ”ocak” olarak yazabiliriz. Bir başka deyişle =ORTALAMA(ocak) ve =ORTALAMA(C2:C5) işlevleri aynı sonucu verecektir. Resim 34'de görüldüğü Ocak ayı verileri B6 hücresine =TOPLA(ocak) işleviyle hesaplanmıştır.


[[Image:|thumb|Resim 34: İşlevlerde referans yerine isim kullanmak]]

Bir hücre grubuna bu şekilde isim vermek sizi, formüllerinizde özellikle uzak ya da farklı sayfalardaki hücreleri belirtirken referans hatalarından kurtaracaktır.

Buradaki örneğimizde diğer ayların da toplamlarını alacağımızı düşünürsek B2:B5 hücrelerine isim vermek çok anlamlı olmamıştır. Nedeni ise B6 hücresini otomatik doldurma tutmacından sağa doğru sürüklediğimizde formülümüzde hücre referansı yerine isim kullandığımızdan diğer ayların verileri yerine daima Ocak ayı verilerini toplayacaktır. Şimdi dezavantaj gibi görünen bu durumu formüllerimizde nasıl avantaja çevirebileceğimizi bir örnekle görelim.

[[Image:|thumb|Resim 35: Formül içerisinde isim kullanmak-1]]

Üstteki tablomuzda B sütununda fiyatları bulunan ürünlerin C sütununa KDV oranlarını hesaplamak istiyoruz. KDV oranını %18 olarak aldık ve bunu F1 hücresine hesaplamalarımızda kullanmak üzere girdik.

İlk ürünümüzün KDV tutarı için C2 hücresinde, ürün fiyatı ile KDV oranını çarparak 100'e bölüyoruz (=B2*F1/100). (Resim 35)


[[Image:|thumb|Resim 36: Formül içerisinde isim kullanmak-2]]

Ardından diğer ürünlerin KDV tutarları için C2 hücresindeki formülümüzü otomatik doldurma tutmacından aşağı doğru sürüklediğimizde sonuçların sıfır olduğu görülecektir. Bunun sebebi formülümüzdeki hücre referanslarının sürükleme yönüne göre otomatik değişmesidir. C2 hücresine yazdığımız =B2*F1/100 formülü diğer ürünlerinin KDV oranları için sürüklendiğinde =B3*F2/100, =B4*F3/100, =B5*F4/100 şeklinde değişecektir (Resim 36). F sütununda sadece F1 hücresinde veri olduğundan diğer sonuçlar sıfır olarak hesaplanacaktır. Dolayısıyla formülümüzdeki B2 referansı değişirken F1 referansı değişmemelidir.

[[Image:|thumb|Resim 37: Formül içerisinde isim kullanmak-3]]

Bunu gerçekleştirmek için F1 hücresine isim olarak “kdv” adını vermemiz (Resim 37) ve formülümüzde F1 yerine “kdv” şeklinde kullanmamız yeterlidir (Resim 38).

[[Image:|thumb|Resim 38: Formül içerisinde isim kullanmak-4]]

Üstteki resimde B sütunundaki ürün fiyatlarının F1 hücresi ile (kdv) çarpıldığını görebilirsiniz.

C2 hücresine yazdığımız formülü neden =B2*18/100 şeklinde yazmadığımızı düşünebilirsiniz. Ancak, KDV oranı değiştiğinde, sadece F1 hücresindeki değeri değiştirerek sonuçları güncelleyebileceğimizi unutmayın.

Formül içeren bir hücreyi farklı bir hücreye aktardığınızda ya da otomatik doldurma tutmacından sürüklediğinizde, formülde kullandığınız hücre referanslarından değişmemesi gereken hücreler varsa, o hücrelerin referanslarını mutlak hücre referanslarını ($F$1) kullanarak da yazabilirsiniz. Mutlak hücre referanslarını kullanmakla ilgili 137. sayfadaki uygulama örneğini inceleyebilirsiniz.


Bir hücreye isim vermenin en büyük avantajı, formül içeren bir hücre otomatik doldurma tutmacından sürüklediğinde formülde kullanılan hücre referansları sürükleme yönüne göre otomatik olarak değişirken isimlendirilmiş hücrelerin sabit kalmasıdır.
İsim kutusuna bir hücre referansı girerek o hücreye hızlıca konumlanabilirsiniz.
Ardışık hücre referanslarını (C2:C5 gibi) isim kutusuna girerek ya da isim listesinden tanımlanmış ismini tıklayarak bir hücre grubunu hızlıca seçebilirsiniz.

Hücrelere isim vermek için “Ekle” menüsünden “Adlar/Tanımla” ve “Adlar/Oluştur” seçeneklerini de kullanabilirsiniz.


Hücrelere isim verme

Hücre gruplarını isim kutusu gibi “Ekle” Menüsünden “Adlar/Tanımla” seçeneğini kullanarak ta isimlendirebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 39: Hücrelere isim verme]]

Seçili hücre grubu için bir isim girerek “Ekle” butonuna basmanız yeterlidir.

Tablonuzun satır sütun başlıklarını temsil ettikleri hücrelere isim olarak atamak için “Ekle/Adlar/Oluştur” seçeneğini kullanabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 40: Ad oluştur]]

Hesap Tablosu ile Tablo Düzenleme

Metin Arama ve Değiştirme

 • Bir metni tablo içerisinde aramak için Düzenle menüsünden Bul (Ctrl+F) seçeneğini kullanırız.
 • Amacınız belgenizde ki bir ifadeyi başka bir ifade ile değiştirmek ise Düzenle menüsünden “Bul ve Değiştir (Ctrl+H)” komutunu kullanabilirsiniz. (Resim 41)


*


Tablonuzda tekrarlanan bir metni hızlıca silmek istiyorsanız “Bul ve Değiştir” seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunun için aranan kutusuna silmek istediğiniz metni yazıp yeni değeri boş bırakmanız yeterlidir...

[[Image:|thumb|Resim 41: Bul ve Değiştir]]

 • Değiştir” butonu ile adım adım değiştirme işlemi yaparken “Tümünü Değiştir” butonu, aranan ifadeyi tüm tablo içerisinde yeni değer ile değiştirir ve değiştirilen hücreler seçilerek vurgulanır. Bu sebeple “Tümünü Değiştir” seçeneğini kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Özellikle aranan kelimenin başka bir kelimenin içinde de geçiyor olabileceği düşünülerek, gerekli ise “Yalnızca tam hücreler” onay kutusu işaretlenmelidir. Örneğin bir belgedeki tüm “can” ifadelerini “Can” ifadesiyle değiştirmek istiyoruz. Bu işlemi “Yalnızca tam hücreler” onay kutusunu işaretlemeden “Tümünü değiştir” butonunu kullanarak yaptığımızda, tablomuzdaki, “NurCan”, “ErzinCan“ gibi ifadeler de değişecektir. Belge içerisinde geçen “Asiye” ismini farklı bir isimle değiştirmek istediğimizdeki gibi durumlarda bazen aranan ifadenin başka bir kelime içerisinde tekrarlama olasılığının mümkün olmadığını düşünerek “Yalnızca tam hücreler” seçeneğini ihmal ederiz. Bu durum bizi gözümüzden kaçıracağımız önemli bir hataya düşürebilir. Elbetteki tablomuzda kırtasiye giderleri gibi bir gider kalemi bulunuyor olabilir.
 • BÜYÜK/küçük harf duyarlı” seçeneği ile, sadece aranan kutucuğuna yazdığımız moddaki ifadelerde arama/değiştirme yaptırabiliriz.
 • Sadece geçerli seçim” onayı ile aradığınız ifadeyi seçili hücrelerde araştırabilirsiniz.
 • Tüm sayfalarda ara” seçeneği ile aranan metni aktif çalışma sayfası yerine tüm belgenizde araştırabilirsiniz.
 • Benzerlik araması yap” seçeneği ile belirttiğiniz karaktere kadar (+/-) benzer ifadeleri bulabilirsiniz.
 • Burada ara” listesinden “Notlar” seçeneği ile aranan ifadeyi, hücrelere eklenmiş yorumlarda, “Değerler” seçeneği ile de formüllerin sadece hücreye yansımış değerlerinde de araştırabilirsiniz.
 • Biçemlerde ara” seçeneği ile bir biçem başka bir biçemle otomatik olarak değiştirilebilir.
 • Düzenli ifadeler” seçeneği ile joker karakterleri kullanarak arama/değiştirme işlemi yapmak mümkündür. Karmaşık gibi görünen bu seçenek size saatler sürecek işlemleri saniyeler içinde yapma imkanı sunar.
 • Bir kelimede bir karakterin önemli olmadığını belirtmek için “.” jokeri kullanılır.
 • a.iye --> asiye, aliye, abiye / .aba. --> babam, kaban
 • Bir karakter yerine gelebilecek karakterler [] içerisinde yazılır.
 • se[hfz]er --> seher, sefer, sezer, seber, seker
 • Bir karakter yerine gelebilecek karakterler aralığı “-” ile [] içerisinde yazılır.
 • se[a-e]er --> sefer, seher, seber, sezer, seker
 • Bir karakter hariç tutulacaksa “^” işaretiyle [] içerisinde yazılır.
 • se[^k]er --> sefer, seher, seber, sezer, seker
 • Bir karakter grubuyla başlayan ifadeler icin ifadenin başına “\<” yazılır.
 • \<can --> can, canan, cansu, caner, caniko, nurcan, bacanak
 • Bir karakter grubuyla biten ifadeler icin ifadenin sonuna “\>” yazılır.
 • Han>\--> Bilgehan, Ayhan, Kayahan, Hande, Cihangir
 • Arama dizini (satır/sütun)” ile arama yönünü değiştirebilirsiniz.
 • === Belgeyi kontrollü düzenlemek ===
 • Bazen belgemize yaptığımız ilave ya da düzenlemelerden vazgeçmek isteyebiliriz. Bu durumda yaptığımız işlemlerdeki Düzenle menüsünden “Geri al (Ctrl+Z)” seçeneği ile sırasıyla geri alabilir ya da “Tekrarla (Ctrl+Y)” ile geri alınan işlemleri yineleyebiliriz. Ancak bu yolla önceki tarihte yaptığımız düzenlemeleri geri almamız ya da yaptığımız değişiklikleri sırasıyla geri almak yerine bazılarını iptal edip bazılarını onaylamamız mümkün değildir.
 • Düzenle menüsünden “Değişiklikler/Kayıt” seçeneğini aktif hale getirdiğimizde Writer belgemizde yaptığımız değişiklikleri farklı biçimde işaretler. Bu biçim değişikliklerini “Değiştir/Göster” seçeneği aktif ise düzenleme esnasında görebiliriz. Örneğin yaptığımız ilaveler farklı renkte yazılırken sildiğimiz verilerin renk değişikliğiyle beraber üstü çizilir. Ortak kullanım için paylaşıma açılmış belgelerde her yazarın yaptığı düzenlemeler farklı renkte işaretlenir. Belgemizde yaptığımız bu değişiklikleri onaydan geçirerek belgeye uygulama işlemi için “Değişiklikler/Kabul Et veya Reddet” seçeneğini kullanırız. Bu pencerede yapılan değişikliğin yapıldığı tarih, değişikliği yapan yazar ve değişiklik için bırakılmış açıklama metni bilgileri listelenir. (Resim 42)
 • [[Image:|thumb|Resim 42: Değişiklikleri Onayla ya da Reddet]]Süzgeç sekmesinden yapılan değişikliklerin tarih, yazar, hücre aralığı ya da açıklama metnine göre filtreleme yapılarak onaylama işlemi daha hızlı gerçekleştirilebilir. Örneğin bir belgede “Şenol” isimli yazarın belirli bir tarihten önce A1:G10 hücreleri arasında yaptığı değişiklileri iptal etmek istiyorsanız süzgeç sekmesinden tarih, yazar ve hücre aralığını belirleyip “Tümünü Reddet” butonuna basabilirsiniz. (Resim 43)
  [[Image:|thumb|Resim 43: Değişiklikleri filtreleme ]]
 • Düzenle/Belgeyi Karşılaştır” seçeneği belgeyi daha önce kaydedilmiş versiyonuyla karşılaştırarak farklılıkları listeler. Bu farklılıklar onaylanabilir ya da reddedilebilir.
 • “Düzenle/Bağlantılar” seçeneği ile

Hücreye Yorum Eklemek

[[Image:|thumb|Resim 44: Yorum ekle]]Tablolarınızda birtakım hücrelere içerdikleri veri ile ilgili açıklama / yorum eklemeniz gerekebilir.

Bir hücreye yorum eklemek için hücre üzerinde sağ tuşa basabilir ya da “Ekle” menüsünden “Yorum Ekle (Ctrl + Alt + C)” seçeneğini kullanabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 45: İçerikleri sil - Yorumlar]]Yorumları silmek için hücre üzerinde sağ tuşa basabilir ya da “Düzenle” menüsünden “İçerikleri sil (Backspace)” penceresini kullanabilirsiniz.

 • Yorumları “Özel yapıştır” seçeneği ile farklı hücrelere kopyalayabilirsiniz.

Üst Bilgi ve Alt Bilgi Eklemek

Düzenle/Üst bilgi ve Alt bilgi” seçeneği ile sayfa üst ve alt kenar boşluklarına her sayfada görüntülenmesini istediğimiz konu, yazar adı, şirket adı, sayfa numarası gibi bilgileri girebiliriz.

[[Image:|thumb|Resim 46: Üst bilgi ve Alt bilgi ekleme]]

Listeden tanımlı olan bir üst/alt bilgi seçebileceğiniz gibi bu bilgileri elle girebilir ve “özel üst/alt bilgi” butonlarını kullanabilirsiniz.


Metin özelliklerini belirler
Dosya: ad/konum, tanım özellikleri ile belirlenen başlık metnini yazar
Sayfa ismini yazar
Sayfa numarası ekler
Toplam sayfa sayısını yazar
Tarihi yazar
Saati yazar
Sayfaları Numaralandırmak

Sayfaları numaralandırmak için Üst/Alt bilgi alanlarına ilgili butonları kullanarak sayfalarınızı numaralandırabilirsiniz.(Resim 46)

Özel Karakter Eklemek

 • Klavyenizde bulunmayan karakterleri tablonuza eklemek için kullanılır. Yazı tipini değiştirerek daha fazla karakter(simge) görüntüleyebilirsiniz.(Resim 47)

[[Image:|thumb|Resim 47: Özel karakter ekleme]]

Yakınlaştırma ve Görünüm Düzeni

Görünüm” menüsünü kullanarak formül çubuğu, durum çubuğu, araç çubukları ve satır/sütun başlıklarının görüntülenip görüntülenmemesini ayarlayabilirsiniz. Araç çubukları ile ilgili daha geniş bilgi için “Araç Çubukları ile Çalışmak” konusunu inceleyebilirsiniz.

Sayfa Sonu Önizleme

“Görünüm” menüsü “Sayfa sonu önizleme” seçeneği ile çalışma sayfası verilerinizin sayfa sınırlarını daha net izleyebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 48: Sayfa sonu önizleme]]

Yakınlaştır

Görünüm menüsünden “Yakınlaştır” seçeneği ya da durum çubuğunuzu kullanarak yakınlaştırma oranını ayarlayabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 49: Yakınlaştırma seçenekleri]]


Değerleri Vurgula

Görünüm/Değerleri vurgula (Ctrl +F 8)” seçeneği ile tablo verilerinizdeki formül ve değerleri farklı renklerde görüntüleyebilirsiniz.

[[Image:]]

Tam Ekran

Görünüm/Tam Ekran (Ctrl + Shift + J)” seçeneği ile tablo verilerinizdeki formül ve değerleri farklı renklerde görüntüleyebilirsiniz. “Tam ekran” butonu ya da “Esc” tuşu ile tam ekran görünümünden çıkabilirsiniz.


[[Image:]]


Biçimledirme İşlemleri

Hücreleri Biçimlendirme

Biçim/Hücreler” seçeneği ya da hücre üzerinde sağ tuşa bastığınızda ekrana gelen menüden “Hücreleri Biçimlendir” seçeneği ile hücre verisi biçimini, hücre hizalamasını ve hücre kenarlık çizgilerinin biçim özelliklerini belirleyebilirsiniz.


Sayısal Verileri Biçimlendirmek

[[Image:|thumb|Resim 50: Sayısal verilerin biçimlendirilmesi]]

[[Image:]]Tablolarınızda, sayısal verilerinizin görünüm biçimlerini “Biçim/Hücreler” penceresindeki “Sayı” sekmesini kullanarak değiştirebilirsiniz.

[[Image:]]

Hücreleri Verilerini Hizalamak

[[Image:|thumb|Resim 51: Hücre verilerini hizalamak]]

Verilerinizin hücre içerisindeki konum ve yönünü “Hizalama” seçenekleri ile düzenleyebilirsiniz.

Yatay ve Dikey hizalama seçeneklerinin sonuçları aşağıdaki gibi olacaktır.

[[Image:]]

[[Image:]]

Metin yönü” seçeneği ile hücre verilerinizi istediğiniz açıda döndürebilirsiniz. “Dikey olarak yığılmış” seçimi ile veriyi hücrede düşey olarak yazdırabilirsiniz.

[[Image:]]

Özellikler” alanındaki seçenekler ile hücre sınırını taşan veriler için;

 • Hücreye sığmayan verinin aynı hücrede alt satırdan devam etmesini,
 • Sütun genişliğine göre hücre verisinin yazı boyutunun otomatik küçülmesini

sağlayabilirsiniz.


[[Image:]]

Yazıtipi ve Yazıtipi Efekti Belirlemek

Yazı tipi” sekmesi ile işletim sisteminizde yüklü olan yazı tiplerini kullanabilir, yazı tipi biçem ve boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Metinlerinizin renk ve gölge gibi biçimleri için ise “Yazı tipi efektleri” sekmesini kullanabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 52: Yazı tipi efektleri]]

Hücre Kenarlıklarını Biçimlendirmek

[[Image:|thumb|Resim 53: Hücre kenarlık çizgilerini biçimlendirme]]

Çizgi biçem, genişlik ve rengini belirledikten sonra “kullanıcı tanımlı” alanında istediğiniz bir kenara tıklayarak seçtiğiniz biçemi uygulayabilirsiniz. Kenarlıklarınız için gölge biçimi belirleyebilir hücre içerik boşluklarını ayarlayabilirsiniz.

Hücre Koruması

[[Image:|thumb|Resim 54: Hücre koruma]]

Araçlar” menüsünden “Belgeyi koru/Çalışma sayfası” seçeneği ile tablo verilerimizin değiştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak her zaman tüm çalışma sayfasını korumaya almak çok avantajlı bir kullanım şekli olmaz. Çoğu durumlarda tablolarınızın veri girişine müsait, fakat, özellikle formül içeren hücreler gibi bazı hücrelerinin yanlışlıkla silinmesi ya da değiştirilmesini engelleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunun için çalışma sayfanızı korumaya almadan önce koruma işleminden etkilenmeyecek hücreler için “Hücre koruması”nı kaldırmanız gerekir.

