T.C. Merkez Bankası Web Sayfasından Döviz Kurlarını Almak

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araWriter Calc Impress Base Draw Math

LibreOffice Calc programında özellikle muhasebe ve finans alanında ihtiyaç duyulan, "T.C. Merkez Bankası Web Sayfasından Döviz Kurlarını Almak" işlemini, LibreOffice Basic ile yapabiliriz.

Bunun için yapmanız gerekenler sırasıyla;

 • Araçlar --> Makrolar --> Makroları Yönet --> LibreOffice Basic yolunu izleyerek Makroların listesini açın.
 • Ekrana gelen diyalog kutusundan;
  • Eğer ekleyeceğiniz makroyu LibreOffice'e dahil ederek daha sonra açacağınız tüm yeni dosyalarda kullanmak istiyorsanız Makrolarım --> Standard --> Module1 seçin.
  • Eğer ekleyeceğiniz makroyu sadece açık olan tabloda kullanmak istiyorsanız Tablonuzu seçin --> Standard --> Module1 seçin. Bu sayede tablonuzu başka bir bilgisayardaki LibreOffice ile açtığınızda da makronuz çalışacaktır.
 • Düzenle butonuna basarak LibreOffice Basic editörünü çalıştırın.
 • Aşağıdaki kodu editörünüze girin.
Function DovizKuruAl(Tarih As Date, ParaBirimi As String, KurTuru As Byte) As Currency

On Error Goto Hata

Dim oleServisi As Object
Dim DovizAlis,DovizSatis, EfektifSatis, EfektifAlis As Currency
Dim MerkezBankasi, HedefKurAdi As String
Dim Sonuc As Currency
Dim BaslangicTarihi As Date
Dim BitisTarihi As Date
Dim HedefKurNo As Byte
Dim Sayfa As Object

BaslangicTarihi = "16/04/1996"

BitisTarihi = Date

ParaBirimi = UCase(ParaBirimi)

Sonuc=0.0

If (Tarih < BaslangicTarihi) Then
	Beep
	MsgBox "=DOVIZKURUNUAL( Tarih ; HedefParaBirimi ; KurTuru )" & Chr(10) & Chr(13) & +_
		  "16/04/1996 Tarihinden önceki T.C. Merkez Bankası döviz kurları" & Chr(10) & +_
		  "web sitesine girilmemiştir. Lütfen uygun bir tarih giriniz."
	Goto Hata
End If

If (Tarih > BitisTarihi) Then
	Beep
	MsgBox "=DOVIZKURUNUAL( Tarih ; HedefParaBirimi ; KurTuru )" & Chr(10) & Chr(13) & +_
	    "Girilen Tarih için günlük kur kaydı bulunamadı. Lütfen uygun bir tarih giriniz."
	Goto Hata
End If

If ((ParaBirimi <> "USD") And (ParaBirimi <> "AUD") And (ParaBirimi <> "DKK") And +_
	(ParaBirimi <> "EUR") And (ParaBirimi <> "GBP") And (ParaBirimi <> "CHF") And +_
	(ParaBirimi <> "SEK") And (ParaBirimi <> "CAD") And (ParaBirimi <> "KWD") And +_
	(ParaBirimi <> "NOK") And (ParaBirimi <> "SAR") And (ParaBirimi <> "JPY") And +_
	(ParaBirimi <> "BGN") And (ParaBirimi <> "PKR") And (ParaBirimi <> "CNY") And +_
	(ParaBirimi <> "RUB") And (ParaBirimi <> "RON") And (ParaBirimi <> "IRR")) Then
	Beep
	MsgBox "=DOVIZKURUNUAL( Tarih ; HedefParaBirimi ; KurTuru )" & Chr(10) & Chr(13) & +_
		  "Hedef Para Birimi Tanınmıyor ve/veya" & Chr(10) & +_
		  "T.C. Merkez Bankasında işlem görmüyor." & Chr(10) & +_
		  "Girilebilecek Para Birimleri aşağıda listelenmiştir." & Chr(10) & +_
		  "USD, AUD, DKK, EUR, GBP, CHF, SEK, CAD, KWD," & Chr(10) & +_
		  "NOK, SAR, JPY, BGN, RON, RUB, IRR, CNY, PKR"
	Goto Hata
End If

If ((KurTuru < 1) Or (KurTuru > 4)) Then
	Beep
	MsgBox "=DOVIZKURUNUAL( Tarih ; HedefParaBirimi ; KurTuru )" & Chr(10) & Chr(13) & +_
		  "Dönüşüm için gerekli olan KUR TÜRÜ bilgisi tanımsız." & Chr(10) & +_
		  "1:Döviz Alış, 2:Döviz Satış, 3:Efektif Alış, 4:Efektif Satış" & Chr(10) & +_
		  "Lütfen KUR TÜRÜ parametresini doğru giriniz."
	Goto Hata
End If 

oleServisi = createUnoService( "com.sun.star.sheet.FunctionAccess" )

If (Tarih=Date) Then
	MerkezBankasi = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml"
	Else
	MerkezBankasi = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/" & Year(Tarih) & Format(Month(Tarih),"0#") & "/" & +_
					Format(Day(Tarih),"0#") & Format(Month(Tarih),"0#") & Year(Tarih) & ".xml"
End If

With oleServisi

	XML_String = .callFunction("WEBSERVICE",array(MerkezBankasi))

	DovizAlis  = .callFunction("FILTERXML", array(XML_String, "number(/Tarih_Date/Currency[@CurrencyCode='"+ParaBirimi+"']/ForexBuying)"))
	DovizSatis  = .callFunction("FILTERXML", array(XML_String, "number(/Tarih_Date/Currency[@CurrencyCode='"+ParaBirimi+"']/ForexSelling)"))
	EfektifAlis = .callFunction("FILTERXML", array(XML_String, "number(/Tarih_Date/Currency[@CurrencyCode='"+ParaBirimi+"']/BanknoteBuying)"))
	EfektifSatis = .callFunction("FILTERXML", array(XML_String, "number(/Tarih_Date/Currency[@CurrencyCode='"+ParaBirimi+"']/BanknoteSelling)"))
	
	Select Case KurTuru
		Case 1
			Sonuc=DovizAlis
  		Case 2
  			Sonuc=DovizSatis
  		Case 3
  			Sonuc=EfektifAlis
  		Case 4
  			Sonuc=EfektifSatis
  	End Select
  		
	DovizKuruAl() = Sonuc

	Exit Function

End With
	
Hata:

	DovizKuruAl() = 0.0
	
End Function
 • Kaydet butonuna basarak editörü kapatın.
 • LibreOffice Calc programında herhangi bir hücreye aşağıdaki formülü girin
=DOVIZKURUAL(Tarih;ParaBirimi;KurTürü)
 • Makroda kullanılan parametreler;
  • Tarih : Hangi günün döviz kur'unu alacaksanız o tarihi ifade eder. (Haftasonları ve resmi tatillerde döviz kurlarının yayınlanmadığını hatırlatalım)
  • ParaBirimi : USD, EUR v.b. hangi döviz cinsine ait kur'u almak istediğinizi ifade eder.
  • KurTürü : Alış/Satış/Efektif Alış/Efektif Satış seçeneklerini ifade eder ve 1-4 arası rakamla ifade edilir.
 • Sonuç olarak ilgili tarihteki istediğiniz döviz cinsine ait kur'u verir