Nasıl:Merkez Bankası İnternet Sitesinden Günlük Döviz Kurlarını Almak

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Dennisroczek (Mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 14:29, 17 Kasım 2018 tarihli sürüm

(fark) ← Önceki hâli | en güncel halini göster (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Atla: kullan, ara


LibreOffice Calc programında özellikle muhasebe ve finans alanında ihtiyaç duyulan, "T.C. Merkez Bankası Günlük Döviz Kurları" bilgisinin çevrimiçi olarak Calc tarafından ilgili kurumun web sayfasından alınması işlemini, LibreOffice Basic ile yapabiliriz.


Makronun Ayarlanması

Bunun için yapmanız gerekenler sırasıyla;

 • Araçlar --> Makrolar --> Makroları düzenle --> LibreOffice Basic yolunu izleyerek Makroların listesini açın.
 • Ekrana gelen diyalog kutusundan sırasıyla Makrolarım --> Standard --> Module1 seçin.
 • Düzenle butonuna basarak LibreOffice Basic editörünü çalıştırın.
 • Aşağıdaki kodu editörünüze girin.
Function DOVIZKURUNUAL( Tarih As Date, ByVal HedefBirim As String, Kur As Byte, AnaPara As Double ) As Double

	On Error Goto Hata
	
	Dim BankaWebAdresi
	Dim Dosya
	Dim Satir As String
	Dim Sonuc As Double
	Dim BaslangicTarihi As Date
	Dim BitisTarihi As Date

	HedefBirim = UCase(HedefBirim)

	BaslangicTarihi = "16/04/1996"
	BitisTarihi = Date

	If (Tarih < BaslangicTarihi) Then
	 Beep
	 MsgBox "=DOVIZKURUNUAL( Tarih ; HedefParaBirimi ; KurTuru ; ParaMiktarı )" & Chr(10) & Chr(13) & +_
	     "16/04/1996 Tarihinden önceki T.C. Merkez Bankası döviz kurları" & Chr(10) & +_
	     "web sitesine girilmemiştir. Lütfen uygun bir tarih giriniz."
	 Goto Hata
	End If

	If (Tarih > BitisTarihi) Then
	 Beep
	 MsgBox "=DOVIZKURUNUAL( Tarih ; HedefParaBirimi ; KurTuru ; ParaMiktarı )" & Chr(10) & Chr(13) & +_
	     "Girilen Tarih için günlük kur kaydı bulunamadı. Lütfen uygun bir tarih giriniz."
	 Goto Hata
	End If

	If ((HedefBirim <> "USD") And (HedefBirim <> "AUD") And (HedefBirim <> "DKK") And +_
	  (HedefBirim <> "EUR") And (HedefBirim <> "GBP") And (HedefBirim <> "CHF") And +_
	  (HedefBirim <> "SEK") And (HedefBirim <> "CAD") And (HedefBirim <> "KWD") And +_
	  (HedefBirim <> "NOK") And (HedefBirim <> "SAR") And (HedefBirim <> "JPY") And +_
	  (HedefBirim <> "BGL") And (HedefBirim <> "SYP") And (HedefBirim <> "JOD") And +_
	  (HedefBirim <> "ILS") And (HedefBirim <> "RON") And (HedefBirim <> "IRR")) Then
   Beep
	 MsgBox "=DOVIZKURUNUAL( Tarih ; HedefParaBirimi ; KurTuru ; ParaMiktarı )" & Chr(10) & Chr(13) & +_
	     "Hedef Para Birimi Tanınmıyor ve/veya" & Chr(10) & +_
	     "T.C. Merkez Bankasında işlem görmüyor." & Chr(10) & +_
	     "Girilebilecek Para Birimleri aşağıda listelenmiştir." & Chr(10) & +_
	     "USD, AUD, DKK, EUR, GBP, CHF, SEK, CAD, KWD," & Chr(10) & +_
	     "NOK, SAR, JPY, BGL, SYP, JOD, ILS, RON, IRR"
	 Goto Hata
	End If 

	If ((Kur < 1) Or (Kur > 4)) Then
	 Beep
	 MsgBox "=DOVIZKURUNUAL( Tarih ; HedefParaBirimi ; KurTuru ; ParaMiktarı )" & Chr(10) & Chr(13) & +_
	     "Dönüşüm için gerekli olan KUR TÜRÜ bilgisi tanımsız." & Chr(10) & +_
	     "1:Döviz Alış, 2:Döviz Satış, 3:Efektif Alış, 4:Efektif Satış" & Chr(10) & +_
	     "Lütfen KUR TÜRÜ parametresini doğru giriniz."
	 Goto Hata
	End If

	BankaWebAdresi = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/" & Year(Tarih) & Format(Month(Tarih),"0#") & "/" & Format(Day(Tarih),"0#") & Format(Month(Tarih),"0#") & Year(Tarih) & ".html"