Formülü gizle” seçeneği ile korumaya alacağınız çalışma sayfalarında kullandığınız formüllerin görüntülenmesini de engelleyebilirsiniz.

Yazdırırken gizle” seçeneği tablo verilerinizi yazdırırken istediğiniz hücrelerin yazdırılmasını engellemenizi sağlar.

Hücreleri Birleştirme

Özellikle tablo başlıklarımızda bir başlığın birden fazla sütun ya da satır verisine ait olduğunu “Biçim” menüsünden “Hücreleri Birleştir” seçeneğini kullanabilirsiniz.

[[Image:]]Bu işlem için birleştirmek istediğiniz hücreleri seçerek “hücreleri birleştir” seçeneği ya da “Hücreler Birleştir ve Ortala ([[Image:]]     )” butonunu kullanabilirsiniz.


Koşullu Biçimlendirme

Biçim/Koşullu Biçimlendirme” ile hücre verilerinizin içeriklerine göre hücrelerin otomatik olarak biçimlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

Örnek:

[[Image:]]

Yukarıdaki tabloda öğrenci ortalama değerleri;

 • 85 ten büyükse “kırmızı”
 • 70 ile 85 arasında ise “mavi”
 • 50 den küçükse “sarı”
  renkte hücre verisini biçimlendirelim;

[[Image:|thumb|Resim 55: Koşullu biçimlendirme]]

Belirtilen koşullar yukarıdaki gibi ayarlandığında tablomuzun ortalama değerleri aşağıdaki gibi biçimlendirilecektir. Formül sonucu alınan bu ortalama değerleri değiştiğinde koşula bağlı olarak biçimleri de otomatik değişecektir.


[[Image:]]

Otomatik Biçimlendir

En az 3 satır ve 3 sütundan oluşan tablo verilerinizi seçtikten sonra “Biçim/Otomatik biçimlendir” seçeneği ile biçimlendirebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 56: Otomatik biçimlendir]]

Belirlediğiniz tablo biçiminde istemediğiniz biçim özelliklerini kaldırabilirsiniz. Oluşturduğunuz ve sık kullandığınız tablo biçimlerini “Ekle” butonu ile otomatik biçim listesine ekleyebilirsiniz.

Sayfa Biçimlendirme

Sayfa Boyut ve Yönünü Belirlemek

Biçim” menüsündeki “Sayfa” seçeneği penceresinin “sayfa” sekmesi ile, sayfa boyutunu ve sayfalarınızın yatay/dikey yönlendirmesini belirleyebilirsiniz (Resim 57).

Sayfa boyutu için; A3,A4,A5, zarf gibi seçenekleri kullanabileceğiniz gibi yükseklik ve genişlik değerlerini elle de girebilirsiniz.

Sayfa Kenar Boşluklarını belirlemek

Kenar boşlukları için;

“Biçim/sayfa/sayfa” yolunu izleyebilir (Resim ),

“Dosya/Sayfa Önizleme” ekranında “Kenarlıklar” butonu ile ekrana gelen kenarlık çizgilerini fare ile sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. (Resim 57)

Sayfa Düzeni ve Sayfa Hizalama

Verilerinizin sayfa üzerindeki hizalanma biçimi ve ön/arka sayfalara yazdırılması için “Biçim/Sayfa/sayfa” penceresini kullanabilirsiniz. (Resim 57)


[[Image:|thumb|Resim 57: Sayfa Biçimi – Sayfa boyutu ve sayfa yapısı]]

Sayfa Kenarlıkları

Sayfalarınız için “Biçim/Sayfa/Kenarlık” seçeneği ile istediğiniz biçemde kenarlık çizgisi belirleyebilirsiniz (Resim 58). Sayfa kenarlığı için renk, kalınlık gibi özellikleri belirleyebilir ve gölge verebilirsiniz.


[[Image:|thumb|Resim 58: Sayfa kenarlıkları ]]

İçerik Boşlukları” seçeneği ile verileriniz ile sayfa kenarlık çizgisi arasındaki mesafeyi belirleyebilirsiniz.

Sayfa Zemin Renk ve Desenini Ayarlamak

Sayfa zemini için renk belirleyebileceğiniz gibi “Grafik” seçeneği ile istediğiniz bir resmi de sayfa zeminine koyabilirsiniz. Bu işlem için “Seç” butonu ile kullanacağınız resmi belirlemeniz yeterlidir (Resim 59).


[[Image:|thumb|Resim 59: Sayfa Arkaplanı]]

 • “Bağlantı” seçeneğini onaylayarak belirlediğiniz resim dosyasında yapılan değişikliklerin belge zemini için de geçerli olmasını sağlayabilirsiniz.
 • “Tür” listesindeki “Konum” seçeneği ile resmin sayfa zeminindeki konumunu belirleyebilirsiniz.
 • “Tür” listesindeki “Alan” seçeneği resmi sayfa zeminine sayfa boyutlarında yerleşmesini sağlar.
 • “Tür” listesindeki “Döşe” seçeneği ile resmin boyutu sayfa boyutundan küçükse tüm sayfada resmi tekrarlayacaktır.

Çalışma sayfası

Biçim/Sayfa” seçeneği penceresinde “Çalışma Sayfası” sekmesi ile sayfa sırasını belirleyebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 60: Çalışma sayfası biçimlendirme]]

Çok fazla satır ve sütundan oluşan tablolarınızda sayfa sırasını, öncelikle sağ ya da öncelikle aşağı olacak şekilde belirleyebilirsiniz.

“Çalışma Sayfası” sekmesi ile aynı zamanda yazdırma seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Üst Bilgi ve Alt Bilgi Biçimlendirme

Biçim/Sayfa” seçeneği penceresinde “Üst bilgi” ve “Alt bilgi” sekmeleri ile; belge üst/alt bilgilerinizi biçimlendirebilirsiniz.


[[Image:|thumb|Resim 61: Üst bilgi biçimlendirme]]

 • Sol/sağ içerik aynı” onayını kaldırırsanız tek/çift numaralı sayfalara (ön/arka) farklı üst/alt bilgi verebilirsiniz.
 • Üst/alt bilgilerin kenar boşluklarını ve yüksekliklerini ayarlayabilirsiniz.
 • Yüksekliği otomatik olarak ayarla” seçeneğiyle üst bilginizin normal belge metniyle iç içe girmesini engelleyebilirsiniz.
 • Daha fazla” butonuyla üst alt bilginize zemin vurgusu ve kenarlık çizgisi koyabilirsiniz.
 • Düzenle” butonu ile “Üst bilgi” ve “Alt bilgi” verilerini belirleyebilir ya da değiştirebilirsiniz (Sayfa 60 Resim 46).

Biçemler ve Biçimlendirme

[[Image:|thumb|Resim 62: Biçemler ve biçimlendirme]]Biçem kavramını basitçe, “birden fazla biçim özelliğinin bir isim altında gruplandırılmış halidir” olarak tanımlayabiliriz. Böylece tablomuzda hücre ve sayfa biçemleri oluşturarak ya da var olan biçemleri kullanarak görünümlerini kolayca değiştirebiliriz. Biçem listesini “Biçim/Biçemler ve Biçimlendirme” seçeneği, F11 tuşu ya da biçimlendirme araç çubuğundaki (     [[Image:]] ) butonu ile görüntüleyebilirsiniz.


[[Image:|thumb|Resim 63: Biçem uygulama örneği]]Biçem kavramını bir örnekle şöyle açıklayalım. Yandaki resimde A1 hücresindeki veri farklı bir yazı tipi ile kırmızı renkte, gölgeli ve çapraz şekilde hücreye yazılmıştır. Aynı biçim özelliklerini kullanmak istediğimiz diğer hücre verileri için sürekli aynı biçimlendirme işlemlerini tekrar etmek yerine, bu hücre biçemine bir isim vererek yeri geldiğinde bu biçemi kullanabiliriz. Biçem tanımlaması yapmak için “Biçem Oluşturmak” başlığını inceleyebilirsiniz. Bir hücrenin biçim özellikleri biçem tanımlaması yapılmadan da farklı hücrelere uygulanabilir/kopyalanabilir.

Biçim ve Biçemleri Uygulamak

Bir hücrenin biçimini;

 1. “Özel Yapıştır” seçeneği ile
 2. Biçimlendirme Fırçası (     )[[Image:]] butonu ile
 3. “Biçemler ve Biçimlendirme” seçeneği ile
  diğer hücrelere aktarabilirsiniz.

“Özel yapıştır” yönteminde, biçimini kullanmak istediğiniz hücreyi kopyala seçeneği ile hafızaya aldıktan sonra biçimin uygulanacağı hücreleri seçerek “Düzenle/Özel yapıştır” penceresindeki “Biçimler” onay kutusunu işaretlemelisiniz.

[[Image:|thumb|Resim 64: Özel yapıştır - Biçimler]]

Üstteki tabloda (Resim 63) A1 hücresinin biçim özelliklerini “özel yapıştır” ile C1 hücresine aktaralım:

 1. [[Image:]]A1 hücresine tıkla,
 2. “Düzenle/Kopyala”
 3. C1 hücresine tıkla,
 4. “Düzenle/Özel yapıştır /Biçimler”

Tablomuzda bir hücre, satır ya da sütunun üzerinde uygulanmış bir biçemi farklı bir alana metne aktarmak için Standart araç çubuğundaki Biçimlendirme Fırçasını kullanabiliriz. Bu işlem için;

 1. Biçem özelliğinin alınacağı konuma tıklanır (hücre, satır, sütun),
 2. Biçimlendirme fırçasına tıklanır,
 3. Biçemin aktarılacağı hücre alanı seçilir.


Biçemi farklı alanlara uygulamak istiyorsanız biçimlendirme fırçasına çift tıklayın ve biçemi aktarmak istediğiniz alanları seçin. Biçem aktarmayı sonlandırmak için ESC tuşuna basın ya da biçimlendirme fırçasını tekrar tıklatın.

Üstteki tabloda (Resim 63) A1 hücresinin biçim özelliklerini “Biçimlendirme Fırçası” ile C1 hücresine aktaralım:

 1. A1 hücresi tıklanır,
 2. Biçimlendirme Fırçası tıklanır,
 3. C1 hücresi tıklanır.

Biçemler ve Biçimlendirme penceresindeki biçem listesini, pencerenin altındaki açılır listeden “kullanılan biçemler”, “özel biçemler” gibi seçeneklerle daha sade bir liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Biçem Listesindeki tanımlı biçemleri uygulamak için ise;

 1. F11 kısayol tuşu ya da[[Image:]] butonu ile ekrana getirilen “Biçim/ Biçemler ve Biçimlendirme” penceresinden, biçemin uygulanacağı metin ya da konum belirlenerek ilgili kategori biçemleri listelendikten sonra;
  1. İlgili biçeme çift tıklayarak,
  2. “Doldurma Biçim Kipi” [[Image:]] butonu aktif iken biçemin aktarılacağı hücreleri seçerek,
   biçem uygulanabilir.

Biçemleri Özelleştirmek

Belgenizde kullandığınız biçimleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Biz buna genellikle belgemizi düzenlemek için ihtiyaç duyarız. Örneğin kitap yazdınız ve belgenizde paragraflarınızı iki yandan hizalamak ve ilk satır girintisi vermek istiyorsunuz ya da belgenizde metin gövdesinin gri renkte olmasını istiyorsunuz. Bu işlemleri belgenin tamamını seçerek tek hamlede yapmamız olası olmadığı gibi paragraf paragraf seçip yapmakda çok mantıklı olmayacaktır. Bu durumda yapmamız gereken sadece metin gövdesi olarak kullandığımız biçemi değiştirmek olacaktır. Biçemleri özelleştirmek ile ilgili başlıkları ve pencere görüntülerini biçimlendirme konusunda da inceleyebilirsiniz.

 1. Paragraf metni üzerinde iken “Biçemler ve biçimlendirme” penceresi açılır. Bu durumda bulunduğunuz konumun biçemi “Varsayılan”, ya da “Metin gövdesi” gibi seçili olarak gelecektir.
 2. Biçeminizin üstünde farenizin sağ tuşuna basarak “Değiştir” seçeneğini tıklatın.
 3. İlk satır girintisi için ve paragraflar arası hizalama için “Girintiler ve Aralıklar” sekmesini açarak ilk satır değeri ve paragraf boşluklarını ayarlayın. (Resim 115)
 4. Paragrafların iki yana yaslanması için “Hizalama” sekmesini kullanın. (Resim 116)
 5. Paragraf metinlerinin rengi için “Yazı tipi efektleri” sekmesini açın. (Resim 117)

Bu biçemde yaptığımız değişikliklerin sadece imlecin bulunduğu konumda değil belgemizin tamamında uygulandığını görürüz.


Biçemler ve biçimlendirme penceresindeki bir biçemi, belgenizde seçtiğiniz bir metnin biçemi ile, “Seçimden yeni biçem” [[Image:]] listesinden “Biçemi güncelle” seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz.

Biçem Oluşturmak

Biçemler ve biçimlendirme konusuna giriş yaparken belirttiğimiz gibi tablolarımızda sık kullandığımız hücre biçimlerine bir isim vererek biçem olarak tanımlayabiliriz. Böylece birçok biçim özelliğini aynı anda uygulayabilir ve tüm tablolarımızda aynı biçem özelliğini kullanan hücreleri aynı anda değiştirebiliriz.

Biçem oluşturmak için biçem listesinde liste ögesi dışında bir konumda farenin sağ tuşuna basarak “yeni” seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer bir biçemin üzerinde sağ tuşa basarak “yeni” seçeneğini seçerseniz o biçeme bağlı bir biçem oluşturursunuz.


Başka bir biçeme bağlı biçem oluşturduğumuzda ana biçemdeki değişiklik kendisine bağlı olan diğer biçemleri de etkileyecektir.

Örneğin belgenizde önemli diye belirtmek istediğiniz metinleri girintili ve kırmızı renkte yazmak için, varsayılan biçeme bağlı, paragraf girintisi verilmiş, “girintili” isminde bir biçem oluşturdunuz. Daha sonra varsayılan biçemin yazı tipi özelliğini değiştirdiğinizde girintili biçemiyle yazılmış metinlerinizin de yazı tipinin değiştiğini görürsünüz.

Biçem oluşturmanın en kolay yöntemi ise “Seçimden Yeni Biçem” seçeneğini kullanmaktır.

Bunun için biçemler penceresinde biçimlendirilmiş hücre seçili iken “Seçimden Yeni Biçem” butonuna bastığınızda ekrana gelen pencerede biçeme isim vermeniz yeterlidir. (Resim 65)

[[Image:|thumb|Resim 65: Seçimden yeni biçem]]


Seçili hücreleri, “Biçemler ve Biçimlendirme” penceresine sürükleyerek de biçem olarak tanımlayabilirsiniz.

Oluşturduğunuz biçemleri, Biçemler ve Biçimlendirme penceresinde, biçem ismi üzerinde farenizin sağ tuşuna basarak silebilirsiniz.

Dosya/Şablonlar/Yönet” Penceresinde açık Hesap Tablosu belgelerinin biçemlerini fare ile sürüklemek suretiyle, belgeler arasında biçem aktarımı yapabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 66: Başka bir tablo ya da şablondan biçem aktarmak]]

[[Image:]]


Grafiklerle Çalışmak


Grafik İşlemleri

Sayısal tablo verilerinizi, verileriniz arasındaki ilişkinin daha kolay izlenebilmesi için farklı şekillerdeki grafikler ile gösterebilirsiniz

Grafik Türleri

Hesap Tablosu uygulamasında amacınıza uygun olarak aşağıdaki grafik türlerinden herhangi birisini kullanabilirsiniz.


Sütun Grafikler
Çubuk Grafikler
Alan Grafikleri
Dilim Grafikler
Çizgi Grafikler
XY (Dağılım) Grafikleri
Kabarcık Grafikler
Ağ Grafikler
Hisse senedi
Sütun ve Çizgi

Çizelge Sihirbazı İle Grafik Ekleme

Çizelge sihirbazında istediğiniz adımda “Bitir” butonu ile grafiğinizi ekleyebilir, “İleri” butonu ile bir sonraki grafik seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Aşağıdaki giderler tablosunun grafiğini “Ekle” menüsünden “Çizelge” seçeneğini kullanarak ekleyelim.

[[Image:]]

Grafiği çizilecek tablo alanını seçerek işleme başlayabileceğiniz gibi, sihirbazın ilgili adımında da veri aralığını belirleyebilirsiniz.

Sihirbazın ilk adımında amacınıza bağlı olarak grafik türü ve seçilen türün grafik biçimlerinden seçim yapabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 67: Çizelge sihirbazı - Grafik türü]]

 • “3B Bakış” seçeneğini onaylayarak grafiğinizin üç boyutlu olmasını sağlayabilir ve silindir, koni gibi sütunların şeklini belirleyebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 68: Çizelge türü - Veri aralığı]]

İkinci adımda veri aralığı belirlenir. Veri aralığını elle girebileceğiniz gibi fare ile de işaretleyebilirsiniz. Biz grafiğimizi çizmeye başlamadan hücre aralığını seçtiğimizden veri aralığı (A1:E5) yazılı olarak gelecektir.

Kategori eksenine gelmesini istediğiniz veri serisini bu adımda belirleyebilirsiniz. Bu örneğimizde “Satırdaki veri serisi” seçimi giderleri ay ay, “Sütundaki veri serisi” seçimi ise bir giderin her aydaki değerini gruplandırarak grafiği çizecektir.

[[Image:|thumb|Resim 69: Çizelge türü - Veri serileri]]

Üçüncü adımda herhangi bir işlem yapmadan “ileri” butonuna basabilirsiniz. Ancak bu adımda;

 • Veri serilerinin sırasını değiştirebilir,
 • Yeni bir veri serisi ekleme ya da var olan bir veri serisini kaldırabilir,
 • Seçili olan veri serisinin referanslarını değiştirebilirsiniz.

Yeni bir veri serisi eklemek ile ilgili “Grafiğe yeni seri eklemek” başlığına bakabilirsiniz (sayfa ).


[[Image:|thumb|Resim 70: Çizelge türü - Çizelge ögeleri]]

Sihirbazın son adımında

 • Grafik ve eksen başlıkları,
 • Açıklama göstergesinin kullanılıp kullanılmayacağı ve konumu,
 • Çizelge zemininde ızgara çizgilerinin görüntülenip görüntülenmemesi,
  ayarlanabilir.

