Sütunlar ve Satırlarla Çalışmak

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araBir kaç farklı yolla hızlı bir şekilde sütun ve satırlar eklenebilir. Tek sütun veya satır ekleme

Tek sütun veya satır eklemek için Ekle menüsü kullanılmalıdır:

 • Sütun veya satır eklemek istediğiniz yere bir sefer tıklayın.
 • Ekle > Sütun veya Ekle > Satır yollarını takip ederek bir sütun vaya satır ekleyebilirsiniz.

Diğer bir yol ise:

 • Ekle > Hücre adımlarını takip ederek hücre ekle penceresini açın.
 • Açılan bu pencereden satır eklemek için Tam satır sütun eklemek için ise Tam sütun seçeneklerini seçtikten sonra satır veya sütun ekleyebilirsiniz.


Not : Sütun veya satır eklemek istediğinizde sütun veya satırlar seçili olan hücrenizin soluna ve üstüne eklenir. Yani sütunlar seçili hücrenin soluna satırlar ise seçili hücrenin üstüne eklenir.


Fare ile sütun ve satır ekleme

 • Sütun harfine veya satır numarasına farenin sağ tuşu ile tıklayın.
 • Açılan menüden sütun için sütun ekle, satır içinse satır ekle seçeneklerine tıklamanız yeterlidir.

Çoklu sütun veya satır ekleme

 • Eklemek istediğiniz kadar sütunu fare ile sütun harflerine basarak seçin.
 • Seçili olan bu sütun harflerinin üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayın açılan menüden sütun ekleye tıklayın. Bu durumda seçtiğiniz sütun kadar sütun eklenecektir.
 • Aynı işlemleri satır içinde yapabilirsiniz.

Sütun genişliği ve satır yüksekliğini ayarlama

Çalışma sayfanızda bulunan satır yüksekliklerinizi ve sütun genişliklerinizi istediğiniz gibi büyültebilir veya küçültebilirsiniz.

Sütun genişliği ayarlama

Sütun genişliğinizi birkaç yolla ayarlayabilirsiniz:

 • Biçim > Sütun > Genişlik adımlarını takip ederek Sütun genişliği penceresinin açılmasını sağlayın (Şekil 185).

Stngnsl.jpgŞekil185.Sütun genişliği penceresi

 • Açılan Sütun genişliği penceresinde ki Genişlik kutusuna istediğiniz bir değeri yazarak Tamam düğmesine basın.
 • Bu şekilde sütununuz yazdığınız değere göre genişleyecek veya küçülecektir.

Ayarlamak istediğiniz sütun veya sütunları sütun harflerine basarak seçin. Seçtiğiniz sütun harfleri üzerinde sağ tıklayın. Açılan menüden


(Şekil 186)

Sütun genişliği seçeneğine tıklayın. Sütun genişliği penceresi(Şekil 185) açılacaktır. Yukarıdaki işlemleri ikinci maddeden itibaren tekrar edin.


Stnyol.jpgŞekil186.Sütun genişliğini ayarlamak


Diğer bir yol ise sütun harfleri arasından fare ile tutup genişletmek için sağa doğru çekmek veya daraltmak için ise sola doğru çekmektir.


Stnfare.jpg Şekil187.Sütun genişliğini fare ile ayarlamak


Not : Sütun veya satırlarınızı hücrenizde bulunan yazılarınıza göre daraltıp genişletmek için Sütun harfleri arasına veya satır numaraları arasına fare ile çift tıklayabilirsiniz. Bu durumda sütun veya satırınız verinizin boyutuna göre daralacak veya genişleyecektir.


Satır yüksekliğini ayarlama

Satır yüksekliğini birkaç yolla ayarlayabilirsiniz:

 • Biçim > Satır > Yükseklik adımlarını takip ederek Satır yüksekliği penceresinin açılmasını sağlayın (Şekil 188).
 • Açılan Satır yüksekliği penceresindeki Yükseklik kutusuna istediğiniz bir değeri yazarak Tamam düğmesine basın.
 • Bu şekilde satırınız yazdığınız değere göre büyüyecek veya küçülecektir.

Stryukskl.jpg Şekil 188. Satır yüksekliği

Ayarlamak istediğiniz satır veya satırları, satır rakamlarına basarak seçin. Seçtiğiniz satır rakamları üzerinde sağ tıklayın. Açılan menüden (Şekil 188) Satır yüksekliği seçeneğine tıklayın. Satır yüksekliği penceresi (Şekil 187) açılacaktır.

Yukarıdaki işlemleri ikinci maddeden itibaren tekrar edin.

Strsec.jpgŞekil189. Satır yüksekliğini ayarlamak


Diğer bir yol ise satır rakamlarının arasından fare ile tutup genişletmek için aşağı doğru çekmek veya daraltmak için ise yukarı doğru çekmektir.

Strfare.jpgŞekil190. Satır yüksekliğini fare ile ayarlamak

Sütun ve satır gizleme/gösterme

Çalışma sayfanızda sütun veya satırlarınızı gizleyebilirsiniz. Bu durumda sütun veya satırlar ve içinde ki bilgiler görünmeyecektir.

Sütun gizleme/gösterme

Gizlemek istediniz sütun da bulunan bir hücreye gidin.

 • Biçim > Sütun > Gizle adımlarını takip ederek sütununuzu gizleyebilirsiniz.
 • Sütun harfleri üzerinde birini veya bir kaçını seçtikten sonra seçili sütun

harfleri üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden Gizle seçeneğine tıklamanız yeterlidir.

Gizlediğiniz sütunları göstermek için öncelikle gizlediğiniz alanın sağ ve sol tarafında kalan sütunlarla birlikte seçip yukarıda ki yollardan birini kullanarak Göster seçeneğini seçin. Satır gizleme/gösterme

Gizlemek istediniz satır da bulunan bir hücreye gidin.

 • Biçim > Satır > Gizle adımlarını takip ederek satırınızı gizleyebilirsiniz.
 • Satır rakamları üzerinden birini veya bir kaçını seçtikten sonra seçili satır

rakamları üzerinde üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden Gizle seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Gizlediğiniz satırları göstermek için öncelikle gizlediğiniz alanın alt ve yukarı tarafında kalan satırlarla birlikte seçip yukarıda ki yollardan birini kullanarak Göster seçeneğini seçin.

Sütun ve satırları silme

Tek sütun veya satırı silme

Fare kullanarak silme:

 • Silmek istediğiniz sütun veya satırın harf veya numarasına basarak seçin.
 • Seçili rakamlar veya harfler üzerinde sağ tıklayın.
 • Açılan menüden Sütun sil veya Satır sil'e tıklamanız durumunda seçili sütun veya satır silinecektir.

Çoklu sütun veya satır silme

 • Silmek istediğiniz sütun veya satırları seçin. Seçili olan sütun veya satırların rakam veya harflerine fare ile sağ tuşa tıklayın açılan menüden sütun sil veya satır sili seçin.
 • Bu durumda seçmiş olduğunuz bütün satırlar veya sütunlar silinecektir. (Bu durumda silinen sütun veya satır içindeki bilgilerde silinir)


Eskiwiki.png This page is imported from Eskiwiki (previously Wiki.OpenOffice.org.tr) The whole page content and all revisions are licensed under:
24px24px This work is licensed under the Attribution NonCommercial 3.0 Unported License