	Dosya = FreeFile()
	Open BankaWebAdresi For Input As Dosya
	
	While Not Eof(Dosya)
		Line Input #Dosya, Satir
		If Left(Satir,3) = HedefBirim Then
		 If (Tarih < CDate("28/01/2002")) Then
 		  Sonuc = AnaPara / Val(Mid(Satir, 17 + Kur * 10, 10))
 		 ElseIf (Tarih >= CDate("28/01/2002")) Then
 		  Sonuc = AnaPara / Val(Mid(Satir, 17 + Kur * 16, 16))
 		 EndIf 
		 Close #Dosya
		 DOVIZKURUNUAL() = Sonuc
		 Exit Function
		EndIf
	Wend

	Close #Dosya

Hata:

	DOVIZKURUNUAL() = 0.0
		
End Function
 • Kaydet butonuna basarak editörü kapatın.
 • LibreOffice Calc programında herhangi bir hücreye aşağıdaki formülü girin
=DOVIZKURUNUAL(Tarih;ParaBirimi;Kur;ParaMiktarı)

Dikkat!: Bu formülde yer alan değerlerli ilgili hücrelere tanıtmalısınız. Örneğin çalışma sayfanızda:

  • Tarih: A1 hücresinde,
  • Para Birimi: A2 hücresinde,
  • Kur: Kur olarak 1 ile 4 arasında bir sayı vermelisiniz. Burada 1 : Döviz Alış, 2 : Döviz Satış, 3 : Efektif Alış, 4 : Efektif Satış'ı temsil etmektedir. Bu da A3 hücresinde
  • Para Miktarı: A4 hücresindeyse,

Bu verilere göre yaptırmak istediğiniz kur hesaplamasını herhangi bir hücreye:

=DOVIZKURUNUAL(A1;A2;A3;A4)

formülünü girip, o tarihteki paranın döviz karşığını alabilirsiniz.

 • Sonuç olarak Calc sizin adınıza T.C. Merkez Bankası Web Sayfasına giderek vermiş olduğunuz Tarih'teki ilgili ParaBirimi'nin karşılığı olan Kur'u alıp, yine sizin vermiş olduğunuz ParaMiktarı'na bölerek, hesaplamaları yapar ve size sonucu verir.

Programın sınırları

 • T.C. Merkez Bankası 16/04/1996 Tarihinden önceki Döviz Kurlarını web sayfasına girmemiştir. Bu yüzden verebileceğiniz en küçük tarih 16/04/1996 olmalıdır.
 • Cumartesi, Pazar ve Resmi tatillere gelen günlerde web sitesinde kur bilgisi yer almamaktadır. Bu yüzden sonuçlar daima 0.0 çıkacaktır.
 • Tarih olarak henüz gelmemiş (Bugünden sonraki) bir tarih verilmemelidir. Takdir edersinizki henüz gelmemiş tarihin kur bilgisi olmaz.
 • Program ANA PARA BİRİMİ olarak daima YTL (veya yeni yılda çıkacak olan TL veya TRL) kabul etmekte ve verdiğiniz ParaMiktarı'nı YTL varsayarak ilgili Döviz Kur'una çevirmektedir.
 • Kur olarak 1 ile 4 arasında bir sayı vermelisiniz. Burada 1 : Döviz Alış, 2 : Döviz Satış, 3 : Efektif Alış, 4 : Efektif Satış'ı temsil etmektedir.
 • YTL'nin dönüşümü yapılacak ParaBirimi olarak USD, AUD, DKK, EUR, GBP, CHF, SEK, CAD, KWD, NOK, SAR, JPY, BGL, SYP, JOD, ILS, RON, IRR kullanılabilir.
 • Program bazı Tarihlerde bazı ParaBirimleri olmadığından 0.0 sonucunu verecektir.

Örnek

Şimdi yazdığımız programı çalıştıracağımız bir örnek yapalım.

 • Hesap Tablonuzu aşağıdaki şekilde düzenleyin ve yeni oluşturduğunuz Fonksiyonuda aynen girin.

Doviz Kuru 2.png

 • B7:E7 aralığını işaretleyip, sağ alt köşesindeki karecikten tutarak aşağı doğru formüllerinizi çoğaltarak 13. satıra kadar çekin.

Doviz Kuru 3.png

 • Sonrasında bilgisayarınızın web sitesine giderek kurları güncellemesini bekleyin. Eğer herhangi bir hata yapmadıysanız aşağıdakine benzer bir görüntü almanız gerekir.

Doviz Kuru 1.png

 • Dilerseniz E4 hücresindeki ParaBirimi'ni değiştirin ve sonucu izleyin.

Doviz Kuru 4.png

Writer Calc Impress Base Draw Math

Şablon:Basic

Eskiwiki.png This page is imported from Eskiwiki (previously Wiki.OpenOffice.org.tr) The whole page content and all revisions are licensed under:
24px24px This work is licensed under the Attribution NonCommercial 3.0 Unported License