"İstatistiksel fonksiyonlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Atla: kullan, ara
(correction: bring back underscore in calc function names)
(adding topmenus; cleanup; preparing TDFWiki move)
1. satır: 1. satır:
 +
{{TopMenu/tr}}
 +
{{Menu/tr}}
 +
 +
 
Bu bölümde alfabetik sırada OpenOffice.org Hesap Tablosu programında kullanabileceğiniz istatistiksel fonksiyonları bulabilirsiniz.
 
Bu bölümde alfabetik sırada OpenOffice.org Hesap Tablosu programında kullanabileceğiniz istatistiksel fonksiyonları bulabilirsiniz.
  
8. satır: 12. satır:
 
|Deneme bir sonucun dönüş olasılığı, iki terimli dağılım kullanılıyor.
 
|Deneme bir sonucun dönüş olasılığı, iki terimli dağılım kullanılıyor.
 
|-
 
|-
|[[BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY]]
+
|[[BAĞ DEĞ DOLU SAY]]
 
|Değişken listesinin içerdiği değer sayısını belirler.
 
|Değişken listesinin içerdiği değer sayısını belirler.
 
|-
 
|-
|[[BAĞ_DEĞ_SAY]]
+
|[[BAĞ DEĞ SAY]]
 
|Değişken listesinin içerdiği sayı miktarını belirler.
 
|Değişken listesinin içerdiği sayı miktarını belirler.
 
|-
 
|-
50. satır: 54. satır:
 
|Regresyon doğrusunun yükselişini hesaplar.
 
|Regresyon doğrusunun yükselişini hesaplar.
 
|-
 
|-
|[[ENÇOK_OLAN]]
+
|[[ENÇOK OLAN]]
 
|Bir örnek içinde en sık bulunan değeri hesaplar.
 
|Bir örnek içinde en sık bulunan değeri hesaplar.
 
|-
 
|-

12:37, 16 Kasım 2018 tarihindeki hâliBu bölümde alfabetik sırada OpenOffice.org Hesap Tablosu programında kullanabileceğiniz istatistiksel fonksiyonları bulabilirsiniz.

Fonksiyonlar hakkında detaylı bilgi almak için fonksiyon ismine tıklayınız.