Bu işlem adımlarından sonra grafiğimiz aşağıdaki gibi çalışma sayfamız üzerinde görüntülenecektir (Resim 71).


[[Image:|thumb|Resim 71: Örnek grafik - 1]]

Grafiğiniz üzerinde biçimleme ve diğer işlemleri gerçekleştirmeye devam edebilir ya da herhangi bir hücreye tıklayarak grafiğin nesne olarak sayfaya yerleşmesini sağlayabilirsiniz. Bu nesneye çift tıklayarak tekrar grafik işlemlerini aktif hale getirebilirsiniz.

Grafiğiniz aktif iken “Ekle” ve “Biçim” menüsü seçenekleri grafik işlemlerini içerecektir. Aşağıda anlattığımız tüm işlemleri bu menüleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak anlatımda seçeneklere erişim için daha çok farenin sağ tuşunu kullanacağız.

Grafiğinizde biçimlendirmek istediğiniz ögeye çift tıklayabilir, üzerinde farenin sağ tuşuna basabilir ya da “biçimlendirme” araç çubuğundan öge adını tıklayarak “Seçimi Biçimlendir” butonunu kullanabilirsiniz. (Resim 72)


[[Image:|thumb|Resim 72: Grafik biçimlendirme araç çubuğu]]

Grafik Veri Serisi Biçimlendirme

[[Image:|thumb|Resim 73: Grafik veri serisi seçenekleri]]

Seçenekler sekmesi ile grafiğinizin, tablonuzun gizli ve boş verileri için davranışını belirleyebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 74: Veri serisi şekil belirleme]]

Yerleşim düzeni sekmesi ile grafiğinizin her bir veri serisi için farklı bir şekil seçebilirsiniz.


[[Image:|thumb|Resim 75: Veri serileri renk/desen belirleme]]

Alan sekmesi ile veri serilerinin dolgu, desen ya da rengini ayarlayabilirsiniz. “Bit eşlem” seçeneği ile veri serileri için listeden resim seçebilir, bu resmin konum ve boyutunu ayarlayabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 76: Veri serileri şeffaflık seçenekleri]]

Veri serisi için seçtiğiniz alan seçiminin geçirgen olmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle Z eksenli 3d grafiklerde arkadaki küçük değerli veri serilerinin görüntülenmesi için şeffaflığı kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki yerleşim düzeni, alan ve şeffaflık işlemlerinden sonra grafiğimizin kira giderleri sütununun biçimini aşağıdaki grafikte görebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 77: Örnek grafik veri serisi biçimlendir]]

Kategori Ekseni Biçimlendirme

Kategori eksenini biçimlendirmeye daha çok kategori başlıklarının iç içe girmesini önlemek için ihtiyaç duyarız.

[[Image:|thumb|Resim 78: Kategori ekseni biçimlendirme]]


Seçenek Sonuç Açıklama
Normal
Basamakla
Sonlandır Birden fazla kelimeden oluşan etiketlerde kullanabilirsiniz.
Açılı (45˚)
Dikey yığılmış Çok uzun etiketler için uygun değildir.

Ölçek sekmesini kullanarak kategorilerin ters sırada grafiğini çizebilir, değer eksenini sağ tarafa alabilirsiniz.(Resim )

[[Image:|thumb|Resim 79: Kategori ekseni biçimlendirme sonuç grafiği]]

Değer Ekseni Biçimlendirme

Grafiğinizin değer ekseni verilerinin artış miktarını ölçek sekmesini kullanarak değiştirebilirsiniz.


[[Image:]]

 • Ters yön” seçeneği ile grafiğinizi ters çevirebilirsiniz.
 • Grafiğini çizdiğiniz tablo verileri arasında çok büyük farklar olması sebebiyle küçük tablo verileri grafikte izlenemeyecek şekilde görünüyorsa “Logaritma ölçeği” seçeneğini onaylayabilirsiniz.
 • Büyük aralık” değeri ile değer ekseni verilerinin artış miktarını, “küçük aralık” seçeneği ile de ikincil kılavuz çizgilerinin sıklığını belirleyebilirsiniz. (bakınız sayfa 98 resim 82)

Sayılar” sekmesini kullanarak sayı biçimini ayarlayabilirsiniz. Bu örneğimizde “Para birimi” biçemini kullandık.

[[Image:|thumb|Resim 80: Değer ekseni biçimlendirme sonuç grafiği]]

Açıklama Göstergesi Ekleme ve Biçimlendirme

Veri serilerinizin grafikte hangi renkle gösterildiğini belirten açıklama göstergesinin konum, kenarlık çizgisi, dolgu rengi, şeffaflık, yazıtipi ve yazıtipi efektini değiştirebilirsiniz.

Açıklama göstergesini grafik üzerinde sağ tuşa basarak görüntüleyebilir ya da kaldırabilirsiniz.


“Çizelge alanı”, “Çizelge”, “Çizelge duvarı” ve “Çizelge tabanı” için, kenarlık çizgileri, desen ve şeffaflık ile biçimlendirmelerini değiştirebilirsiniz.

Grafik Başlıkları

Grafiğinizin üzerinde sağ tuşa basarak “Başlıklar Ekle” seçeneği ile grafik başlığı ve eksen başlıklarını tanımlayabilirsiniz.

Başlıklarınızı biçimlendirmek için başlık üzerinde sağ tuşa basarak “Başlığı Biçimlendir” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Izgara Çizgilerini Görüntüleme

Grafik çizelgenizde veri serilerinizin hangi değer aralığında olduğunun anlaşılması için ızgara çizgileri görüntüleyebilirsiniz.


[[Image:|thumb|Resim 81: Izgara çizgileri]]

İkincil ızgaralar ile grafiğinizde daha sık ızgara çizgileri görüntüleyerek veri serilerinin hangi değer aralığında olduğu konusunda daha yaklaşık tahminde bulunulmasını sağlayabilirsiniz. İkincil ızgara çizgilerinin sıklığı, “Değer ekseni” biçimlendirme penceresinde “ölçek” sekmesindeki ölçeğinde “küçük aralık sayısı” na girdiğiniz değerle belirlenir.


[[Image:|thumb|Resim 82: Izgara çizgileri]]Veri serisi değerlerinin tam olarak kaça karşılık geldiğini grafiğiniz üzerinde görüntüleyebilirsiniz. (bakınız sayfa 100 resim 84 )

Grafik Eksenleri

Grafik üzerinde farenin sağ tuşuna basarak gelen menüden “Eksen Ekle/Çıkar” seçeneği ile eksen etiket ve değerlerinin görüntülenmesini ya da görüntülenmemesini sağlayabilirsiniz.

[[Image:]]


Veri Etiketleri

Ekle” menüsünden “Veri Etiketleri” ile herhangi bir veri serisi seçili değil iken tüm grafiğiniz üzerine veri serilerinin değerlerini, yüzdesini, kategori adını yazdırabilirsiniz. Herhangi bir veri serisi seçili iken ya da bir veri serisi üzerinde sağ tuşa basarak “Veri etiketi ekle” seçeneği ile sadece o serinin değerini grafik üzerinde gösterebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 83: Veri etiketleri ekle]]

“Sayı biçimi” ve “Yüzde biçimi” ile verilerin görüntülenme biçimini ayarlayabilirsiniz.

Bu durumda grafiğimizin “kira” serisi üzerinde değerleri aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

[[Image:|thumb|Resim 84: Veri etiketleri sonuç grafiği]]

Bir veri serisinden veri etiketini kaldırmak için üzerinde farenin sağ tuşuna basarak gelen menüden “Veri etiketlerini sil” seçeneğine tıklamanız yeterlidir.

Grafiğe Veri Serisi Ekleme/Silme

Grafiğinize sonradan ilave etmek istediğiniz tablo verilerinizi “Biçim” menüsü ya da grafik üzerinde sağ tuşa bastığınızda ekrana gelen menüden “Veri aralıkları” penceresindeki “Veri serileri” sekmesi ile ekleyebilirsiniz.

Bu seçenek ile veri serilerinin sırasını değiştirebilir ve veri serilerinden silme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

A1:E5 aralığının grafiğini çizdiğimiz aşağıdaki tablonun toplam satırını (A6:E6) grafiğimize ekleyelim:

[[Image:]]

[[Image:|thumb|Resim 85: Grafiğe veri serisi ekleme]]

[[Image:]]“Ekle” butonuna bastığınızda yeni verinin “Ad” ve “Y Değerlerinin” referansı istenecektir. “Ad” için “A6”, “Y değerleri” için “B6:E6” referansını elle girebilir ya da butonunu kullanarak fare ile seçebilirsiniz.

[[Image:]]

Aşağıda gördüğünüz gibi her ay için gider toplamı grafiğe eklenmiştir.

[[Image:|thumb|Resim 86: Veri serisi ekleme - Örnek grafik]]

3B Görünüm

Grafiğiniz üzerinde sağ tuşa basarak gelen kısayol menüsünden “3B görünüm” seçeneği ile grafiğinizi döndürme, gölge veya çizim hatları ve aydınlatma seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 87: Grafik görünümünü ayarlama]]


3B Görünüm”, özellikle Z ekseni verileri için uygun görünüm açısı belirlemenizi sağlayacaktır.

[[Image:]]

Grafiğinizi çizelge alanının köşe noktalarından fare ile tutarak da döndürebilirsiniz.


[[Image:]]

Grafik Türünü Değiştirme

Grafiğiniz üzerinde sağ tuşa bastığınızda gelen menüden ya da “Biçim/Çizelge türü” seçenekleriyle grafiğinizin türünü değiştirebilirsiniz.

Dilim Grafikler

Pasta grafikler sadece bir veri serisinin grafiğini çizmek için kullanabileceğiniz grafik türüdür. Yani yukarıda grafiğini çizdiğimiz giderler tablosunun sadece Mart ayının ya da sadece Yakıt giderinin grafiğini çizebiliriz. Tüm tablomuzun dilim grafiği gibi bir çizim söz konusu değildir.

Mart ayı verilerinin pasta grafiğini çizmek için gider başlıkları ve Mart ayı giderlerini Ctrl tuşunu kullanarak fare ile seçebilirsiniz.

[[Image:]]


[[Image:]]

Çizgi Grafikler

Verilerinizdeki artış ya da azalmayı daha net görmek istiyorsanız çizgi grafikleri kullanabilirsiniz.


XY (Dağılım) grafikleri

Dağılım grafikleri gösterim olarak çizgi grafiklere benzer. Ancak dağılım grafiklerinde kategori ekseni bulunmayıp iki değer ekseni bulunur ve grafikte X-Y değerlerinin kesişim noktaları görüntülenir.


[[Image:|thumb|Resim 88: Hisse senedi değerleri]]Yandaki tabloda bir hisse senedinin günlere bağlı olarak değişimi görülmektedir. Hisse senedinin seyrini XY dağılım grafiği ile görüntüleyelim.


[[Image:|thumb|Resim 89: XY (Dağılım) grafiği]]

Grafiğe Eğilim Çizgisi Eklemek (Regresyon)

Eğilim çizgileri elinizdeki, birbirine bağlı verilerin ileride ya da elinizde olmayan bir zaman aralığındaki değeri ile ilgili tahmini değer üretmemizi sağlar.

Grafiğe eğilim çizgisi eklemek için “Ekle” menüsünden “Eğilim çizgileri” seçeneğini kullanabilirsiniz.


[[Image:|thumb|Resim 90: Eğilim çizgileri]]

Eğilim çizgisinin f(x)=ax+b (doğrusal) denklemini ve R2 (Determinasyon katsayısını) görüntüleyebilirsiniz.

Seri verileriniz düzgün şekilde artan ya da azalan şekilde bir eğilim gösteriyorsa “Doğrusal”; ani artış ya da düşüşten sonra tekrar birbirine yakın verilere dönüşmüş ise “Logaritmik” eğilim çizgisini kullanabilirsiniz.

Resim 89 da grafiğini çizdiğimiz hisse senedi verilerinin sonraki günlerde nasıl bir eğilim izleyeceği konusunda eğilim çizgileri ile tahminde bulunabiliriz.

[[Image:]]Grafiğimizdeki verilere göre f(x)=ax+b eğim formülünün a (eğim) =0,0732666667 ve b (eğimin y eksenini kestiği nokta) =8,8491333333 şeklinde hesaplanmıştır.

[[Image:]]Resim 88 de 10 günlük değerleri bulunan bir hisse senedinin 110. gün tahmini değerini x yerine 110 koyarak 16,90846667 şeklinde hesaplayabiliriz.


Hata Çubukları Görüntüleme

Özellikle bir deney sonuçlarının grafiğini çiziyorsanız olası yanılma paylarını standart sapma ile ya da belirlediğiniz bir yüzde oranına göre hata çubuklarıyla görüntüleyebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 91: Hata çubukları ekleme]]

[[Image:]]

Ortalama Değer Çizgilerini Görüntüleme

Tablo verilerinizin grafik üzerinde ortalama değerlerini gösterebilirsiniz.


[[Image:]]


[[Image:]]


Formül ve İşlevlerin Kullanımı

Formül ve İşlevler

Formül ya da fonksiyonlarla işlem yaparken;

 • Formüllere “=” “+” ya da “-” ile başlanır. Buradaki “+” ve “-” bir başlangıç karakteri değil pozitif/negatif işareti belirtir.
 • Hücre referansları ve sayılar tırnak “ ” içinde yazılamazlar. Ancak alfasayısal ifadeler tırnak içerisinde yazılır.
 • Formülerde verinin kendisi yerine veriyi içeren hücrenin referansı kullanılmalıdır.

Aritmetik Operatörler

+è Topla è =2+2 /=A1+A5

-è Çıkarè =2-2/=A1-A5

*è Çarpè =2*2/=A1*A5

/è Bölè =2/2/=A1/A5

^è Kuvvet(üs)è =2^3/=A1^A5

%è yüzdeè =2%/=A1%


Karşılaştırma Operatörleri

=è Eşittirè 2=2/A1=B1

>è Büyüktürè 3>2/A1>B1

<è Küçüktürè 3<4/A1<B1

>=è Büyük eşitè 5>=5/A1>=B1

<=è Küçük eşitè 5<=6/A1<=B1

<>è Farklıè 2<>3/A1<>B1


Bir matematiksel formülün Hesap Tablosunda yazılışı aşağıdaki gibidir.


[[Image:]] =((((20+16)/2)-(2^3))/(((2+4)/2)+2)+6)İşlev Sihirbazı

Ekle/İşlev (Ctrl + F12)” seçeneği ya da Formül çubuğundaki işlev sihirbazı butonuna ( [[Image:]] ) bastığınızda Hesap Tablosu uygulamasında kullanabileceğiniz işlevler listesi ekrana gelecektir.


[[Image:|thumb|Resim 92: İşlev sihirbazı -1]]Öncelikle kullanılmak istenen işlevin matematik, istatistik, mantıksal, metin gibi kategorisi ve ardından işlevin kendisi seçilir. Bu durumda seçili olan işlevin kullanımına ilişkin dizilimi ve açıklama bilgisi görüntülenecektir.

İleri” butonu ile bir sonraki adımda seçilen işleve göre üzerinde hesaplama yapılacak hücre referansları ya da değerler girilir.


[[Image:|thumb|Resim 93: İşlev sihirbazı -2]]

İşlevde kullanılacak hücre referanslarını elle girebileceğiniz gibi fare ile hücreleri seçerek de belirleyebilirsiniz.

Seçilen hücre referansları ya da girilen değerlere göre işlevin sonuç değerini ya da hata oluşmuş ise hata kodunu “Tamam” butonuna basmadan işlev sihirbazı ekranında görebilirsiniz

Ekle” menüsünden “İşlev Listesi” seçimi ile Hesap tablosu işlevlerinin sürekli ekranda görüntülenmesini sağlayabilir, fare ile sürükleyerek ekrandaki konumunu ayarlayabilirsiniz.

Matematiksel işlevler

TOPLA (Sum)

Belirtilen değer, hücre, hücre aralığının toplamını verir.

Kullanım şekli : =Topla(sayı1;sayı2;...)


Örnek Sonuç/Açıklama
=TOPLA(A1;C1) A1 ve C1 hücrelerindeki verileri toplar
=TOPLA(A1:C1) A1, B1 ve C1 hücrelerindeki verileri toplar
=TOPLA(5;10;2) 17

BÖLÜM

Bir bölme işleminin tam kısmını verir.

Kullanım şekli : =Bölüm(pay;payda)


Örnek Sonuç/Açıklama
=BÖLÜM(A1;C1) A1 deki verinin C1 deki veriye bölümünün tam kısmını verir.
=BÖLÜM(A1;5) A1 hücresindeki veriyi 5'e böler ve sonucun tam kısmını verir
=BÖLÜM(15;4) 3
=BÖLÜM(15;0) Hata:502
=BÖLÜM(0;15) 0

ÇARPIM (Product)

Belirtilen değer, hücre, hücre aralığının çarpımını verir.

Kullanım şekli : =Çarpım(sayı1;sayı2;...)


Örnek Sonuç/Açıklama
=ÇARPIM(A1;C1) A1 ve C1 hücrelerindeki verileri çarpar
=ÇARPIM(A1:C1) A1, B1 ve C1 hücrelerindeki verileri çarpar
=ÇARPIM(5;10;2) 100

ÇARPINIM (Fact)

Sayının faktöriyelini hesaplar.

Kullanım şekli : =Çarpınım(sayı1)


Örnek Sonuç/Açıklama
=ÇARPINIM(A1) A1 hücrelerindeki verinin faktöriyelini verir.
=ÇARPINIM(5) =5*4*3*2*1

KAREKÖK (Sqrt)

Sayının karekökünü alır.

Kullanım şekli : =karekök(sayı)


Örnek Sonuç/Açıklama
=KAREKÖK(100) 10

TOPKARE (SumSQ)

Sayıların karelerini toplar.

Kullanım şekli : =Topkare(sayı1;sayı2;..)


Örnek Sonuç/Açıklama
=TOPKARE(3,4) 25
=KAREKÖK(TOPKARE(6,8) 10

ÇİFT (Even)

Sayıyı bir üst çifte sayıya yuvarlar.

Kullanım şekli : =Çift(sayı)


Örnek Sonuç/Açıklama
=ÇİFT(2,1) 4

TEK (Odd)

Sayıyı bir üst tek sayıya yuvarlar.

Kullanım şekli : =Tek(sayı)


Örnek Sonuç/Açıklama
=TEK(2,1) 3

ÇİFTMİ (isEven)

Sayı, çift sayı ise DOĞRU değilse YANLIŞ değerini döndürür.

