Writer Dosya Menüsü

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, araGenel olarak dosya menüsü, belge oluşturmak, kaydetmek, göndermek, çıktı almak vb. işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan menüdür.

Writer dosya.png

Yeni

Writer yeni.png
Writer uygulamasında yeni bir çalışma sayfası oluşturmak için kullanılır. Bu sekme sadece Writer uygulaması için değil diğer tüm OpenOffice.org bileşenleri içinde çalışma sayfaları oluşturmanıza olanak sağlar.
 • Metin Belgesi : Yeni bir OpenOffice.org Writer belgesi oluşturur.
 • Hesap Tablosu : Yeni bir OpenOffice.org Calc belgesi oluşturur.
 • Sunum : Yeni bir OpenOffice.org Impress belgesi oluşturur.
 • Çizim : Yeni bir OpenOffice.org Draw belgesi oluşturur.
 • Veritabanı : Yeni bir OpenOffice.org Base belgesi oluşturur.
 • HTML Belgesi : Yeni bir OpenOffice.org HTML editörü çağırır.
 • XML Form Belgesi : XML dosyaları oluşturmak için kullanılır.
 • Ana Belge :
 • Formül : OpenOffice.org Math bileşenini çağırır.
 • Etiketler : Etiket oluşturmak için kullanılır.
 • Kartvizitler : Kartvizit oluşturmak için kullanılır.
 • Şablonlar ve Belgeler : Mevcut şablonları veya belgeleri kullanarak yeni belge oluşturmanızı sağlar.

Daha önceden kaydetmiş olduğunuz belgeleri açmanızı ve/veya görüntülemenizi sağlar. Bazen kaydettiğiniz belgeleri açmak mümkün olmayabilir. Bu durum çok az bir olasılık da olsa mümkündür. Peki, açılamamasının nedenleri nelerdir?

 • OpenOffice.org dosya biçimlerine uymayan başka bir dosya açılmaya çalışılmasıdır.
 • Kaydettiğiniz dosyanızın bozuk olması ve/veya zarar görmüş olmasıdır.

Bu sekme yeni sekmesi ile karıştırılmamalıdır. Yeni sekmesi, bize daha önceden üzerinde çalışılmamış bir boş belge yaratır. Aç sekmesi ise daha önceden çalışıp kaydettiğimiz belgelerimizi açmamızı sağlar.

Son Belgeler

En son kullandığımız belgelerin konumunu gösterir. Bu özellik sayesinde çalıştığımız belgelere daha hızlı erişmemiz mümkündür.

Sihirbazlar

Kullanıcının en çok ihtiyaç duyduğu belgelerin (mektup, faks, ajanda vb.) hızlı bir şekilde sihirbaz tarafından oluşturulmasını sağlar.

Writer sihirbaz.png

 • Mektup : Standart veya farklı görünümlere sahip şık mektuplar oluşturmanızı sağlar.
 • Faks : Standart veya farklı görünümlere sahip faks oluşturmanızı sağlar.
 • Ajanda : Özellikle işyerlerinde yapılan toplantı ve benzeri faaliyetlerde normal bir ajandaya alabileceğiniz tüm notları ve daha fazlasını yazabileceğiniz bir belge oluşturur.
 • Sunum : Etkileşimli bir sunum belgesi hazırlamanızı sağlar.
 • Web sayfası : Bir internet sunucusu üzerinde web sitesi hazırlamanızı sağlar.
 • Belge Dönüştürücü : Eski OpenOffice.org ve Microsoft Office belgelerinizi yeni OpenDocument dosya biçimlerine çevirmenizi sağlar.
 • Euro Dönüştürücü : Belgenizde mevcut olan para miktarlarını Euro cinsine dönüştürür.
 • Adres Veri Kaynağı : Önceden tanımlanmış olan bir adres defterini OpenOffice.org bileşenine dâhil eder.

Kapat

OpenOffice.org uygulamasında açık olan tüm pencerelerin kapanmasını sağlar.

Bu işlem OpenOffice.org uygulamasını kapatmaz, sadece açık olan belge ve/veya pencereleri kapatmanızı sağlar.

Kaydet

Aktif olarak üzerinde çalıştığınız belgeleri bilgisayara kaydetmenizi sağlar.

Farklı Kaydet

Kaydet komutu ile aynı görevi yerine getirir. Fakat aralarında küçük bir fark vardır. Farklı kaydet, önceden kaydedilmiş bir belgeyi farklı bir isimle farklı bir yere kaydetmenize olanak sağlar.

