Sayıları Yazıya Çevirmek

Libreoffice Türkiye Vikisi sitesinden
Dennisroczek (Mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 14:34, 17 Kasım 2018 tarihli sürüm

Atla: kullan, ara
Writer Calc Impress Base Draw Math

Sayıları Yazıya Çevirmek

LibreOffice Calc programında özellikle muhasebe ve finans alanında ihtiyaç duyulan, "sayıları yazı ile okuma" işlemini, LibreOffice Basic ile yapabiliriz.

Bunun için yapmanız gerekenler sırasıyla;

 • Araçlar --> Makrolar --> Makroları Yönet --> LibreOffice Basic yolunu izleyerek Makroların listesini açın.
 • Ekrana gelen diyalog kutusundan sırasıyla Makrolarım --> Standard --> Module1 seçin.
 • Düzenle butonuna basarak LibreOffice Basic editörünü çalıştırın.
 • Aşağıdaki kodu editörünüze girin.


Function SAYIOKU( ByVal Sayi As Double ) As String
  
  Const OndalikHaneSayisi=1
  
  Yazi = ""
  
  If Sayi < 0 Then
   Yazi = "Eksi " + SAYIOKU( -1 * Sayi )
  
  ElseIf Sayi <> Int( Sayi ) Then
   Yazi = SAYIOKU( Int( Sayi ) ) + " Nokta "
   OndalikKisim = Sayi - Int( Sayi ) 
   OndalikKisim = Int(OndalikKisim * 10^OndalikHaneSayisi ) / 10^OndalikHaneSayisi
   Do
    OndalikKisim = OndalikKisim * 10^OndalikHaneSayisi
	  HaneDegeri = Int(OndalikKisim)
    OndalikKisim = OndalikKisim - HaneDegeri
    If HaneDegeri > 0 Then
     HaneYazisi = SAYIOKU(HaneDegeri)
     Yazi = Yazi + HaneYazisi
    Else Exit Do
	  EndIf
   Loop
   			            
  ElseIf Sayi < 10 Then
   Select Case Sayi
	  Case 0: Yazi = ""
	  Case 1: Yazi = "Bir"
	  Case 2: Yazi = "İki"
	  Case 3: Yazi = "Üç"
	  Case 4: Yazi = "Dört"
	  Case 5: Yazi = "Beş"
	  Case 6: Yazi = "Altı"
	  Case 7: Yazi = "Yedi"
	  Case 8: Yazi = "Sekiz"
	  Case 9: Yazi = "Dokuz"
	 End Select
  
  ElseIf Sayi < 100 Then
   Onluk = Int( Sayi / 10 )
	 Birlik = Sayi Mod 10
	 Select Case Onluk * 10
	  Case 10: Yazi = "On"
	  Case 20: Yazi = "Yirmi"
	  Case 30: Yazi = "Otuz"
	  Case 40: Yazi = "Kırk"
	  Case 50: Yazi = "Elli"
	  Case 60: Yazi = "Altmış"
	  Case 70: Yazi = "Yetmiş"
	  Case 80: Yazi = "Seksen"
	  Case 90: Yazi = "Doksan"
	  End Select
	 If Birlik > 0 Then
	  Yazi = Yazi + SAYIOKU( Birlik )
   EndIf
								   
  ElseIf Sayi < 1E+3 Then
   Yuzluk = Int( Sayi / 1E+2 )
	 HaneDegeri = Sayi Mod 1E+2
	 If Yuzluk=1 Then
	  Yazi = "Yüz"
   Else
    Yazi = SAYIOKU( Yuzluk ) + "Yüz"
   EndIf
   Yazi = Yazi + SAYIOKU( HaneDegeri )
									  
  
  ElseIf Sayi < 1E+6 Then
   Binlik = Int( Sayi / 1E+3 )
	 HaneDegeri = Sayi Mod 1E+3
	 If Binlik=1 Then
	  Yazi="Bin"
	 Else
	  Yazi = SAYIOKU( Binlik ) + "Bin"
	 EndIf 
	 If HaneDegeri > 0 Then
	  Yazi = Yazi + SAYIOKU( HaneDegeri )
   EndIf
							   