Kullanım şekli : =Çiftmi(sayı)


Örnek Sonuç/Açıklama
=ÇİFTMİ(3) YANLIŞ
=ÇİFTMİ(4) DOĞRU
=ÇİFTMİ(4,3) DOĞRU

TEKMİ (isOdd)

Sayı, tek sayı ise DOĞRU değilse YANLIŞ değerini döndürür.

Kullanım şekli : =Tekmi(sayı)


Örnek Sonuç/Açıklama
=TEKMİ(3) DOĞRU
=TEKMİ(4) YANLIŞ

AŞAĞIYUVARLA (RoundDown)

Sayının tam kısmını alır.

Kullanım şekli : =AŞAĞIYUVARLA(sayı)


Örnek Sonuç/Açıklama
=AŞAĞIYUVARLA(3,9) 3

YUKARIYUVARLA (RoundUp)

Sayıyı bir üst tam sayıya yuvarlar.

Kullanım şekli : =YUKARIYUVARLA(sayı)


Örnek Sonuç/Açıklama
=YUKARIYUVARLA(3,1) 4

DERECE (Degress)

Radyanı dereceye dönüştürür.

Kullanım şekli : =Derece(sayı)


Örnek Sonuç/Açıklama
=Derece(1) 57,2957795130823

EĞERSAY (CountIf)

Belirttiğiniz koşulu sağlayan verilerin sayısını verir.

Kullanım şekli : =EĞERSAY (aralık;ölçütler)


Örnek Sonuç/Açıklama
=EĞERSAY(A1:A10;”senol”) A1 den A10'a kadar olan hücrelerdeki senol sayısını verir
=EĞERSAY(A1:A10;”<50”) A1–A10 aralığındaki 50'den küçük değerlerin sayısı

ETOPLA (SumIf)

Bir aralıktaki belirtilen koşulu sağlayan verilerin toplamını verir.

Kullanım şekli : =ETOPLA(Aralık;Ölçütler;Toplam aralığı)


Örnek Sonuç/Açıklama
ETOPLA(A1:A10;”A”;B1:B10) A1:A10 aralığındaki “A” ifadesini içeren hücrelerin B1:B10 aralığındaki aynı satıra karşılık değerlerini toplar.

ETOPLA işlevi ile ilgili 133. sayfadaki uygulama örneğini inceleyebilirsiniz.

ORTALAMA (Average)

Belirtilen değişkenlerin (hücre aralığı, değer) ortalamasını alır.

Kullanım şekli : =Ortalama(sayı1;sayı2;...)


Örnek Sonuç/Açıklama
=ORTALAMA(A1;C1) A1 ve C1 hücrelerindeki verilerin ortalamasını alır.
=ORTALAMA(A1:C1) =(A1+B1+C1)/3
=ORTALAMA(A1:C1) =Topla(A1:C1)/3
=ORTALAMA(5;10;2;3) 5

MAK (Max)

Belirtilen değişken listesinin en büyük değerini bulur.

Kullanım şekli : =Mak(sayı1;sayı2;...)


Örnek Sonuç/Açıklama
=MAK(A1;C1) A1 ve C1 hücrelerindeki verilerden büyük olanı verir.
=MAK(A1:C1) A1, B1 ve C1 hücrelerindeki verilerden büyük olanı verir.
=MAK(5;10;2) 10

MİN (Min)

Belirtilen değişken listesinin en küçük değerini bulur.

Kullanım şekli : =Min(sayı1;sayı2;...)


Örnek Sonuç/Açıklama
=MİN(A1;C1) A1 ve C1 hücrelerindeki verilerden küçük olanı verir.
=MİN(A1:C1) A1, B1 ve C1 hücrelerindeki verilerden küçük olanı verir.
=MİN(5;10;2) 2

BAĞ_DEĞ_SAY (Count)

Belirtilen aralıktaki ya da değişken listesindeki sayısal verilerin sayısını verir.

Kullanım şekli : =Bağ_değ_say(sayı1;sayı2;...)


Örnek Sonuç/Açıklama
=BAĞ_DEĞ_SAY(A1:C5) A1:C5 aralığındaki sayısal verilerin sayısı.
=BAĞ_DEĞ_SAY(5;”A”;1;4) 3

Metin İşlevleri

SOLDAN (Left)

Belirtilen metnin solundan belirtilen kadar karakteri alır.

Kullanım şekli : =Soldan(metin;değer)


Örnek Sonuç/Açıklama
=SOLDAN(A1;1) A1 hücresindeki verinin ilk karakterini alır.
=SOLDAN(”Senol”;3) Sen

SAĞDAN (Right)

Belirtilen metnin sağından belirtilen kadar karakteri alır.

Kullanım şekli : =Sağdan(metin;değer)


Örnek Sonuç/Açıklama
=SAĞDAN(A1;1) A1 hücresindeki verinin son karakterini alır.
=SAĞDAN(”Senol”;2) ol

PARÇAAL (Mid)

Belirtilen metnin içerisinden belirtilen kadar karakteri alır.

Kullanım şekli : =parçaal(metin;başlangıç_sayısı;kaç_karakter_alınacağı)


Örnek Sonuç/Açıklama
=PARÇAAL(A1;2;3) A1 hücresindeki verinin 2,3 ve 4. karakterini alır.
=PARÇAAL(”Senol”;3;2) no

UZUNLUK (Len)

Belirtilen değişkenin uzunluğunu (karakter sayısını) verir.

Kullanım şekli : =Uzunluk(değişken)


Örnek Sonuç/Açıklama
=UZUNLUK(A1) A1 hücresindeki verinin karakter sayısını verir.
=UZUNLUK(“TÜBİTAK”) 7

BUL (Find)

Bir metni başka bir metin içerisinde arar ve başlangıç karakterini verir. (büyük - küçük harf duyarlı)

Kullanım şekli : =Bul(aranan_metin;metin;başlangıç konumu)


Örnek Sonuç/Açıklama
=BUL(“a”;A1) A1 hücresinde varsa, “a” karakterinin harf sırasını verir.
=BUL(”T”;“TÜBİTAK”;2) 5 (aramaya 2. karakterden başlar)
=BUL(”a”;“TÜBİTAK”) #DEĞER!

MBUL (Search)

Bir metni başka bir metin içerisinde arar ve başlangıç karakterini verir. (büyük - küçük harf duyarlı değil)

Kullanım şekli : =MBul(aranan_metin;metin;başlangıç konumu)


Örnek Sonuç/Açıklama
=MBUL(”a”;“TÜBİTAK”) 6

DEĞİŞTİR (Replace)

Metnin bir bölümünü belirtilen metinle değiştirir.

Kullanım şekli : =Değiştir(Metin; konum; uzunluk; yeni_metin)


Örnek Sonuç/Açıklama
=DEĞİŞTİR(A1;2;3;”a”) A1 deki metnin 2,3 ve 4. harfi yerine sadece “a” yazar
=DEĞİŞTİR(”TÜBİTAK”;2;5;”E”) TEK

BÜYÜKHARF (Uper)

Belirtilen metni büyük harfe dönüştürür.

Kullanım şekli : =Büyükharf(değişken)


Örnek Sonuç/Açıklama
=BÜYÜKHARF(A1) A1 hücresindeki metni büyük harfe dönüştürür.
=BÜYÜKHARF(”Tübitak”) TÜBİTAK

KÜÇÜKHARF (Lower)

Belirtilen metni küçük harfe dönüştürür.

Kullanım şekli : =Küçükharf(değişken)


Örnek Sonuç/Açıklama
=KÜÇÜKHARF(A1) A1 hücresindeki metni küçük harfe dönüştürür.
=KÜÇÜKHARF(”TÜBİTAK ”) tübitak

ÖZDEŞ (Exact)

İki metnin aynı olup olmadığını belirler.

Kullanım şekli : =Özdeş(metin1;metin2)


Örnek Sonuç/Açıklama
=ÖZDEŞ(A1;A2) A1 ve A2 hücrelerindeki metinleri karşılaştırır.
=ÖZDEŞ(”A”;”A”) DOĞRU
=ÖZDEŞ(”A”;”B”) YANLIŞ

KIRP (Trim)

Bir metnin sözcükleri arasındaki bir boşluk hariç tüm boşlukları kaldırır.

Kullanım şekli : =Kırp(metin)


Örnek Sonuç/Açıklama
=KIRP(“A B”) A B

BİRLEŞTİR (Concatenate)

Belirtilen değişkenleri birleştirir. Aynı işlem “&” işaretini kullanarak da gerçekleştirilebilir.

Kullanım şekli : =Birleştir(metin1;metin2)


Örnek Sonuç/Açıklama
=BİRLEŞTİR(A1;B1) A1 ve B1 hücrelerindeki verileri birleştirir.
=BİRLEŞTİR(“Adı”;”Soyadı”) AdıSoyadı
=“Adı”&” “&”Soyadı”) Adı Soyadı

YİNELE (Rept)

Belirtilen metni belirtilen değer kadar tekrar eder.

Kullanım şekli : =yinele(Metin;değer)


Örnek Sonuç/Açıklama
=YİNELE(A1;3) A1 deki metni 3 defa yazar
=YİNELE(“BA”;2) BABA

Mantıksal İşlevler

1=DOĞRU

0=YANLIŞ

VE (and)

Belirtilen mantıksal sınamaların tamamı doğru ise DOĞRU sonucunu üretir. Diğer tüm durumlarda YANLIŞ sonucunu üretir.

Kullanım şekli : =Ve(Mantıksal sınama 1;Mantıksal sınama ;...)


Örnek Sonuç/Açıklama
=VE(0;1;1) YANLIŞ
=VE(1;1;1) DOĞRU
=VE(2<3;3>1;1=1;"A"="A") DOĞRU
=VE(2<3;3>1;1=1;"A"="B") YANLIŞ

YADA (or)

Belirtilen mantıksal sınamalardan en az biri doğru ise DOĞRU sonucunu üretir. Ancak, tüm mantıksal sınamalar yanlış ise YANLIŞ sonucunu üretir.

Kullanım şekli : =Yada(Mantıksal sınama 1;Mantıksal sınama ;...)


Örnek Sonuç/Açıklama
=YADA(2<3;3<1;"A"="B") DOĞRU
=YADA(2>3;3<1;"A"="B") YANLIŞ

DEĞİL (Not)

Belirtilen değişken ya da mantıksal sınama sonucunu tersine çevirir.

Kullanım şekli : =Değil(değişken)


Örnek Sonuç/Açıklama
=DEĞİL(DOĞRU) YANLIŞ
=DEĞİL(Değil(1) DOĞRU
=DEĞİL (VE(2<3;3>1;1=1;"A"="B")) DOĞRU
=DEĞİL(YADA(2>3;3<1;"A"="B")) DOĞRU

EĞER (If)

Belirtilen koşulun doğru ya da yanlış olması durumuna göre iki farklı işlemden birisini gerçekleştirir.

Kullanım şekli : =Eğer(koşul;işlem1;işlem2)

belirtilen koşul doğru ise 1. işlem yanlış ise 2. işlem gerçekleştirilir.


Örnek Sonuç/Açıklama
=EĞER(1=1;1;0) 1
=EĞER(1<1;1;0) 0
=EĞER(derece<10;”Soğuk”;”Sıcak”) Derece 10'un altındaysa Soğuk değilse Sıcak yaz
*


Bir işlemin gerçekleşmesi birden fazla koşula (mantıksal sınama) bağlıysa Ve (and) veya Yada (or) mantıksal işlevleri eğer formülü ile birlikte kullanılmalıdır.

Eğer işlevinde, sonucun doğru olması için belirtilen mantıksal sınamaların tamamının doğru olması gerekiyorsa “Ve”, sonucun doğru olması için mantıksal sınamaların en az bir tanesinin doğru olması yeterli ise “Yada” işlevi kullanılmalıdır. Örneğin eşkenar üçgende üç kenarın birbirine işit olma zorunluluğu vardır. Bu sınama Ve mantıksal işleviyle yapılmalıdır. İkizkenar üçgende ise herhangi iki kenarın birbirine eşit olması yeterlidir. Bu sorgulama için ise “Yada” mantıksal işlevi kullanılır.


Örnek Sonuç/Açıklama
=EĞER(VE(3=3;4>2;5<8);”A”;”B”) A
=EĞER(VE(3=2;4>2;5<8);”A”;”B”) B
=EĞER(YADA(3=2;4<2;5>8);”A”;”B”) B
=EĞER(YADA(3=2;4>2;5>8);”A”;”B”) A
*


Bir mantıksal sınamanın sonucuna (DOĞRU yada YANLIŞ) bağlı olarak bir başka mantıksal sınama yapmak mümkündür. Bunun için eğer işlevi iç içe kullanılır.
Örnek Sonuç/Açıklama
=EĞER(2>1;”A”;EĞER(1>0;”B”;”C”) A
=EĞER(2<1;”A”;EĞER(1>0;”B”;”C”) B
=EĞER(2<1;”A”;EĞER(1<0;”B”;”C”) C

Yukarıdaki üç eğer işlevinden birincisinde mantıksal sınama (2>1) doğru olduğu için sonuç “A”, ikinci ve üçüncüsünde mantıksal sınama (2<1) yanlış olduğundan içteki eğer işlevlerinin sonucuna göre “B” ve “C” sonuçları üretilmiştir.

Örnek:


Not Verilecek Değer
89'dan büyükse
A
80 ile 89 arasındaysa
B
70 ile 79 arasındaysa
C
60 ile 69 arasındaysa
D
60 tan küçükse
F

Yukarıdaki tabloya göre öğrencinin notunu A,B,C,.. şeklinde verecek eğer formülü aşağıdaki gibi yazılmalıdır. (Formülün kısa olması açısından not aralıkları örneklenmiştir)

[[Image:]]=eğer(not>89;"A"; eğer(not>79;"B"; eğer(not>69;"C"; eğer(not>59;"D";"F"))))


Hesap Tablosu

SATIR (ROW)

Belirtilen referansın satır sırası değerini verir.

Kullanım şekli : =SATIR(başvuru)


Örnek Sonuç/Açıklama
=SATIR(C1) 1
=SATIR(H20) 20

SÜTUN (COLUMN)

Belirtilen referansın sütun sırası değerini verir. (B sütunu 2, D sütunu 4 gibi)

Kullanım şekli : =SÜTUN(başvuru)


Örnek Sonuç/Açıklama
=SÜTUN(C1) 3
=SÜTUN(H20) 8

YATAYARA (HLOOKUP)

Bir ifadeyi belirtilen aralığın ilk satırında arar ve bulduğu sütunda belirtilen aralığın istenilen satırdaki değerini verir. “Sırala” seçeneğine “YANLIŞ(0)” ya da “DOĞRU(1) değeri girilir. “0” değeri arama işleminde tam bir eşleme yapar, “1” değeri ise tam bir eşleme yapmaz yakın değeri verir. “1” değerinin kullanılabilmesi için tablonuzun ilk sütununun artan şekilde sıralanmış olması gerekir.

Kullanım şekli : =YATAYARA(Aranan;Arandığı aralık;Aralığın hangi satırı;Sırala)


Örnek Sonuç/Açıklama
=YATAYARA(“x”;B2:D30;2;0) B2:D2 aralığında “x” değerini arar ve bulduğu sütunun 3. satırdaki (tablonun 2. satırı) değerini verir.
=YATAYARA(H1;A2:C10;3;0) H1 hücresindeki veriyi A2:C2 aralığında arar ve bulduğu sütunun 4. satırdaki değerini verir.

DÜŞEYARA (VLOOKUP)

Bir ifadeyi belirtilen aralığın ilk sütununda arar ve bulduğu satırda belirtilen aralığın istenilen sütundaki değerini verir. “Sırala” seçeneğine “YANLIŞ(0)” ya da “DOĞRU(1) değeri girilir. “0” değeri arama işleminde tam bir eşleme yapar, “1” değeri ise tam bir eşleme yapmaz yakın değeri verir. “1” değerinin kullanılabilmesi için tablonuzun ilk sütununun artan şekilde sıralanmış olması gerekir.

Kullanım şekli: =DÜŞEYARA(Aranan;Arandığı aralık;Aralığın hangi sütunu;Sırala)


Örnek Sonuç/Açıklama
=DÜŞEYARA(“x”;B2:D30;2;0) B2:B30 aralığında “x” değerini arar ve bulduğu satırın C sütunundaki (aralığın 2. sütunu) değerini verir.
=DÜŞEYARA(H1;A2:C10;3;0) H1 hücresindeki veriyi A2:A10 aralığında arar ve bulduğu satırın C sütunundaki değerini verir.

Örnekler:

=MAK(MİN(MAK(3;5);4);3) è 4

=YİNELE(PARÇAAL(“ANKARA”;3;3);2) è KARKAR

=UZUNLUK(YİNELE(PARÇAAL(“SENOL”;3;2);3)) è 6

=PARÇAAL(SAĞDAN("SENOL";4);BUL("O";"SENOL";1);1) è L

=DEĞİŞTİR("SENOL";2;UZUNLUK("SNL");KÜÇÜKHARF(PARÇAAL("TENOR";2;3)))è SenoL


İşlev Uygulamaları

Uygulama 1:

[[Image:]]

Üstteki tablo verilerinin üzerinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirelim:

[[Image:]]Genel vize ve final ortalamaları için B10 hücresine =ortalama(B2:B8) yazılarak doldurma kulpundan C10 hücresine sürüklenir.


[[Image:]]En yüksek vize ve final notu için B11 hücresine =mak(B2:B8) yazılarak doldurma kulpundan C11 hücresine sürüklenir.

[[Image:]]Ortalamalar için, birinci öğrencinin vize notunun yüzde 30'u ile final notunun yüzde 70'i D2 hücresine =B2*03+C2*0,7 işlemiyle toplanarak D8 hücresine kadar sürüklenir.

Tablonun sonuç sütununa öğrencinin notlarına bağlı olarak “geçti” ya da “kaldı” yazdıralım:

Geçme koşulu olarak ortalama değerinin 49 dan büyük olması yeterli ise E2 hücresine;

=Eğer(D2>49;”Geçti”;”Kaldı”)

yazılabilir.

Öğrencinin geçebilmesi için ortalamanın 49 dan, final notunun da 69 dan büyük olması gibi birden fazla koşula bağlı ise, koşullardan tamamının sağlanması gerektiğinden Eğer formülünde koşullar “Ve” bağlacı ile girilir.

=Eğer(VE(C2>69;D2>49);”Geçti”;”Kaldı”)

[[Image:]]


[[Image:]]Öğrenci ortalama değerlerini, sayısal veriler yerine yandaki tabloda gösterilen aralıklara karşılık gelen AA, AB, BA gibi harflerle göstermek için, iç içe Eğer formülünü kullanabiliriz.