Hepsini Kaydet

Eğer birden fazla belge ile çalışıyorsanız, bu belgeleri tek tek kaydetmek yerine tümünü kaydetmek için kullanılır.

Yeniden Yükle

Önceden kaydedilmiş bir belge üzerinde çalışırken belgemizde istemediğimiz hatalar ve/veya olaylar olduğunda belgemizi ilk hali ile yeniden başlatmak için kullanılır. Fakat, burada dikkat edilmesi gereken çalıştığımız dosyanın kaydedilmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden yükle sekmesi hiçbir işe yaramayacaktır.

Sürümler

Üzerinde sürekli çalışılan tablolarda yaptığımız değişiklikleri bir sonraki başlatmamızda hatırlamak isteyebiliriz. Bu nedenle bu sekme bize en son yaptığımız değişiklikleri sıralı bir şekilde kaydederek bir sonraki çalışmamızda neler yaptığımızı hatırlamamıza yardımcı olur.

Dışarı Aktar

Üzerinde çalıştığınız belgeleri farklı bir dosya biçimiyle bilgisayara kaydetmenizi sağlar.

PDF Olarak Dışarı Aktar

Belgelerinizi bilgisayara "pdf" dosya biçiminde kaydetmenizi sağlar.

Gönder

Belgelerimizi e-posta aracılığıyla başka kişilere göndermemizi sağlar.

Writer gonder.png

 • Belgeyi E-Posta eki olarak gönder : Mevcut belgenizi e-posta ekine ekleyerek yeni bir posta gönderme sihirbazı başlatır.
 • Belgeyi OpenDocument Metin eki olarak gönder : Varsayılan e-posta programınızda OpenDocument Metin biçiminde yeni bir posta iletisi açar.
 • Belgeyi Microsoft Word eki olarak gönder : Çalışmakta olduğunuz belgenizin Microsoft Word biçiminde eklendiği bir posta penceresi açar.
 • Ana Belge Oluştur : Aktif bir Writer belgesinden yeni bir ana belge yaratılmasını sağlar.
 • HTML Belgesi Oluştur : Belgenizi HTML formatında kaydedip bir web tarayıcısında görüntülenmesini sağlar.
 • Sunum Çerçevesine : Aktif belgenizi yeni bir sunum belgesine gönderir.
 • Pano Çerçevesine :
 • Otomatik Özet Oluştur :
 • Otomatik Özetten Sunuma :

Özellikler

Aktif olan dosyamızın genel özelliklerini listeler. Bu özellikler adı, oluşturulma tarihi, başlık ve konusu vb. konularda bizi bilgilendiren pencerenin açılmasını sağlar.

Sayısal İmzalar

Dosyanıza dijital imza ekler. Dijital imzalar için daha önceden sertifikaların hazırlanmış olması gerekir.

Şablonlar

Yeni şablon yapmak, düzenlemek, kaydetmek vb. şablonlarla ilgili özelliklerin bulunduğu alt menüdür.

Writer sablon.png

 • Düzenle : Mevcut olan şablonu düzenlemek için açar.
 • Adres Kaynağı : Şablonlarda ihtiyaç duyulan adres veritabanını düzenlemek için kullanılır.
 • Kaydet : Aktif şablonu kaydeder.
 • Düzenle : Seçilmiş şablonu düzenlemek için açar.

Web Tarayıcıda Önizleme

Hazırlamış olduğunuz belgeleri web tarayıcısında görüntülenmesini sağlar. Web tarayıcı olarak, sistemde varsayılan olarak bulunan tarayıcı (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) seçilerek ilgili dosya görüntülenir.

Sayfa Önizleme

Bu işlem ile hazırladığınız belgelerin yazıcıya göndermeden önceki sayfa görüntüleme penceresidir. Bu görüntü sayesinde bir takım hataların önüne geçilmesi amaçlanır.

Yazdır

Belgelerinizi yazıcıdan çıkartmak için kullanacağınız sekmedir.

Yazıcı Ayarları

Belgenizi yazdırmadan önce son kez yazıcı ayarlarında değişiklik yapmanızı sağlar. Bu değişiklikler, kağıt boyutu, renk kalitesi vb. işlemlerdir.

Çıkış

OpenOffice.org uygulamasında belge açık olsun veya olmasın OpenOffice.org uygulaması dâhil tüm pencerelerin kapatılmasını sağlar.


Eskiwiki.png This page is imported from Eskiwiki (previously Wiki.OpenOffice.org.tr) The whole page content and all revisions are licensed under:
24px24px This work is licensed under the Attribution NonCommercial 3.0 Unported License