B Deneme bir sonucun dönüş olasılığı, iki terimli dağılım kullanılıyor.
BAĞ DEĞ DOLU SAY Değişken listesinin içerdiği değer sayısını belirler.
BAĞ DEĞ SAY Değişken listesinin içerdiği sayı miktarını belirler.
BASIKLIK Dağılımın eğriliğini (Kurtosis) hesaplar.
BETADAĞ Beta dağılımı değerleri.
BETATERS Ters beta dağılımının değerleri.
BİNOMDAĞ Binom dağılımının değerleri.
BÜYÜK Bir örneğin k'ıncı en büyük değerini hesaplar.
ÇARPIKLIK Dağılımın eğriliğini hesaplar.
DEĞİŞKEN Bir örneğe dayanarak varyansı hesaplar.
DEĞİŞKENA Bir örneğe dayanarak varyansı hesaplar. Metin sıfır olarak değerlendirilir.
DEĞİŞKENP Tüm popülasyona dayanarak varyansı hesaplar.
DEĞİŞKENPA Tüm popülasyona dayanarak varyansı hesaplar. Metin sıfır olarak değerlendirilir.
DÖRTTEBİRLİK Örneğin kartilini hesaplar.
EĞİM Regresyon doğrusunun yükselişini hesaplar.
ENÇOK OLAN Bir örnek içinde en sık bulunan değeri hesaplar.
FDAĞ F dağılımı değerleri.
FISHER Fisher dönüşümünün hesaplanması.
FISHERTERS Ters fisher dönüşümünün hesaplanması.
FTERS Ters F dağılımı değerleri.
FTESTİ F varyans deneyini hesaplar.
GAMADAĞ Gamma dağılımı değerleri.
GAMALN Gamma işlevinin doğal logaritmik değeri.
GAMATERS Ters gamma dağılımı değerleri.
GAUS Standart normal sapmanın integral değerleri.
GEOORT Bir örneğin geometrik ortalamasını hesaplar.
GÜVENİRLİK Normal dağılım ile ilgili (1-alfa) güven aralığını hesaplar.
HARMONİKORT Bir örneğin armonik ortalamasını hesaplar.
HİPERGEOMDAĞ Hipergoemetrik dağılımın değerleri.
KESMENOKTASI Regresyon doğrusunun Y ekseni ile kesişme noktasını hesaplar.
KIRPORTALAMA Bir örneğin ortalamasını, marj değerler hariç hesaplar.
KİKAREDAĞILIM Ki-kare dağılımı değerleri.
KİKARETERS Ters ki-kare dağılımı değerleri.
KİKARETEST Chi-kare bağımsızlık deneyini hesaplar.
KORELASYON Korelasyon katsayısını hesaplar.
KOVARYANS Kovaryansı hesaplar.
KRİTİKBİNOM Binom dağılımının sınır değişkenleri.
KÜÇÜK Örneğin k'ıncı küçük değerini hesaplar.
LOGNORMALDAĞILIM Log normal dağılımın değerleri.
LOGTERS Ters log normal dağılımın değerleri.
MAK Değişken listesinin en büyük sayısını verir.
MAKA Değişken listesinin en büyük değerini verir. Metin sıfır olarak değerlendirilir.
MEDYAN Bir örneğin ortalamasını hesaplar.
MİN Değişken listesinin en küçük sayısını verir.
MİNA Değişken listesinin en küçük sayısını verir. Metin sıfır olarak değerlendirilir.
NEGBİNOMDAĞILIM Negatif binom dağılımı değerleri.
NORMALDAĞILIM Normal dağılım değerleri.
NORMALDAĞILIMTERS Ters normal dağılım değerleri.
NORMSTERS Standart normal dağılım değerleri.
NORMSTERS Ters standart normal dağılım değerleri.
OLASILIK Aralığın ihtiyatlı olasılıklarını hesaplar.
ORTALAMA Bir örneğin ortalamasını hesaplar.
ORTALAMAA Bir örneğin ortalamasını hesaplar. Metin sıfır olarak değerlendirilir.
ORTALAMASAPMA Örneğin, ortalama değerden mutlak sapmasının ortalamasını hesaplar.
PEARSON Pearson korelasyon katsayısını hesaplar.
PERMUTASYON Tekrarlanmayan ögelerin permutasyon sayılarını hesaplar.
PERMUTASYONA Belirli bir nesne sayısı için permutasyon sayısını hesaplar. (tekrarlar geçerli)
PHI Dağılım işlevinin, standart normal dağılım ile ilgili değerleri.
POISSON Poisson dağılımı değerleri.
RKARE Pearson korelasyon katsayısının karesini hesaplar.
SAPKARE Örneğin, ortalamadan sapma değeri karesinin toplamını hesaplar.
SIRA Bir örnek içindeki bir değerin derecesini hesaplar.
STANDARTLAŞTIRMA Rassal bir değişkeni standartlaştırılmış değerlere dönüştürür.
STDSAPMA Bir örneğe dayanarak standart sapmayı hesaplar.
STDSAPMAA Bir örneğe dayanarak standart sapmayı hesaplar. Metin sıfır olarak değerlendirilir.
STDSAPMAS Tüm popülasyona dayanarak standart sapmayı hesaplar.
STDSAPMASA Tüm popülasyona dayanarak standart sapmayı hesaplar. Metin sıfır olarak değerlendirilir.
STHYX Doğrusal regresyondaki standart hatayı hesaplar.
TAHMİN Regresyon doğrusu üzerinde bir değer hesaplar.
TDAĞILIM T dağılımı değerleri.
TTERS Ters T dağılımı değerleri.
TTESTİ T deneyini hesaplar.
ÜSTELDAĞ Üstel dağılımın değerleri.
WEIBULL Weibull dağılımı değerleri.
YÜZDEBİRLİK Bir örneğin alfa kuvantilini hesaplar.
YÜZDESIRA Bir örnek içinde bir değerin yüzde sırasını hesaplar.
ZTESTİ Z deneyi için iki kuyruklu P değerini hesaplar.
OpenOfiice.org Calc fonksiyonları
Veritabanı Tarih ve saat Finansal Bilgi Mantıksal Matematiksel Dizi İstatistiksel Hesap tablosu Metin Ekle (İlave)Eskiwiki.png This page is imported from Eskiwiki (previously Wiki.OpenOffice.org.tr) The whole page content and all revisions are licensed under:
24px24px This work is licensed under the Attribution NonCommercial 3.0 Unported License