=Eğer(D2>84;"AA";Eğer(D2>77;"AB";Eğer(D2>71;"BA";Eğer(D2>66;"BB";Eğer(D2>61;"BC";Eğer(D2>56;"CB";Eğer(D2>50;"CC";Eğer(D2>46;"CD";Eğer(D2>40;"DC";Eğer(D2>33;"DD";"FF"))))))))))

[[Image:]]

Uygulama 2:

[[Image:]]Yandaki tabloda partilerin her ilde aldıkları oy sayıları belirtilmiştir. Aşağıdaki işlemleri tablo verilerine göre gerçekleştirelim.

“X” Partisinin toplamda aldığı oy toplamı için;

=ETOPLA(B2:B7;"X";C2:C7)

Ankara ilinin oy toplamı için ise;

=ETOPLA(A2:A7;"Ankara";C2:C7)

işlevlerini kullanabiliriz.


ETOPLA işlevi ile elde ettiğiniz sonuçları “Veri/Alt toplamlar” seçeneği ile de elde edebilirsiniz.

Uygulama 3:

[[Image:]]Tablomuzun A sütununda günler yazmaktadır. Buna göre aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirelim.

Pazar Günleri için “Tatil” diğer günler için “İş günü” yazdıralım: (Tablo 1 sütun B)

=EĞER(A1="Pazar";"tatil";"iş günü")

Cumartesi ve Pazar için “Tatil” diğerleri için “İş günü” yazdıralım: (Tablo 1 sütun C)

=EĞER(YADA(A1="Pazar";A1="Cumartesi");"tatil";"iş günü")

Pazar günleri için “Tatil”, Cumartesi günleri için “Yarım gün” diğer günler için “İş günü” yazdıralım: (Tablo 1 sütun D)

=EĞER(A1="Pazar";"tatil";EĞER(A1="Cumartesi";"yarım gün";"iş günü"))


[[Image:|thumb|Tablo 1: Uygulama 3 sonuçları]]

Uygulama 4:

[[Image:]]Tablomuzda bir üçgene ait kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki uygulamaları gerçekleştirelim:

Girilen değerlerin bir üçgen oluşturup oluşturmadığını;

[[Image:]]Üç değerin üçgen oluşturup oluşturamaması iki kenar toplamının üçüncü kenardan büyük iki kenar farkının mutlak değerinin üçüncü kenardan küçük olmasına bağlıdır.


Girilen değerlerin bir eşkenar üçgen olup olmadığını;

[[Image:]]Üç kenar uzunluğu birbirine eşit olan değerler için “eşkenar” ifadesini yazdırmalıyız ve bunun için değerlerden birisinin diğer iki kenar uzunluğuna eşit olup olmadığını “VE” mantıksal bağlacıyla sorgulamamız yeterlidir.

Girilen değerlerin bir ikizkenar üçgen olup olmadığını;

[[Image:]]Üç kenar uzunluğundan herhangi ikisi birbirine eşit ise bu üçgen ikizkenar olacağından bu işlevde YADA mantıksal işlevini kullanmalıyız.

Girilen değerler bir üçgen oluşturma koşulunu sağlıyor ve 3 değeri de birbirine eşit ise ”Eşkenar Üçgen”, herhangi iki kenarı birbirine eşit ise “İkizkenar Üçgen” değerler birbirine eşit değil ise “Çeşitkenar Üçgen”, üçgen oluşturma koşulunu sağlamıyorsa da “Üçgen Değil” ifadesini yazdıralım:

=EĞER(VE((A2+B2)>C2;MUTLAK(A2-B2)<C2);EĞER(VE(A2=B2;A2=C2);"Eşkenar Üçgen";EĞER(YADA(A2=B2;A2=C2;B2=C2);"İkizkenar Üçgen";"Çeşitkenar Üçgen"));"Üçgen Değil")

[[Image:]]

Uygulama 4 : (Mutlak Hücre Referansları)

[[Image:]]Bir dairenin yarıçap değerleri A sütuna girilmiştir. D1 hücresine =Pi() işlevi ile Pi sayısı hesaplanmıştır.

B sütununa Alan; C sütununa Cevre hesaplamalarını gerçekleştirelim:

Alan formülünü “¶r2“ (Pi*yarıçap*yarıçap) olduğuna göre tablomuza B2 hücresine, hücre referansları ile;

=D1*A2*A2 ya da =D1*A2^2

şeklinde girebiliriz.

Diğer yarıçap değerlerinin alanlarının hesaplanması için formülümüz (B2 hücresi) doldurma kulpundan aşağı doğru sürüklendiğinde sonuç değerlerinin 0 (sıfır) olduğunu görürüz. Bunun sebebi resimdeki B5 hücresinden de anlaşılacağı gibi formülde kullanılan hücre adreslerinin sürükleme yönüne göre değişmesidir.

Formül Hücresi (B2) sürüklendiğinde bir sonraki yarıçap değerinin alan hesabı için A2 hücresinin A3, A4, A5 şeklinde değişmesi, ancak Pi değerini içeren D1 hücresinin değişmemesi gerekmektedir. Bu sebeple D1 hücresi formülde $D$1 şeklinde yazılmalıdır. Yani formülü formülümüz =$D$1*A2*A2 şeklinde yazılmalıdır.

...

Hedef Ara

Hesaplanabilir bir hedef için gerekli parametrelerin değerlerini “Araçlar” menüsünden “Hedef Ara” seçeneği ile hesaplatabilirsiniz. Daha açık bir ifade ile “Hedef Ara”, bir formülün istediğiniz bir sonucu üretmesi için, formülde kullanılan hücrelerden sizin belirlediğinizin hücrenin değerinin kaç olması gerektiğini hesaplar.

[[Image:]]Yandaki tabloda alış birim fiyatı 100 olan 20 adet ürünün getirisi, maliyetin (B2*C2), D2 hücresinde belirtilen yüzdesi alınarak E2 hücresine 200 olarak hesaplanmıştır. Bu ürün satışından aynı kar marjı ile 220 lira kar elde edebilmek için kaç adet alınması gerektiğini “hedef ara” seçeneği ile hesaplayalım:

[[Image:]]Bunun için hedef ara penceresinde “formül hücresi” alanına kar hesaplamasının yapıldığı hücre (E2), “hedef değer” alanına hedeflediğimiz kar miktarı (220) ve “değişken hücre“ alanına, formülümüzün belirttiğimiz değeri üretmesi için hangi hücre verisini değiştirmesini istiyor isek bu hücre referansını girerek “tamam” butonuna basmamız yeterlidir. (Burada kaç adet satın almamız gerektiğini bulmak istediğimizden hücre referansını B2 olarak belirttik. Aynı şekilde “hangi kar marjı ile satış yapılmalı?” sorusuna çözüm bulmak için ise bu alana D2 hücre adresini girmemiz yeterli olacaktı).

[[Image:]][[Image:]]Belirttiğimiz sonucun üretilmesi için gerekli, değişken hücrenin yeni değeri hesaplanır ve mevcut hücre verisi ile değiştirmek isteyip istemediğimiz sorulur. “Evet” onayını verdiğimizde tablomuzun B2 hücresindeki adet değeri yanda görüldüğü gibi 22 olarak değişecektir.


Çözümleyici İle Veri Analizi

Yukarıdaki “Hedef Ara” örneğimizde sadece bir üründen elde edilmesini istediğimiz kar oranı için hesaplama yaptık. Tablomuzda birden fazla veri olduğunda her bir ürün için aynı hesaplamaları yapmamız gerekecekti. Oysaki “Araçlar/Çözümleyici” seçeneği ile birden fazla ürün için benzer bir hesaplamayı tek bir adımda gerçekleştirebiliriz. Ayrıca “Çözümleyici” ile “değişken hücre” verileri için koşul belirtmemiz de mümkündür.

“Çözümleyici” seçeneğini örnek bir tablo üzerinde uygulayalım:

[[Image:]]Yandaki tabloda her bir ürünün “kar” sütununa, alış fiyatı üzerinden D sütunundaki kar marjı oranlarına göre getirileri, E5 hücresinde ise tüm ürünlerin kar toplamı (520) hesaplanmıştır.

Bu tabloda toplam kar değeri olarak 520 yerine 620 kar edebilmemiz için her bir üründen kaçar adet daha almamız gerektiğini hesaplamak istiyoruz.

“Çözümleyici” penceresinde

 • Hedef hücre” alanına toplam kar hesaplamasının yapıldığı formül hücresini(E5),
 • Sonuç” alanına formülümüzün üretmesini istediğimiz sonucu yani hedeflediğimiz kar miktarını (620), (Burada sabit değer yerine “Azami/Asgari” seçenekleri ile de hesaplama yaptırabiliriz),
 • Değiştirilen hücreler“ alanına, formülümüzün belirttiğimiz değeri üretmesi için hangi hücre aralığındaki verilerin değiştirilmesini istiyor isek bu hücre aralığını, (ürünlerin adet sütunu (B2:B4))
  aşağıdaki gibi giriyoruz.

[[Image:|thumb|Resim 94: Çözümleyici ile veri analizi]]

Bu durumda belirttiğimiz 620 değerinin elde edilmesi için ürün adet miktarları hesaplanacaktır. Ancak herhangi bir kısıtlama belirtmediği takdirde bazı ürünlerin değerleri mevcut değerlerden daha az olarak değişebilir. Biz örneğimizde “kaçar adet daha alınmalı” sorusuna cevap aradığımızdan “Kısıtlama koşulları” alanına adetlerin mevcut değerlerden büyük ya da eşit olduğunu girmeliyiz. (Bu kısmın daha iyi anlaşılması açısından su şekilde de bir örnek verebiliriz: Satın almak istediğimiz ürün dağıtıcıda sınırsız sayıda olmayabilir. Bu durumda her bir ürün için satın alınabilecek üst sınırları belirtmemiz gerekir). Ürün adetleri ondalık sayı olamayacağından buradaki hücre aralığı için “Tam sayı” kısıtlamasını da girmemizde fayda var. Aksi takdirde adetler tam sayı olarak hesaplanmayabilir.

[[Image:]]Belirttiğiniz sonuç değeri ve değişken hücreler için veri kısıtlamalarına göre sonuç hesaplanabiliyor ise çözümleyici sonucu mesaj ile ekranda görüntülerken yeni ürün adetlerini tabloda gösterecektir.


[[Image:]]Onay vermeniz halinde de ürün adet tutarları yanda gördüğünüz gibi değiştirecektir.


Senaryolar

Değişken tablo verilerinizi “Araçlar/Senaryolar” seçeneği ile tek bir tabloda görüntüleyerek verilerinizi daha net değerlendirebilirsiniz.

Senaryo oluşturmak için değişken hücreleri seçtikten sonra senaryolar penceresinde senaryonuza bir isim vermeniz yeterlidir. Senaryo verilerinizi tabloya girdikten sonra sonraki senaryo verileri için tekrar aynı işlemi uygulayabilirsiniz.


[[Image:]]Yandaki tabloda B sütununda E1 hücresindeki faiz oranı ve E2 hücresindeki süre verilerine göre faiz hesaplaması yapılmıştır. Farklı süre ve faiz oranlarına göre faiz getirilerini senaryolar seçeneği ile aynı tabloda görüntülemek için E1:E2 hücreleri seçili iken her bir değişken veri grubu için senaryo oluşturarak yeni faiz oranı ve süre verilerini girmeniz gerekir.


[[Image:|thumb|Resim 95: Senaryolar]]

Senaryo oluşturduğunuzda senaryo isimleri açılır liste şeklinde görüntülenecek ve değişken hücre verileri seçtiğiniz senaryoya göre değişecektir.

[[Image:]][[Image:]]

Dedektif

Araçlar/Dedektif” seçeneği ile;

[[Image:]]

 • Bir hücreden etkilenen diğer hücreleri,

[[Image:]]

 • Bir hücreyi etkileyen diğer hücreleri,

[[Image:]]


 • Bir formüldeki hata kaynağını,

Ok işaretleri ile gösterebilirsiniz.


[[Image:]]


Hesap Tablosu ile Veri Analizleri


Veritabanı İşlemleri

LibreOffice Bileşeni olan Base (Veritabanı) kadar olmasa da Hesap Tablosu uygulamasında da bir takım veritabanı işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Veritabanı kavramını basitçe üye/müşteri listeleri, öğrenci listeleri, adres/telefon defteri gibi düzenli veri listesi tabloları olarak tanımlayabiliriz.

Veri Türlerini Belirlemek

Bir veri alanına girilecek bilgi türünü “Veri/Geçerlilik” penceresini kullanarak belirleyebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 96: Veri türü belirleme]]

Veri özelliklerini belirleyeceğiniz hücre grubunu seçtikten sonra “Geçerlilik” seçeneği ile verinin;

 • Türünü (Sayısal, metin, tarih, saat),
 • Veri girişi esnasında görüntülenecek açıklama (yardım) bilgisini,
 • Hatalı girişlerde görüntülenecek mesajı,

belirleyebilirsiniz.

[[Image:]]

Yukarıdaki başlıkları içeren tablomuz için veri türlerini ve veri aralıklarını belirleyelim.

Adı alanının veri türünü Metin olarak belirleyip metnin en fazla/en az kaç karakterden oluşacağını “Metin uzunluğu” seçimiyle ayarlayabilirsiniz.


“Memleketi” ve “Partisi” alanlarını “Liste” seçeneğini kullanarak bu alanlara girilecek verileri tanımlayabiliriz.

[[Image:|thumb|Resim 97: Veri türü belirleme : Liste]]

Girdiler alanına girdiğiniz veriler hücreyi seçtiğinizde liste kutusu seklinde açılacaktır.

[[Image:]]

Liste verileri “Geçerlilik” penceresine girilebildiği gibi “Hücre aralığı” seçimiyle çalışma kitabınızdaki herhangi bir listeden de alınabilir. Cinsiyet bilgisi için H1:H2 hücre aralığında bulunan “E” ve “K” bilgileri kaynak göstererek liste liste verisi olarak tanımlayalım.


[[Image:|thumb|Resim 98: Veri türü belirleme : Hücre aralığı]]

Bu işlemden sonra cinsiyet bilgisi girilirken aşağıdaki gibi liste kutusu açılacaktır.

[[Image:]]


Yaş alanına girilecek verileri sayısal ve 25 ile 100 arasında olacak şekilde belirleyelim

[[Image:|thumb|Resim 99: Veri türü belirleme : Sayısal]]

Veri girişi esnasında 25 ile 100 arasındaki sayıların haricinde herhangi bir veri girildiğinde Hesap Tablosunun ekrana uyarı vermesini “Hata iletisi” sekmesiyle ayarlayabiliriz.

[[Image:|thumb|Resim 100: Hata iletisi belirleme]]

“Geçersiz değerler girildiği zaman hata mesajını göster” onay kutusunu işaretleyerek uyarı başlık ve mesajını ayarlarsanız, “yaş” verisi olarak belirtiğiniz aralık dışında bir veri girildiğinde Hesap Tablosu aşağıdaki uyarıyı verecektir.

[[Image:]]

“Giriş yardımı” sekmesi ile hücreye girilecek veri ile ilgili açıklama bilgisi görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 101: Giriş yardımı]]

Hücre seçildiğinde ekranda aşağıdaki gibi yardım bilgisi görüntülenecektir.

[[Image:]]

Form Kullanarak Çalışma Sayfasına Veri Girmek

Tablo sütun başlıklarını yazdıktan sonra herhangi bir başlık üzerinde iken “Veri” menüsünden “Form” seçeneğini kullanarak çalışma sayfanıza veri girebilirsiniz.

[[Image:]]

Sütün başlıklarınız form penceresinde alanların etiketi olarak görüntülenecektir.

[[Image:|thumb|Resim 102: Form kullanarak veri girişi]]

Sıralama

Tablo verilerinizi en fazla 3 anahtar değere göre artan ya da azalan şekilde sıralayabilirsiniz.(Resim 104)

[[Image:|thumb|Resim 103: Sırala]]

Sıralama işlemi asıl olarak 1. anahtar değerinize göre yapılır. Birinci anahtarı eşit olan veriler kendi arasında 2. anahtar değere göre sıralanacaktır.

Sıralama Seçenekleri[[Image:|thumb|Resim 104: Sıralama seçenekleri]]

 • Alfasayısal ifadelerin sıralanmasında büyük/küçük harf duyarlılığını kullanabilirsiniz.
 • Tablonuzun sütun başlıkları var ise “Kenarlar sütun etiketlerinden oluşuyor” onayı ile başlıklarınızın da yanlışlıkla sıralama işlemine tabi tutulmasını engelleyebilirsiniz. Örnek tablomuzda bu onay kutusu işaretlenmeden yapılan bir sıralama sonucunu aşağıda gördünüz şekilde sonuçlanmış “Abdullah” ismi “Adı” ifadesinden önce gelmiştir.

[[Image:]]

 • Sıralama sonuçlarını farklı bir alana aktarmanız mümkündür.
 • Sıralama yönünü değiştirerek tablonuzu yatay olarak sıralayabilirsiniz.

Süzme

Tablo verileriniz üzerinde bir ya da birden fazla koşulu sağlayan kayıtları görmek isteyebilirsiniz. Bu durumda “Otomatik süzgeç”, “Standart süzgeç”, “Gelişmiş süzgeç” seçeneklerinden birisini kullanabilirsiniz. Bir tabloda koşul uyguladığınızda belirtiğiniz koşulu sağlamayan kayıtların satırları gizlenecektir.

Otomatik süzgeç

Tablo verileriniz üzerinde iken “Otomatik süzgeç” seçeneğini aktif hale getirdiğinizde tablo sütun başlıklarınız açılır liste şekline dönüşecektir.

[[Image:]]

[[Image:]]Listeden bir ögeyi seçtiğinizde, sadece o alanı seçtiğiniz veriye eşit olan kayıtlar listelenecektir. Örneğin memleketi alanında Ankara'yı seçtiğimizde sadece Ankaralı üyelerin bilgileri ekranda görüntülenecektir.

Üst 10” seçeneği ile sayısal alanlarda en yüksek değere sahip 10 adet kaydı listeleyebilirsiniz.

Koşul uygulayacağınız alanı boş olan ya da boş olmayanlara göre filtreleme yapabilirsiniz.

A partisine mensup Ankara'lı Beyza isimli üyeleri, ilgili sütun başlıklarından eşit olması gereken verileri seçerek aşağıdaki gibi listeleyebilirsiniz.

[[Image:]]

Koşul uygulanan alanların tamamında tekrar “tümü” seçilerek ya da tablo üzerinde herhangi bir hücrede iken “Veri/Süzgeç/Süzgeci kaldır” ile tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

Açılır liste şeklindeki sütun başlıklarını “Veri/Süzgeç/Otomatik süzgeci gizle” ile iptal edebilirsiniz.

