Sayfalarla çalışmak

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araSayfadan sayfaya geçişler

Hesap tablosundaki her bir sayfa birbirinden bağımsız çalışabildiği gibi birbirleri arasında bilgi alış verişi içinde kullanılabilir. Sayfalar arasında şu şekillerde geçiş yapılabilir: Klavyeyi kullanarak

 • Ctrl+PageUp sağa doğru sayfa sayfa (sayfa 1, Sayfa2) gider
 • Ctrl+PageDown sola doğru sayfa sayfa (sayfa 1, Sayfa2) gider

Fareyi kullanarak Hesap tablosunda gitmek istediğiniz sayfa sekmelerine fare ile tıklamanız yeterlidir. Eğer çok fazla sayfa sekmelerine sahipseniz bu durumda sayfalarınız alt tarafa sığmayacak ve belli bir sayfa sekmesinden sonra gizlenecektir. Bu durumda diğer sayfalarınızı görmek için sayfa sekmelerinin sol tarafındaki düğmeleri kullanarak sayfalarınız arasında geçiş yapabilirsiniz (Şekil 181).

Dosya menusu.jpg

Sayfaları silmek, eklemek veya adını değiştirmek diğer Calc elemanlarına benzer.

Sayfaları seçmek

Sayfalarınızı tek tek veya bir kaçını birden seçebilirsiniz. Çoklu sayfa seçimleri bazen çok avantajlı durumlar yaratmaktadır. Örneğin sayfalarda değişiklik yapacağınız zaman.

 • Tek sayfa

Seçmek istediğiniz sayfa adının üzerinde fare ile bir sefer tıklamanız yeterlidir. Bu durumda o sayfanız aktif olacak ve beyaz bir renk alacaktır.

 • Ardışık sayfa seçimi

İlk sayfanıza fare ile tıklayıp seçin. Fare yardımıyla seçeceğiniz sayfaların en sonuncusuna gelin. Klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak son sayfanızın adına (örneğin Sayfa 12) tıklayın. Bu durumda ilk sayfanız ile son sayfanızda dahil olmak üzere arada kalan sayfalar seçilecek ve beyaz bir alana sahip olacaklardır.

 • Ardışık olmayan sayfa seçimi

Seçmek istediğiniz ilk sayfanın adına fare ile tıklayın. Fare yardımıyla seçeceğiniz sayfalarınızı bulun:Klavyeden Ctrl tuşuna basılı tutarak seçmek istediğiniz sayfalara fare ile tek tek tıklayın. Bu durumda sadece tıkladığınız sayfalar seçilerek beyaz bir alan içine alınacaktır.

 • Tüm sayfaları seçmek

Fare ile herhangi bir sayfa adı üzerinde sağ tıklayarak açılan menüden Tüm tabloları seç seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Bu durumda bütün sayfalarınız seçilir.

Yeni çalışma sayfaları ekleme

Yeni çalışma sayfaları eklemenin bir kaç yolu vardır. İlk olarak Ekle menüsü kullanılarak eklenebilir. Sayfa eklemenin yolları ise:

 • Ekle > Sayfa yolunu takip ederek
 • Herhangi bir sayfa sekmesi üzerinde fare ile sağ tıklayıp Sayfa ekle'ye tıklayarak
 • Sayfa sekmelerinin sağ tarafında boş bir alanda fare ile sağ tıklayıp açılan menüden Sayfa ekle'ye tıklayarak veye boş alana çift tıklayarak

Dosya:Sayfaekle.gif

Yukarıda ki metotların hangisini uygularsanız uygulayın Sayfa ekle aşağıdaki Şekil penceresi açılacaktır. Bu pencerede bir çok özellik vardır herhangi bir özelliği değiştirmeden Tamam düğmesine basarsanız yeni bir sayfa eklemiş olursunuz.

Sayfadialog.png

Sayfa silme

Sayfa veya sayfalarınızı silebilirsiniz. Bunun için:

 • Tek sayfa

Silmek istediğiniz sayfa üzerinde fare ile sağ tuşa tıklayın, açılan menüden Sayfayı sil seçeneğine tıklayın. Gelen uyarı penceresine evet derseniz sayfanız silinecektir.

 • Çoklu sayfa

Çoklu sayfa silmek için öncelikle sileceğiniz sayfaları klavyeden kontrol tuşuna basılı tutarak seçin. Daha sonra seçili olan sayfanın birisinin üzerinde fare ile sağ tuşa tıklayın açılan menüden Sayfa sil seçeneğine tıklayarak seçilen sayfalarınızı silebilirsiniz.

Sayfaların adını değiştirme

Yeni bir sayfa eklediğinizde sayfa adı “Sayfa X” olarak gelir. Buradaki X sizin toplam sayfanızdan sonraki gelen en son rakamdır. Sayfa isimlerinizi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Sayfa isimlerini değiştirmedeki asıl amaç o sayfadaki bilgilerin ne olduğunu size hatırlatacak bir isim verilmesidir.

Not Sayfa isimlerini anlamlı bir şekilde değiştirmek için:

 • Değiştirmek istediğiniz sayfa sekmesinin üzerinde fare ile sağ tuşa tıklayın. Açılan menüden sayfayı yeniden adlandır seçeneğine tıklayın.
 • Sayfayı yeniden adlandır penceresine değiştirmek istediğiniz sayfa için bir isim verip tamama düğmesine tıklayın.

Çalışma sayfalarını taşıma/kopyalama

Seçili olan çalışma sayfa veya sayfalarınızı aynı belgeniz içinde veya başka belgelere taşımak veya kopyalamak isteyebilirsiniz. Bunun için taşımak veya kopyalamak istediğiniz sayfa veya sayfalarınızı seçtikten sonra sayfa isimlerinin üzerinde sağ tıklayın. Açılan menüden Sayfayı taşı/kopyala seçeneğine tıklayın.

Bu durumda Sayfayı taşı/kopyala penceresi açılacaktır

Dosya:Sayfakopyala.png

Belgeye alanında açık olan tüm belgeleriniz ile yeni belge bulunmaktadır.

Buradan belgenizi hangisine taşımak veya kopyalamak istiyorsanız onu seçmelisiniz.

Öne ekle alanından ise belgenizin taşındığı veya kopyalandığı zaman nereye yerleşeceğini seçebilirsiniz.

Kopyala seçeneğine çek işareti koymanız durumunda ise seçili sayfa veya sayfalarınızın birer kopyası oluşturulacaktır.

Kopyala seçeneğine çek işareti koymadan Tamam düğmesine basarsanız sayfanız seçtiğiniz özelliklere göre taşınacaktır.

Ayrıca bir sayfanızın yerini değiştirmek isterseniz;

sayfa adına fareniz ile tıklayıp bırakmadan diğer sayfalarınızın sağına veya soluna taşıyabilirsiniz.

Not

Seçili sayfanızı kopyalamanız durumunda sayfa ismi sonuna bir alt tire ekleyerek iki rakamını ekleyecektir. Örneğin Sayfa1_2 gibi


Eskiwiki.png This page is imported from Eskiwiki (previously Wiki.OpenOffice.org.tr) The whole page content and all revisions are licensed under:
24px24px This work is licensed under the Attribution NonCommercial 3.0 Unported License