Standart süzgeç

Standart süzgeci kullanarak koşullarınızı tek pencerede girebilir ve hatta bir alana birden fazla koşul belirtebilirsiniz.

Örnek 1: A partisinin Ankara'250 den fazla oy alan Beyza isimli üyeleri:

[[Image:|thumb|Resim 105: Standart süzgeç örneği -1]]

Aşağıda listelenen sonuç ya da sonuçların üstteki koşulu sağlamaktadır.

[[Image:]]

Örnek 2: A partisinin 250 ile 350 arasında oy alan üyeleri:

[[Image:]]

Sonuç:

[[Image:]]

Örnek 3: 30 yaşından küçük ya da 50 yaşından büyük üyeler:

[[Image:]]

Bu koşulda kullandığımız VEYA bağlacına dikkat edelim. Eğer “VEYA” yerine “VE” bağlacı kullanmış olsaydık boş bir liste ile karşılaşacaktık. Nedeni ise bir kişinin yaşı 30 dan küçük ve aynı zamanda 50 den büyük olamaz. Örnek 2 de bir aralığı ifade ettiğimizden durum farklıdır. Bu örnekte ise bir aralığın dışında kalanları ifade ediyoruz.

Sonuç:

[[Image:]]

Örnek 4: 30 yaş altı erkek üyeler ile 50 yaş üstü olan tüm üyeler:

[[Image:]]

Yine bu örnekte de “VEYA” bağlacı ile diğer koşullara bağlı kalmaksızın 50 yaşın üstündeki tüm üyeler ile 30 yaşından küçük Erkek üyeler ifade edilmiştir.

Sonuç:

[[Image:]]

Örnek 5: Adında “han” ifadesi geçenler:

[[Image:]]

Sonuç:

[[Image:]]

Örnek 6: En fazla oy alan ilk 3 üye:

[[Image:]]

sonuç:

[[Image:]]

Örnek 7: En yüksek oy alan %20 'lik liste:

[[Image:]]

sonuç:

[[Image:]]

Gelişmiş Süzgeç

Gelişmiş süzgeç ile arzu ederseniz belirttiğiniz koşulu sağlayan kayıtları yeni bir tablo olarak farklı bir alana aktarabilirsiniz.

Gelişmiş süzgeci kullanmadan önce koşulunuzu boş bir alana yazmalısınız. Koşul belirtirken alan adının altındaki hücreye VE bağlacı ile belirtilen koşul, 2 hücre altına ise VEYA bağlacı ile belirtilecek koşul yazılır.

Örnek 1: Adı Beyza olan üyeleri H4 hücresinden itibaren yeni tablo olarak ayıklayalım:

Öncelikle H1 hücresine Adı, H2 hücresine Beyza ya da =”Beyza” yazarak üye tablomuz üzerinde herhangi bir hücrede iken “Veri/Süzgeç/Gelişmiş süzgeç” penceresi açılır. (Resim 106)

[[Image:|thumb|Resim 106: Gelişmiş süzgeç]]

“Süzgeç ölçütlerinin bulunduğu yer” kısmına H1:H2 yazılır ya da klavye imleci bu kutucukta iken fare ile H1:H2 seçilir.

“Sonuçların görüntüleneceği yer” işaretlenerek H4 referansı girilir ya da H4 hücresine tıklanır. “Sonuçların görüntüleneceği yer” onay kutusunu işaretlemezseniz tablo verileriniz ana tablo üzerinde süzülecektir.

Sonuç:

[[Image:]]


Örnek 2: B partisinin Beyza isimli üyelerini H5 hücresinden itibaren yeni tablo olarak ayıklayalım:

[[Image:]]H1:I2 hücrelerine koşulumuzu yandaki gibi girerek tablomuz üzerinde iken “Gelişmiş süzgeç” penceresini ekrana getiriyoruz.


[[Image:]]

Sonuç:

[[Image:]]

Örnek 3: Beyza isimli üyeler ile B partisinin üyelerini H5 hücresinden itibaren yeni tablo olarak ayıklayalım:

[[Image:]]H1:I3 hücrelerine koşulumuzu yandaki gibi girerek tablomuz üzerinde iken “Gelişmiş süzgeç” penceresini ekrana getiriyoruz. (Burada adı “Beyza” VEYA partisi “B” olanları ifade ettiğimizden “B” yi alan adının iki altındaki hücreye (I3) yazıyoruz.)

[[Image:]]

Sonuç:

[[Image:]]

Örnek 4: 250 ile 350 arasında oy alan Beyza isimli üyeler:

[[Image:]]H1:J3 hücrelerine koşulumuzu yandaki gibi girerek tablomuz üzerinde iken “Gelişmiş süzgeç” penceresini ekrana getiriyoruz.

[[Image:]]

Sonuç:

[[Image:]]

Alt toplamlar

Tablolarınızda bir alanın birbirine eşit olan verilerini gruplandırarak bu grupların toplamı, ortalaması gibi sonuçları “Veri/Alt toplamlar” seçeneği ile hesaplayabilirsiniz.

[[Image:]]

Yukarıdaki tablomuzda;

 • Her il için oy toplamı/ortalaması,
 • Her partinin oy toplamı/ortalaması,
 • Cinsiyete göre yaş ortalaması

gibi sorulara cevap arıyorsanız hızlı bir biçimde Hesap Tablosu bu hesaplamaları sizin için “Alt toplamlar” seçeneği ile yapabilir.

[[Image:|thumb|Resim 107: Alt toplamlar]] Yukarıda alt toplamlar penceresini memlekete göre oy ortalamalarını hesaplayacak şekilde ayarlayarak tamam butonuna bastığımızda tablomuz aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

[[Image:]]

Satır başlıklarının solundaki gruplandırma işaretleri ile satırları gizleyerek sadece ortalama sonuçlarını görüntüleyebiliriz.

[[Image:]]

İç içe üç gruplama esası belirleyebiliriz. Örneğin partilerin illere göre aldıkları oy toplamlarını görüntülemek istiyorsanız 2 gruplama esası belirtmeniz gerekir. (Resim )

[[Image:]]

[[Image:]]

Veri Pilotu ile Özet Tablo oluşturmak

Veri/Veri pilotu” sihirbazını kullanarak “Alt toplamlar” seçeneği ile cevap alamayacağımız kadar detaylı hesaplamaları daha anlaşılır bir özet tablo şeklinde görüntüleyebiliriz.

Örneğin A partisinin Ankaralı Yaşar adındaki tüm kadın üyelerinin oy toplamı gibi bir bilgi 3 gruplama esasını aştığından “Alt toplamlar” ile hesaplanamaz.

[[Image:|thumb|Resim 108: Veri pilotu kaynak veri seçimi]]

Çalışma sayfamızda seçili olan tablo ya da isimlendirdiğimiz bir veri aralığının özet tablosunu oluşturabileceğiniz gibi kayıtlı bir LibreOffice veri dosyası da seçebilirsiniz.

Belirlediğiniz veri kaynağına göre alan başlıkları özet tablo başlıklarını konumlandırmanız için pencerede görüntülenecektir.

[[Image:|thumb|Resim 109: Veri pilotu alanları yerleştir.]]

Bir tablonun satır/sütun başlıkları ve içerik verisinden oluştuğunu düşünürseniz alanlarınızı yerleştirmemiz daha da kolay olacaktır. Veri alanına üzerinde hesaplama yapılacak alanı sürüklediğinizde “Toplam” işlevi önerilecektir. Siz bu alana (butona) çift tıklayarak kullanılacak işlevi değiştirebilirsiniz. Sayfa alanı, tablosunu görüntüleyeceğiniz alanları belirlediğiniz kısımdır. Yani bu alana sürüklediğiniz başlığın verilerinin ayrı ayrı tablolarını görüntüleyebilirsiniz. Örneğimizde sayfa alanları kısmına yerleştirilmiş “Partisi” başlığı her partinin ayrı ayrı özet tablosunu görüntüleyebileceğimiz anlamına gelir. Bu alan için herhangi bir başlık belirlemenize gerek yoktur.


[[Image:|thumb|Resim 110: Veri pilotu: Veri alanı işlevi değiştir.]]Bu yerleştirme biçimiyle özet tablomuz yeni bir çalışma sayfasında aşağıdaki gibi oluşacaktır.

[[Image:]]

Sayfa alanlarına sürüklediğimiz “Partisi” alanında “tümü” seçili olduğuna göre tablomuzu şu şekilde okuyabiliriz:

 • Tüm oy toplamı : 5165
 • Beyza isimli üyelerin oy toplamı : 1400
 • Ankara'lı tüm erkek üyelerin oy toplamı : 2795
 • Adana'lı Yaşar isimli erkek üyelerin oy toplamı : 340

Süzgeç alanından Partisini B olarak belirlediğimizde ekrana sadece B partisi üyelerinin oy toplamları gelecektir.

[[Image:]]

 • B partisinin tüm oy toplamı : 440
 • B partisinin Ankara'lı tüm erkek üyelerin oy toplamı : 320

[[Image:]]Tablonuzun diğer alan başlıklarında da süzme işlemi yapabilirsiniz. Örneğin sadece Erkek üyelerin verilerini tablonuzda görmek istiyorsanız “Cinsiyet” alanından sadece “E” verisini onaylamanız yeterlidir.

Bu durumda tablomuz aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

[[Image:]]


Kaynak tablo verileriniz değiştiğinde “Veri/Veri pilotu/Yenile” seçeneği ile oluşturduğunuz özet tablo verilerini güncelleyebilirsiniz.

İmla Denetimi ve Dilbilgisi

[[Image:|thumb|Resim 111: Otomatik yazım denetimi]]Otomatik imla denetimi aktif ise tablo verilerinizi girerken yanlış yazdığımız kelimelerin altının kırmızı çizgi ile işaretlendiğini görürüz. Bu hatalı kelimenin üzerinde farenin sağ tuşuna basarak ekrana gelen menüde kelimenin doğru yazılışı varsa hatalı kelime ile değiştirebiliriz.(Resim 111)

Kelimeyi doğru yazdığınız halde kelimenin altı kırmızı çizgi ile çiziliyorsa yazım denetiminde kullanılan sözlük yazım dilinizden farklı olabilir.

Biçim/Hücreler/Yazı tipi” seçeneği ile seçili hücre grupları için yazım denetiminde kullanılacak farklı bir dil seçimi yapabilirsiniz.

LibreOffice uygulamanızda gömülü diler arasında Türkçe yazım denetimi için “Zemberek Türkçe İmla Denetimi” eklentisi yoksa “Araçlar/Dil/Daha Fazla Sözlük” komutu ile http://www.libreoffice.org sitesinin sözlük eklentileri sayfasına erişebilirsiniz. Buradan indirdiğiniz sözlük eklentisini “Araçlar/Eklenti Yöneticisi” penceresinden “Ekle” butonuna basarak indirdiğiniz eklentiyi kurabilirsiniz. LibreOffice Writer uygulamasını tekrar başlattığınızda imla denetiminin yapıldığını göreceksiniz.

Araçlar/İmla Denetimi (F7)” seçeneği ya da hatalı yazılmış bir kelimede sağ tuşa basarak gelen menüden “İmla Denetimi” ile tüm tablonuzu yazım denetiminden geçirebiliriz.(Resim 112)

[[Image:|thumb|Resim 112: İmla denetimi]]

İmla denetimi penceresinde, belgedeki hatalı kelime kırmızı renkte gösterilir ve doğru olabilecek kelimeler önerilir. Varsa doğru kelime seçilir yoksa elle düzenlenerek “Değiştir” butonuna basılır. İmla denetimi otomatik olarak bir sonraki hatalı kelimeye konumlanacaktır. Hatalı kelimenin belgede tekrar ettiği düşünülüyorsa “Tümünü Değiştir” butonu kullanılabilir.

Otomatik Düzelt” butonu ile hatalı kelime ve doğru yazılış şekli otomatik düzeltme listesine eklenebilir. Böylece aynı hatalı kelimeyi yazdığımızda Writer otomatik olarak hatalı kelimeyi düzeltecektir.

Doğru yazdığımız bir kelime karşımıza hatalı olarak geliyorsa “Bir kere yoksay” ve ”Hepsini yoksay” butonları ile kelime atlanabilir. “Ekle” butonu ile bu kelimeyi sözlüğe ekleyerek bir daha karşımıza hatalı olarak gelmemesini sağlayabiliriz.

Seçenekler” butonu ile kullanılacak sözlük seçimleri ve yazım denetimi seçenekleri ayarlanabilir. (Resim 113)

[[Image:|thumb|Resim 113: İmla denetimi seçenekleri]]

Belgemiz farklı dillerde metinler içeriyorsa metinleri seçerek seçimlere göre farklı dillerde imla denetimi yapabiliriz.


Bir belgede farklı sözlüklerle imla denetimi yapmak istiyorsanız “Biçemler ve Biçimlendirme” penceresini kullanabilirsiniz. Bir biçem üzerinde sağ tuşa basarak “değiştir” seçeneği ile “Yazı tipi” sekmesi altından dil seçimi yapabilirsiniz.

Araçlar/Dil/Eş Anlamlılar” seçeneği ile bir kelimenin eş anlamlılarını görüntüleyebilirsiniz.

Araçlar/Dil/Hecele” ile satır sonunda kelimelerin hecelenmesini sağlayarak özellikle dar sütun yazımlarında daha düzgün bir metin görüntüsü elde edebiliriz.

Otomatik Düzeltme Seçenekleri

Yazım esnasında sık yapılan kelime yanlışları otomatik olarak doğrusuyla değiştirilir. Bunun için kelimenin hatalı ve doğru yazılışının otomatik düzelt listesinde olması gerekmektedir.

[[Image:|thumb|Resim 114: Otomatik düzeltme listesi]]Sık kullandığınız uzun metinleri kısaltılmış şekilde “değiştir” listesine ekleyebilirsiniz.


[[Image:]]


Nesnelerle Çalışmak


Nesnelerle Çalışmak

Belgemize grafik, resim, çerçeve, film ve ses ögesi ya da diğer LibreOffice uygulamalarından veri aktarabiliriz.


Nesneleri fare ile sürükleyerek konumlandırabileceğiniz gibi yön tuşları ve daha hassas konumlandırma için “Alt + Yön tuşlarını” kullanabilirsiniz.

Resim Eklemek

Ekle/Resim/Dosyadan” seçeneği ile bilgisayarda kayıtlı bir resmi imlecin bulunduğu noktaya ekleyebileceğimiz gibi Ekle/Resim/Tara” ile bilgisayara bağlı bir tarayıcıdan resim alabiliriz. “Araçlar/Galeri” penceresini kull

Galeri

Galeriyi kullanarak ta belgenize LibreOffice içerisinde var olan resimleri belgenize ekleyebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 115: LibreOffice Galeri]]

Galeri penceresindeki resimleri sürükleyerek ya da üzerinde sağ tuşa basarak gelen menüden “Ekle/Kopyala”, “Ekle/Bağlantı” seçenekleri ile belgenize ekleyebilirsiniz. “Ekle/Bağlantı” seçeneği ile eklediğiniz resimlerde, kaynak resim dosyası ile belgeye eklenen resim arasında bir bağ kurulacağından resim dosyası üzerinde herhangi bir resim düzenleyici ile yaptığınız değişiklikler belgenize eklediğiniz resme de aynen yansır.

Galerideki bir resmi çift tıklayarak ya da üzerinde sağ tuşa basarak “önizleme” seçeneği ile büyütebilir ya da küçültebilirsiniz.


Belge içerisindeki bir resmi üzerinde sağ tuşa basarak “Resmi Kaydet” ile resim dosyası olarak kaydedebiliriz.

Resim Düzenleme

Resim araç çubuğunu kullanarak resimleriniz üzerinde renk, parlaklık, kontrast gibi ayarları gerçekleştirebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 116: Resim araç çubuğu]]

Süzgeç ve renk butonları ile resim dolgusunu değiştirebilirsiniz. (Resim 117)

[[Image:|thumb|Resim 117: Resim araç çubuğu - 2]]

Resim Özelliklerini Belirlemek

Belgemizdeki resmin üzerinde sağ tuşa basarak;

 • Sıralama (en öne getir/ öne getir/ geriye gönder/ en alta gönder),
 • Hizalama ( [ sol/ sağ/ orta ] , [ taban üstte/ taban altta/ taban ortada ]),
 • Sabitleme (sayfaya, paragrafa, karaktere, karakter olarak),
 • Metin dağılımı ( [ metin dağılımı yok / sayfa dağılımı / en iyi sayfa dağılımı / iç dağılım / arkaplan da ] , [ kenar çizgisi, kenar çizgisini düzenle, ilk paragraf ] )
  ayarlarını geçekleştirebilirsiniz.
  • “Metin dağılımı yok” seçeneği, resminizin ya da nesne çerçevenizin sol ve sağına metin yazılmasını engeller.
  • “Sayfa dağılımı” seçimi, metninizin sol ve sağını metinle sarar.
  • “En iyi sayfa dağılımı”, resim ya da nesnenizin sol ve sağ kenar boşluklarından hangisi daha fazla ise metni o alana yazar.
  • “İç dağılım” ile metnin kesilmeden resmin arkasında yazmaya devam etmesi anlamına gelir. Yani resim ya da nesneniz metnin üzerine konumlanır.
  • “Arkaplanda” seçimi ise resmi metninizin arka alanına yerleştirir.
  • “İlk paragraf”, seçtiğiniz metin dağılımına göre resminizin sağ ya da soluna metninizin sadece ilk paragrafını yazmanıza olanak tanır.
  • “Kenar çizgisi” seçeneğini aktif hale getirdiğinizde uyguladığınız metin dağılımı, resminizin sınır çizgilerini esas alarak gerçekleşecektir.
  • “Kenar çizgisi düzenle” ile resminiz için sınır çizgileri belirleyebilirsiniz.


[[Image:|thumb|Resim 118: Resim sınır çizgileri belirleme]][[Image:]]

Resim 118 te örnek bir resim için resim sınırını oval olacak şekilde belirledik bu metnin resmi dikdörtgen şeklinde sarmayıp belirlediğimiz sınırları esas alarak dağılım gösterdiği açıkça görmektesiniz.

Resim üzerinde sağ tuşa basarak “resim” seçeneği ile resim özellikleri penceresini açabilirsiniz. (Resim 119)

[[Image:|thumb|Resim 119: Resim boyut ve konumunu ayarlama]]

Remin boyutunu sayısal değer olarak girebileceğiniz gibi “göreceli” seçeneği ile % olarak ta belirtebilirsiniz.

Resminizi sayfaya göre sabitlediğinizde resmin metinlerle birlikte hareket etmesini (kaymasını) engellemiş olursunuz. Paragrafa göre sabitlenmiş resimler paragraflarla beraber hareket eder.

Reminizi yatay dikey hizalamasını konum seçenekleriyle ayarlayabilirsiniz.

Resminizin etrafındaki metin akışı için metin dağılımı sekmesini kullanabilirsiniz. (Resim 128)


 • İncelemekte olduğunuz bu belgede bazı nesnelerin(resimlerin) solunda, bazılarının sağında, bazılarının her iki yanında yazılar bulunabiliyorken bazılarında hiç metin olmadığına dikkat etmişsinizdir. Bu metin akışlarını ayarlar seçimleriyle sağlayabilirsiniz.
 • Bazen bir resmin sağında/solunda sadece bir paragraf olmasını isteyebiliriz bu durumda seçenekler listesindeki “ilk paragraf” seçeneğini onaylayın.(Bakınız sayfa: 178, resim: 116)
 • Nesne ile metinlerinizin iç içe girmiş gibi görünmemesi için metin ile nesne kenarları boşluk değeri girmelisiniz.
  Resminizin sadece bir bölümünü kullanma istiyorsanız “kes” sekmesini kullanın. (Resim 129)
 • Resminizi “ölçeği tut” ile kırparsanız tuval boyutunuz da (resim boyutu) kırpma oranında küçülür.
  Resim boyutunu koru” seçeneği aktif iken kırpma yapılırsa tuval (resim) boyutu aynı kalır resmin kırpmadan sonra kalan kısmı tuvale yayılır.
 • Boyutlarını değiştirdiğiniz bir resmi özgün boyutuna getirebilirsiniz. Resim boyutunu koru seçeneğiyle kırpma yaptığınız resmi ise özgün boyut butonu ile ölçekli kırpma uygulanmış ebatlarına dönüştürebilirsiniz.


Kayan Çerçeve Eklemek

Farklı bir LibreOffice belgesi içeriğini tablonuzda görüntülemek istiyorsanız kayan çerçeve ekleyebilirsiniz. (Resim 120)

[[Image:|thumb|Resim 120: Kayan çerçeve ekleme]]

[[Image:]]Kaynak belgenizin içeriği sizin belirlediğiniz çerçeve boyutlarında görüntülenir. Ancak kaydırma çubuklarını kullanarak kaynak verinin tamamına göz atılabilirsiniz.


LibreOffice Uygulamaları ile Veri bağlantısı Kurmak

LibreOffice Uygulamalarından (Metin Belgesi, Çizim, Sunu, Formül) belgemize çizim nesneleri ya da formül gibi nesneleri “Ekle/Nesne” seçeneği ile ekleyebiliriz. (Resim 121)

[[Image:|thumb|Resim 121: Nesne eklemek]]Nesne türünü belirlediğinizde ilgili uygulama Writer içerisinde veri girişiniz için boş bir çerçeve ile açılır. Veri girişiniz bittikten sonra çerçeve dışına tıklayarak nesne ekleme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Halihazırda var olan bir LibreOffice dosyasını “Dosyadan oluştur” seçeneği ile belgenize nesne olarak ekleyebilirsiniz. (Resim 122)

[[Image:|thumb|Resim 122: LibreOffice belgesini nesne olarak ekleme]]“Ara” butonu ile nesne olarak ekleyeceğiniz dosyayı seçtikten sonra “Dosyaya bağlantı oluştur” onayı ile kaynak dosya ile nesneniz arasında bağlantı kurabilirsiniz. Tamam butonuna bastığınızda seçtiğiniz LibreOffice belgesi ekranda düzenleme yapabileceğiniz şekilde görüntülenecektir.

[[Image:|thumb|Resim 123: Hesap Tablosu nesnesi ekleme örneği]]Resimde bir Hesap Tablosu dosyasının nesne olarak belgeye eklenme ekranını görmektesiniz. Bu çerçeve içerisinde Hesap Tablosu komutlarını kullanarak düzenleme yapabilirsiniz. Belgenizde çerçeve dışında bir noktaya tıkladığınızda nesneniz aşağıdaki gibi belgenize eklenecektir.

[[Image:|thumb|Resim 124: Hesap Tablosu nesnesi]]

Nesne verileriniz üzerinde düzenleme yapmak için nesnenize çift çift tıklamanız yeterli olacaktır. Bu durumda resim 25'deki gibi tekrar Hesap Tablosu ekranı açılacaktır.

[[Image:]]


Dosya İşlemleri

Yeni Dosya Oluşturma

Hesap Tablosu uygulamasında Ctrl + N (New) tuşlarıyla hızlıca yeni belge açabileceğiniz gibi “Dosya” menüsünden “Yeni” seçeneği ile diğer LibreOffice uygulamalarından yeni belge açabilir açtığınız belgenin türünü belirleyebilirsiniz.

[[Image:|thumb|Resim 125: Yeni belge oluştur ]]

Dosya/Yeni/Şablonlar ve Belgeler” iletişim penceresi ile kendi oluşturduğunuz şablonlar ve Writer'ın içinde gelen şablonları kullanabilirsiniz.

Etiket, Kartvizit gibi oluşturacağınız belge türü seçimini yine bu pencereden belirleyebilirsiniz. (Resim 125)

Kayıtlı Belgeyi Ekrana Getirme

[[Image:|thumb|Resim 126: Dosya aç]]

 1. Açılmak istenen belgenin bulunduğu klasöre gidilerek dosya listesi görüntülenir.
  1. Belgenin adı yazılır ya da belge seçilerek aç butonuna basılır.
  2. Belgeye çift tıklanır.

Belgeniz açıldığında hücre göstergesi, son çalıştığınız çalışma sayfası ve bu sayfadaki aktif hücrede konumlanacaktır.

Gözaltılan klasörde çok fazla sayıda dosya varsa;

 • Dosya adının ilk birkaç harfi yazılarak,
 • Filtrele” listesinden açılacak olan belgenin türü seçilerek

daha sade dosya listesi görüntülenebilir.

Dosya listesi aktif iken açılacak dosya aktif hale gelinceye kadar dosya adının baş harfine sürekli basabilirsiniz.

Açılacak olan belgenin ismini hatırlanmıyorsanız;

 • [[Image:]]Seçenekler ( )butonu ile detaylı görünüm mod'unu seçilebilir,
 • boyut ya da tarihe göre sıralama

seçeneklerini kullanılabilirsiniz.

Önemli belgelerinizi “Salt okunur” seçeneği ile açarak belgenizin orijinal halinin yanlışlıkla değiştirilmesini önleyebilirsiniz.

Yine dosya menüsünden “Son belgeler” seçeneği ile belgelerinize hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Belgeyi Kaydetme

[[Image:|thumb|Resim 127: Belgeyi kaydetme]]

 1. “Dosya/Kaydet” penceresini açın,
 2. Belgenizi kaydedeceğiniz kayıt ortamını ve ardından klasörü seçin
 3. Filtrele” seçeneği ile belgenizin türünü belirleyin
 4. Belgenize isim girerek kaydet butonuna basın.

Belgenizin içeriğinin farklı kullanıcılarca görüntülenmesini istemiyorsanız “Parola ile kaydet” seçeneği ile belgenizi açılış şifresi vererek kaydedebilirsiniz. Bu durumda kaydet butonuna bastığınızda aşağıdaki pencere ekrana gelecektir. (Resim )

[[Image:|thumb|Resim 128: Belgeyi kaydetme - Parola belirleme]]

“Dosya paylaşım parolası” ile paylaşım için parola belirleyebilir, “dosyayı salt-okunur olarak aç” ile


Hesap Tablosu'nun kaydedilmeyen belgeleri kurtarma özelliği olsa da belgenizi kaydetmek için belgenizi tamamlamayı beklemeyip ara ara kaydetmelisiniz. Bu işlemi hızlıca Ctrl + S tuşlarıyla hızlıca yapabilirsiniz.

Faklı Kaydet” seçeneği ile belgenizi farklı bir isimle kaydedebilirsiniz. Böylece birbirine benzer tabloları daha hızlı oluşturabilirsiniz.


Orijinal hali sizin için önemli olan bir belgenin benzer bir kopyasını farklı kaydet seçeneği ile oluşturmak istiyorsanız belgedeki değişiklikleri yapmaya başlamadan önce acar açmaz farklı bir isimle kaydetmeyi unutmayın.

Birden fazla doküman üzerinde aynı anda çalışıyorsanız “Hepsini kaydet” seçeneği ile açık belgelerinizin tamamını kaydedebilirsiniz.

Belgenizi “Dışarı Aktar” seçeneği ile xhtml, pdf gibi formatlarda kaydedebilirsiniz.

PDF Olarak Dışa Aktar

Dosya menüsündeki bu seçenekle belgenizi “taşınabilir belge biçimi”nde (PDF: Portable Document Format) dışa aktarabilirsiniz.

Bu işlemde;

 • Dışa aktarılacak sayfalar,
 • Resimlerin çözünürlüğü,
 • Boş sayfalar, yorumlar ve yer imlerinin aktarılması,
 • Belge yakınlaştırma oranı,
 • Kullanıcı arayüzü,
 • Açma, kopyalama, yazdırma kalitesi izinleri için şifre belirleme
  gibi ayarlamaları yapabilirsiniz.

Belgeyi E-Posta Eki Olarak Göndermek

Dosya” menüsünden “Gönder” seçeneği ile belgenizi tanımlı posta istemcisini kullanarak e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Şablonlarla Çalışmak

Birbirine benzer belgeleri oluşturmak için farklı kaydet seçeneğini yukarıda anlatmıştık. Oluşturacağınız tabloların biçimleri ve/veya içerdiği hesaplamalarda benzerlik var ise, en doğru yol bu belgeleri şablon kullanarak oluşturmaktır.

Şablon oluşturmak için basitçe Belgelerin kalıp verilerini yazıp Hesap Tablosu şablonu (.ots) olarak şablonlarım klasörüne kaydetmeniz yeterlidir. Örneğin aşağıdaki tabloyu kayıt türünü “Hesap Tablosu Şablonu” olarak belirleyip “Urun_Listesi.ots” adıyla kaydederek kapatalım. (Ürün adı, adet ve tutar gibi değişken verilerin tabloya girilmediğine dikkat ediniz. Ürünlerin adet ve tutar bilgisi henüz girilmemiş olmasına rağmen bu bilgilerin hücre adresleri çarpılarak toplam tutarları ve tablonun alt kısmında genel toplam ve kdv hesaplamaları yapılmıştır. (Formüllerin sonuçları (sıfır) yerine kendisi sadece açıklama için gösterilmiştir. )

[[Image:]]

Oluşturduğunuz bu şablonu kullanmak için “Dosya” menüsünden “Yeni/Şablonlar ve belgeler” penceresinden açabilirsiniz.


[[Image:]]

A

[[Image:]]


Belge Özellikleri

Dosya menüsünden “Özellikler” seçeneği ile belgenizin konum, boyut, tarih gibi genel özellikleriyle, çalışma sayfası sayısı, hücre sayısı ve sayfa sayısı gibi istatistiksel bilgilerini görüntüleyebilir, yazar adı, konu, başlık ve anahtar kelimeler gibi tanım özelliklerini ve Özel Tercihler ile de detay bilgilerini girebilirsiniz. Genel sekmesindeki “Sayısal imza” butonu ile belgenizi imzalamak için kullanacağınız sertifikayı seçebilirsiniz. (Resim Hata: Başvuru kaynağı bulunamadı)

[[Image:|thumb|Resim 129: dosya Özellikleri - Özel tercihler]]

 • “Özel Tercihler” ile belgenize özellik bilgisi eklemek için “Ekle” butonuna bastığımızda özellik tanımlamanız için bir satır açılır. Eklemek istediğiniz özelliğe ait isim ve türünü belirledikten sonra değer alanına bilgisini girebilirsiniz. Eklediğiniz bir özel alanı satırın sağındaki sil butonu ile kaldırabilirsiniz.

Belgeyi Yazdırma

Belgenizi yazdırmadan önce “Dosya” menüsünden “Sayfa Önizleme” seçeneği ile sayfanızın kağıt üzerindeki ön görüntüsüne geniş ekranda bakabilirsiniz.


Yazdırma ekranında, Yazdırma işleminde kullanılmak istenen yazıcı, yazdırılacak alan, kopya sayısı ve yazdırma özellikleri belirlenir. (Resim Hata: Başvuru kaynağı bulunamadı)


[[Image:|thumb|Resim 130: Yazdırma ekranı]]

Yazdırma aralığı ile;

 • Tüm çalışma sayfalarını,
 • Seçili çalışma sayfalarını,
 • Sadece seçili olan hücreleri,
  yazdırabilirsiniz.

Belirlediğiniz çalışma sayfası ya da sayfalarının;

 • Bütün sayfalarını,
 • Sayfa numaraları arasında; “ - ” kullanarak belirli bir aralığı, “,” kullanarak sadece belirli sayfaları yazdırabilirsiniz. (örneğin 3-6,10 --> çalışma sayfasının 3,4,5,6 ve 10. sayfalarını yazdırır)
 • Eğer baskı alınacak kopya sayısı 1 den farklı bir değer ise “harmanla” seçeneği belirtilen sayfa aralığı her bir kopya için sırasıyla yazdırılabilir.
 • Yazdırmayı ters sayfa sırasında yap” seçeneği ile son sayfadan ilk sayfaya doğru yazdırma işlemi yapabilirsiniz.
 • Biçim/Yazdırma aralıkları” seçeneği ile yazıcıya gönderilecek hücre gruplarını belirleyebilirsiniz. (Resim Hata: Başvuru kaynağı bulunamadı)

[[Image:|thumb|Resim 131: Yazdırma aralıkları ve yazdırılacak başlıklar]]


Yazdırma ekranında ileri/geri butonlarıyla belgenin ön izlemesini görüntülenebilir.

Özellikler” butonu ile yazıcı özellikleri, Kağıt boyutu, yazdırma yönü ayarlanabilir. (Resim


Sayfa düzeni” sekmesi ile birden fazla sayfayı aynı kağıda basabilir ve sayfa sınırlarını kenarlık çizgisi ile çizebilirsiniz. (Resim Hata: Başvuru kaynağı bulunamadı)

[[Image:|thumb|Resim 132: Yazdır - Sayfa düzeni]]

Yazıcı Ayarları

Dosya/Yazıcı ayarları” seçeneği ile yazdırma seçenekleri ve yazıcı özelliklerini ayarlayabilirsiniz.


LibreOffice Seçenekleri

LibreOffice' in tüm bileşenleri için birtakım ön değerleri “Araçlar/ Seçenekler/ LibreOffice” ile değiştirebiliriz.


LibreOffice Gerçekleştirilen işlemlerin kısa özeti
Kullanıcı verisi LibreOffice dokümanlarının özelliklerinde dokumanı oluşturan, son düzenleyen gibi kullanıcı bilgilerini belirler
Genel Yardım ipuçları detayı,

Aç/Kaydet iletişim pencerelerinin seçimi,

Değiştirilmemiş belgelerin kaydedilebilmesi,

Yıl aralığı tanımı.

Bellek Geri alınabilecek adım sayısı,

LibreOffice' in performansını arttırmak için;

LibreOffice için ayrılacak bellek,

Her bir nesne başına ayrılacak bellek,

Ön belleğe alınacak nesne sayısı,

LibreOffice hızlı başlatıcının sistem açılışında çalışması.

Görünüm Yakınlaştırma oranı ölçekleme,

Araçların boyut ve biçemi,

Menü seçeneklerinde simgelerin görüntüleme kipi,

Fare imleci konumu ve farenin orta tuşunun işlevi,

Yazı tiplerinin ön izlemesinin gösterilmesi.

Seçimlerde seçim vurgusunun şeffaflık oranı.

Yazdır Belgeyi yazıya gönderme ya da dosyaya yazdırma,

Yazdırma kalitesi,

Sayfa boyut ve yön uyumsuzluklarında yazıcı uyarıları.

Yollar Varsayılan kayıt yeri, galeri, şablonlar v.s konumları.
Renkler Renk cetvellerindeki renkleri özelleştirir.
Yazı tipleri Sisteminizde olmayan yazı tiplerini içeren belgeler için bu yazı tipleri yerine kullanabileceğiniz sistem yazı tiplerini eşleştirme.
Güvenlik Kayıt işleminde;

parola koruması önerme,

kullanıcı kimlik bilgilerini kaldırma,

Bağlantıları açmak için tıklamanın Ctrl tuşu ile yapılması,

Makro içeren belgeler için makro güvenliği.

Görünüş Varsayılan;

belge zemin rengi,

yazı tipi rengi,

tablo sınır rengi,

metin sınır rengi,

nesne sınır rengi,

gölge rengi v.s.

Erişilebilirlik Canlandırılmış metin ve nesnelere izin verme,

Ekran görüntüleri için otomatik yazıtipi rengi,

Yardım ipuçlarının görüntülenme süresi v.s.

Java Java çalışma ortamını belirler

Sun Microsystems Inc./Oracle Corporation gibi

İnternetten güncelle Güncellemeleri kontrol etme ve otomatik indirme.

LibreOffice Hesap Tablosu Seçenekleri

LibreOffice Gerçekleştirilen işlemlerin kısa özeti
Genel * Bağlantıları güncelleme,
 • Ölçü birimi,
 • Varsayılan sekme durağı,
 • Enter tuşundan sonra aktif hücrenin konumu(üst/)yönü,

(alt/üst/sol/sağ)

 • Enter tuşu ile düzenleme kipine geçilmesi,
 • Aktif hücre ya ya da seçili hücrelerin başlıklarının vurgulanması,
 • Sütun/satır eklendiğinde referansların genişletilmesi,
 • Yapıştır komutundan sonra üstüne yazma uyarısı,

gibi seçenekler kategorisidir.

Varsayılan * Yeni açılacak belgeler için çalışma sayfası sayısı ayarlanır.


Görünüm * Izgara çizgilerinin,
 • Sayfa sonlarının,
 • Taşıma işlemlerinde yardım çizgilerinin,

görüntülenip görüntülenmemesi,

 • ızgara çizgilerinin rengi,
  Çalışma sayfasındaki;
 • Formüllerin,
 • Sıfır değerlerinin,
 • Yorum göstergelerinin,
 • Taşan metinlerin,

Belgedeki;

 • Grafik ve nesnelerin,
 • Çizelge ve çizim nesnelerinin,

Ya da pencere nesnelerinden;

 • Satır/sütun başlıklarının,
 • Yatay/dikey kaydırma çubuklarının,
 • Sayfa sekmelerinin,
 • Anahat sembollerinin,

görüntülenip görüntülenmemesini belirleyen kategoridir.

Hesaplamalar * Büyük/küçük harf duyarlılığı,
 • koşullarda =,<,> davranışları,


Formül * Fonksiyonların İngilizce isimleriyle kullanılması,
 • Referansların biçimi,
 • Fonksiyon ayraçları,
 • Satır/sütun dizilimi,

ayraçları ayarlanır.

Sıralı Listeler Sıralı liste (özel liste) ekleme ve görüntüleme
Değişiklikler Kontrollü belge düzenlemede,
 • değişen hücrelerin,
 • silinen hücrelerin,
 • eklenen hücrelerin,
 • taşınan hücrelerin,

kenarlık renkleri ayarlanır.

Uyumluluk * Klavye kısayol tuşları düzeni belirlenir.


Izgara * Çalışma sayfası zemininde kılavuz noktaları görüntüler


Yazdır * Boş sayfaların yazdırılmasını engelleme,
 • Sadece seçili sayfaların yazdırılması,

ayarlamaları yapılır.

Kısayol Tuşları ve İşlevleri

Bir menüyü açmak için menü adındaki altı çizili harfe ALT tuşunu basılı tutarak basınız. ( Örneğin Dosya menüsü için Alt + D, Düzenle menüsü için Alt + Z tuşlarını kullanınız.) Menüyü açtıktan sonra ilgili seçenek için yön tuşlarını kullanabileceğiniz gibi seçeneğin altı çizili harfine basabilirsiniz. Aynı kural seçeneğin ekrana gelen diyalog penceresi için de geçerlidir. Diyalog pencerelerinde seçenekler arası geçiş için Tab (sekme), diyalog penceresi sekmelerinde geçiş için ise Ctrl + Tab tuşlarını kullanabilirsiniz.

Belge İşlemleri Kısayol Tuşları

Ctrl + N (New) Yeni bir belge açar.
Ctrl + S (Save) Belgeyi kaydeder.
Ctrl + Shift + S (Save as) Belgeyi farklı bir isimle kaydeder.
Ctrl + O (Open) Kayıtlı belgeyi ekrana getirir.
Ctrl + P (Print) Belgeyi yazıcıya gönderir.
Ctrl + Q (Quit) Açık tüm LibreOffice Uygulamalarını kapatır.
Ctrl + W Aktif belgeyi kapatır ve LibreOffice ana ekranına döner.

Tablo 2: Belge işlemleri kısayol tuşları

Biçimlendirme işlemleri kısayol tuşları

Ctrl + B (Bold) Seçili hücrelerdeki metni koyu yazar .
Ctrl + I (italic) Seçili hücrelerdeki metni italik (eğik) yazar.
Ctrl + U (Underline) Seçili hücrelerdeki metni altı çizili yazar.
Ctrl + L (Left) Seçili hücrelerdeki verileri sola yaslar.
Ctrl + E (cEnter)
Seçili hücrelerdeki verileri ortalar.
Ctrl + R (Right)
Seçili hücrelerdeki verileri sağa yaslar.
Ctrl + J (Justify) Seçili hücrelerdeki verileri iki yana yaslar.
F12 Seçili hücreleri satır ve sütuna göre gruplar.
Shift + F12
Ctrl + M Seçili hücrelerdeki verilerin biçim özelliklerini sıfırlar.
Ctrl + Shift +P (suPerscripts) Seçili metni üst simge yapar (X2).
Ctrl + Shift + B (suBscripts) Seçili metni alt simge yapar (H2O).
Ctrl + 1

Tablo 3: Biçimlendirme işlemleri kısayol tuşları


Düzenleme işlemleri kısayol tuşları

Ctrl + Z Son yapılan işlemleri sırasıyla geri alır.
Ctrl + Y Geri Alınan işlemleri tekrar eder.
Ctrl + Shift + Y Son yapılan işlemi tekrarlar.
Ctrl + X (cut) Seçili hücre ya da nesneyi silerek panoya aktarır.
Ctrl + C (Copy) Seçili hücre ya da nesneyi silerek panoya kopyalar..
Ctrl + V (paste) Panodaki bilgiyi imlecin bulunduğu konuma yapıştırır.
Ctrl + Shift + V Panodaki bilgiyi istenilen içerik ya da biçim özellikleri ile yapıştırır.
Ctrl + F (Find) Tablo içerisinde metin araması yapar.
Ctrl + H (cHange) Tablo içerisinde bir ifadeyi başka bir ifade ile değiştirir.
Shift + F3 Seçili metnin büyük/küçük harf dönüşümünü sağlar .
Ctrl + - Hücre sil
Ctrl + + Hücre ekle
Backspace İçerikleri sil
Ctrl + F3 İsimleri yönet penceresini açar.

Tablo 4: Düzenleme işlemleri kısayol tuşları

Ctrl + Alt + C Yorum ekle

F2

F9

Hareket etme kısayol tuşları

Ctrl + ←,→,↑,↓ Yön tuşuna göre veri içeren ilk/son hücreye konumlanır.
Home Aktif satırın ilk hücresine konumlanır.
End Veri içeren son sütun ile aktif satırın kesiştiği hücreye gider.
Ctrl + Home A1 hücresine konumlanır.
Ctrl + End Veri içeren son satır ve son sütunun kesişim hücresine konumlanır.
Ctrl + PgUp Önceki çalışma sayfasına geçer.
Ctrl + PgDn Sonraki çalışma sayfasına geçer.

Tablo 5: Hareket etme kısayol tuşları


Seçme işlemleri kısayol tuşları

Shift + Hareket Tuşu Birlikte kullanıldığı hareket tuşunun işlevine göre hücre seçer.
Ctrl + A Çalışma sayfasının tamamını seçer
F8 Aktif hücreyi blok başlangıcı olarak belirler (UZN seçim kipi)
Shift + Boşluk Aktif satır ya da satırları seçer.
Ctrl + Shift + Boşluk Aktif sütun ya da sütunları seçer.

Tablo 6: Seçme işlemleri kısayol tuşları


Resim Dizini

Resim 1: LibreOffice Karşılama Ekranı10

Resim 2: LibreOffice Hesap Tablosu ekranı13

Resim 3: Standart araç çubuğu15

Resim 4: Biçimlendirme araç çubuğu15

Resim 5: Formül çubuğu16

Resim 6: Formül çubuğu işlev girişi16

Resim 7: Durum çubuğu17

Resim 8: Gezgin18

Resim 9: Sayfa sekmeleri19

Resim 10: Çalışma sayfası ekle19

Resim 11: Güncelleme uyarısı20

Resim 12: Çalışma sayfasının ismini değiştirme21

Resim 13: Çalışma sayfası taşıma ve kopyalama22

Resim 14: Hücre ekle34

Resim 15: Hücreleri sil35

Resim 16: İçerikleri sil35

Resim 17: Özel yapıştır37

Resim 18: Satır ve sütun silme39

Resim 19: Satır ve sütun silme39

Resim 20: Satır yükseklik ve sütun genişliği40

Resim 21: Satır yüksekliği40

Resim 22: Sütun genişliği40

Resim 23: Satırları gruplandırma41

Resim 24: Sütun gruplandırma42

Resim 25: Sıralı listeler43

Resim 26: Seriyi doldur - Örnek-144

Resim 27: Seriyi doldur - Örnek-245

Resim 28: Seriyi doldur - Örnek-345

Resim 29: "Seri" girişleri örnek sonuçları46

Resim 30: Formül çubuğu46

Resim 31: İşlev sihirbazı -147

Resim 32: İşlev sihirbazı -248

Resim 33: Hücrelere isim verme49

Resim 34: İşlevlerde referans yerine isim kullanmak49

Resim 35: Formül içerisinde isim kullanmak-150

Resim 36: Formül içerisinde isim kullanmak-250

Resim 37: Formül içerisinde isim kullanmak-351

Resim 38: Formül içerisinde isim kullanmak-451

Resim 39: Hücrelere isim verme53

Resim 40: Ad oluştur53

Resim 41: Bul ve Değiştir54

Resim 42: Değişiklikleri Onayla ya da Reddet57

Resim 43: Değişiklikleri filtreleme 58

Resim 44: Yorum ekle58

Resim 45: İçerikleri sil - Yorumlar59

Resim 46: Üst bilgi ve Alt bilgi ekleme60

Resim 47: Özel karakter ekleme61

Resim 48: Sayfa sonu önizleme62

Resim 49: Yakınlaştırma seçenekleri62

Resim 50: Sayısal verilerin biçimlendirilmesi65

Resim 51: Hücre verilerini hizalamak66

Resim 52: Yazı tipi efektleri68

Resim 53: Hücre kenarlık çizgilerini biçimlendirme69

Resim 54: Hücre koruma69

Resim 55: Koşullu biçimlendirme71

Resim 56: Otomatik biçimlendir72

Resim 57: Sayfa Biçimi – Sayfa boyutu ve sayfa yapısı73

Resim 58: Sayfa kenarlıkları 74

Resim 59: Sayfa Arkaplanı75

Resim 60: Çalışma sayfası biçimlendirme76

Resim 61: Üst bilgi biçimlendirme77

Resim 62: Biçemler ve biçimlendirme78

Resim 63: Biçem uygulama örneği78

Resim 64: Özel yapıştır - Biçimler79

Resim 65: Seçimden yeni biçem83

Resim 66: Başka bir tablo ya da şablondan biçem aktarmak83

Resim 67: Çizelge sihirbazı - Grafik türü87

Resim 68: Çizelge türü - Veri aralığı87

Resim 69: Çizelge türü - Veri serileri88

Resim 70: Çizelge türü - Çizelge ögeleri89

Resim 71: Örnek grafik - 190

Resim 72: Grafik biçimlendirme araç çubuğu91

Resim 73: Grafik veri serisi seçenekleri91

Resim 74: Veri serisi şekil belirleme92

Resim 75: Veri serileri renk/desen belirleme92

Resim 76: Veri serileri şeffaflık seçenekleri93

Resim 77: Örnek grafik veri serisi biçimlendir93

Resim 78: Kategori ekseni biçimlendirme94

Resim 79: Kategori ekseni biçimlendirme sonuç grafiği95

Resim 80: Değer ekseni biçimlendirme sonuç grafiği96

Resim 81: Izgara çizgileri97

Resim 82: Izgara çizgileri98

Resim 83: Veri etiketleri ekle99

Resim 84: Veri etiketleri sonuç grafiği100

Resim 85: Grafiğe veri serisi ekleme101

Resim 86: Veri serisi ekleme - Örnek grafik102

Resim 87: Grafik görünümünü ayarlama102

Resim 88: Hisse senedi değerleri106

Resim 89: XY (Dağılım) grafiği106

Resim 90: Eğilim çizgileri107

Resim 91: Hata çubukları ekleme109

Resim 92: İşlev sihirbazı -1113

Resim 93: İşlev sihirbazı -2114

Resim 94: Çözümleyici ile veri analizi140

Resim 95: Senaryolar142

Resim 96: Veri türü belirleme145

Resim 97: Veri türü belirleme : Liste146

Resim 98: Veri türü belirleme : Hücre aralığı147

Resim 99: Veri türü belirleme : Sayısal148

Resim 100: Hata iletisi belirleme149

Resim 101: Giriş yardımı150

Resim 102: Form kullanarak veri girişi151

Resim 103: Sırala151

Resim 104: Sıralama seçenekleri152

Resim 105: Standart süzgeç örneği -1155

Resim 106: Gelişmiş süzgeç160

Resim 107: Alt toplamlar164

Resim 108: Veri pilotu kaynak veri seçimi167

Resim 109: Veri pilotu alanları yerleştir.167

Resim 110: Veri pilotu: Veri alanı işlevi değiştir.168

Resim 111: Otomatik yazım denetimi172

Resim 112: İmla denetimi173

Resim 113: İmla denetimi seçenekleri174

Resim 114: Otomatik düzeltme listesi175

Resim 115: LibreOffice Galeri177

Resim 116: Resim araç çubuğu178

Resim 117: Resim araç çubuğu - 2178

Resim 118: Resim sınır çizgileri belirleme180

Resim 119: Resim boyut ve konumunu ayarlama181

Resim 120: Kayan çerçeve ekleme183

Resim 121: Nesne eklemek183

Resim 122: LibreOffice belgesini nesne olarak ekleme184

Resim 123: Hesap Tablosu nesnesi ekleme örneği184

Resim 124: Hesap Tablosu nesnesi185

Resim 125: Yeni belge oluştur 187

Resim 126: Dosya aç188

Resim 127: Belgeyi kaydetme189

Resim 128: Belgeyi kaydetme - Parola belirleme190

Resim 129: dosya Özellikleri - Özel tercihler194

Resim 130: Yazdırma ekranı195

Resim 131: Yazdırma aralıkları ve yazdırılacak başlıklar196

Resim 132: Yazdır - Sayfa düzeni197== Alfabetik Dizin == Hesap Tablosu

3B Görünüm102

Aç188

Araçlar Menüsü14

AŞAĞIYUVARLA118

BAĞ_DEĞ_SAY120

Belge İşlemleri Kısayol Tuşları202

Belgeyi E-Posta Eki Olarak Göndermek191

Belgeyi Karşılaştır58

Biçem Oluşturmak81

Biçemler ve Biçimlendirme78

Biçemleri Özelleştirmek81

Biçim Menüsü14

Biçim ve Biçemleri Uygulamak78

Biçimlendirme Araç Çubuğu15

Biçimlendirme Fırçası80

Biçimlendirme işlemleri kısayol tuşları203

BİRLEŞTİR124

BÖLÜM115

BUL122

Bul ve Değiştir54

BÜYÜKHARF123

Değer Ekseni Biçimlendirme95

Değerleri Vurgula63

DEĞİL125

Değişiklikler57

Değişiklikleri kabul et veya reddet57

Değişiklikleri kaydet57

DEĞİŞTİR122

DERECE118

Dilim Grafikler104

Dosya Menüsü14

Durum Çubuğu17

DÜŞEYARA129

Düzenle Menüsü14

Düzenleme işlemleri kısayol tuşları204

EĞER126

EĞERSAY118

Ekle Menüsü14

Eş Anlamlılar174

ETOPLA119

Faklı Kaydet191

Formül Çubuğu16

Formül Çubuğu İle İşlemler46

Formül ve İşlevler112

Galeri177

Geçerlilik145

Geri al56

Gezgin18

Gizli Satır ve Sütunları Görüntüleme41

Görünüm Menüsü14

Grafiğe Eğilim Çizgisi Eklemek107

Grafiğe Veri Serisi Ekleme/Silme100

Grafik Başlıkları97

Grafik Eksenleri98

Grafik İşlemleri85

Grafik Türleri85

Grafik Türünü Değiştirme104

Grafik Veri Serisi Biçimlendirme91

Hareket etme kısayol tuşları205

Hareket Tuşları23

Hata Çubukları Görüntüleme108

Hecele174

Hesap Tablosu12, 128

Hücre Ekleme ve Hücre Silme34

Hücre Kenarlıklarını Biçimlendirmek69

Hücre Koruması69

Hücre Referansları25

Hücre Seçme Yöntemleri24

Hücre/Nesne Kopyalama36

Hücre/Nesne Taşıma36

Hücrelere isim verme52

Hücreleri Biçimlendirme65

Hücreleri Birleştirme70

Hücreleri Verilerini Hizalamak66

Hücreye Yorum Eklemek58

Izgara Çizgilerini Görüntüleme97

KAREKÖK116

Kategori Ekseni Biçimlendirme94

Kayan Çerçeve Eklemek182

Kaydet189

KIRP123

Kısayol Tuşları ve İşlevleri202

Kontrollü belge düzenlemek56

Koşullu Biçimlendirme70

KÜÇÜKHARF123

Logaritma ölçeği96

MAK119

Mantıksal İşlevler124

Matematiksel işlevler115

MBUL122

Menü Çubuğu14

Metin Arama ve Değiştirme54

Metin İşlevleri121

MİN120

Mutlak Hücre Referansları137

Nesne Eklemek183

ORTALAMA119

Ortalama Değer Çizgilerini Görüntüleme110

Otomatik Anahat42

Otomatik Biçimlendir72

Otomatik Düzeltme Seçenekleri175

PARÇAAL121

Parola ile kaydet190

PDF Olarak Dışa Aktar191

Pencere Menüsü14

Regresyon107

Resim Düzenleme178

Resim Özellikleri179

SAĞDAN121

SATIR128

Satır ve Sütun Ekleme38

Satır ve Sütun Gizleme40

Satır ve Sütun Gruplama41

Satır ve Sütun İşlemleri38

Satır ve Sütun Silme39

Satır Yüksekliği ve Sütün Genişliği39

Satırları Gruplandırma41

Sayfa Biçimlendirme72

Sayfa Boyut ve Yönünü Belirlemek72

Sayfa Düzeni ve Sayfa Hizalama73

Sayfa İsmi Değiştirme21

Sayfa Kenar Boşluklarını belirlemek72

Sayfa Kenarlıkları73

Sayfa Sekmeleri19

Sayfa Sekmelerini Renklendirme23

Sayfa Sonu Önizleme61

Sayfa Zemin Renk ve Desenini Ayarlamak74

Sayfaları Numaralandırmak60

Sayfaları Taşıma ve Kopyalama21

Sayısal Verileri Biçimlendirmek65

Seçme işlemleri kısayol tuşları205

Sıralı Listeler ve Seriler43

SOLDAN121

Standart Araç Çubuğu15

SÜTUN128

Sütunları Gruplandırma42

Tam Ekran63

TEK117

TEKMİ117

Tekrarla56

TOPKARE116

TOPLA115

UZUNLUK121

VE125

Veri Etiketleri99

Veri Menüsü14

XY (Dağılım) grafikleri105

YADA125

Yakınlaştır62

Yakınlaştırma ve Görünüm Düzeni61

Yardım Menüsü14

YATAYARA129

Yazdır194

Yazıcı ayarları197

Yazıtipi ve Yazıtipi Efekti Belirlemek68

Yeni187

YİNELE124

YUKARIYUVARLA118

Çalışma Sayfalarını Gizleme ve Görüntüleme23

Çalışma sayfası75

Çalışma Sayfası Ekleme19

Çalışma Sayfası Silme20

ÇARPIM115

ÇARPINIM116

ÇİFT117

ÇİFTMİ117

Çizelge Sihirbazı İle Grafik Ekleme86

Çizgi Grafikler105

İçerikleri Sil35

İmla Denetimi ve Dilbilgisi172

İsim Kutusu48

İşlev Sihirbazı113

İşlev Uygulamaları131

ÖZDEŞ123

Özel Karakter Eklemek61

Özel Yapıştır37

Özellikler194

Şablonlarla Çalışmak192

Üst Bilgi ve Alt Bilgi76

LibreOffice

Formül11

Hesap Tablosu11

LibreOffice Hesap Tablosu Seçenekleri200

LibreOffice Seçenekleri198

Metin Belgesi11

Sunu11

Veritabanı11

Çizim11

OpenDocument8


<references/>