  ElseIf Sayi < 1E+9 Then
   Milyonluk = Int( Sayi / 1E+6 )
	 HaneDegeri = Int( Sayi-( Int( Sayi / 1E+6 ) * 1E+6 ) )
	 Yazi = SAYIOKU( Milyonluk ) + "Milyon"
	 If HaneDegeri > 0 Then
	  Yazi = Yazi + SAYIOKU( HaneDegeri )
 	 EndIf
										   
  ElseIf Sayi < 1E+12 Then
   Milyarlik = Int( Sayi / 1E+9 )
	 HaneDegeri = Int( Sayi-( Int( Sayi / 1E+9 ) * 1E+9 ) )
	 Yazi = SAYIOKU( Milyarlik ) + "Milyar"
	 If HaneDegeri > 0 Then
	  Yazi = Yazi + SAYIOKU( HaneDegeri )
   EndIf
											  
  ElseIf Sayi < 1E+15 Then
   Trilyonluk = Int( Sayi / 1E+12 )
	 HaneDegeri = Int( Sayi-( Int( Sayi / 1E+12 ) * 1E+12 ) )
	 Yazi = SAYIOKU( Trilyonluk ) + "Trilyon"
	 If HaneDegeri > 0 Then
	  Yazi = Yazi + SAYIOKU( HaneDegeri )
 	 EndIf

  EndIf

  SAYIOKU() = Yazi

End Function
 • Kaydet butonuna basarak editörü kapatın.
 • LibreOffice Calc programında herhangi bir hücreye aşağıdaki formülü girin
=SAYIOKU(-123,4)
 • Sonuç olarak Eksi YüzYirmiÜç Nokta Dört yazdığını göreceksiniz.


Programın ihtiyaca göre düzenlenmesi

Sayı okuma işlemini yapan kodları incelediğinizde sizde kendi ihtiyaçlarınıza göre gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

Okunmasını istediğiniz ondalık hane sayısını kod'un 2. satırındaki Const değerini değiştirerek yapabilirsiniz.

Örneğin;

  Const OndalikHaneSayisi=2

Burada 2 rakamı programa, virgülden sonraki kısmın ilk iki basamağını dikkate alması gerektiğini belirtir.
Bu sayede siz sayı olarak 123,4 verdiğinizde sonuç YüzYirmiÜç Nokta Kırk olacaktır.
Aynı şekilde siz sayı olarak 123,423 verdiğinizde de sonuç YüzYirmiÜç Nokta Kırkİki olacaktır.


Programın sınırları

 • Okunabilecek en büyük sayı 999 Trilyon 999 Milyar 999 Milyon 999 Bin 999
 • Negatif Sayıları okuyabilir
 • Ondalık hanesini okur (Siz değiştirmediğiniz sürece virgülden sonra 1 hane)

Lira ve Kuruş Olarak Yazmak

Sayıları yazıyla göstermeye çoğunlukla fatura gibi parasal işlemlerde ihtiyaç duyulacağı için aşağıdaki makroyu kullanabilirsiniz. Bu makro yukarıdaki SAYIOKU makrosunu çağırır.

Function YAZIYLA(ByVal Sayi as Double) as String
Dim OndalikKisim as Integer
Dim Lira, Kurus as String

  Lira = SAYIOKU( Int( Sayi ) ) + " Lira"
  
  Kurus = ""

  If Sayi <> Int( Sayi ) Then
    OndalikKisim = Int(Sayi*100 - Int(Sayi)*100)
    Kurus = " " + SAYIOKU(OndalikKisim) + " Kuruş"
  EndIf
  
  YAZIYLA = Lira + Kurus
End Function

YAZIYLA fonksiyonunu SAYIOKU fonksiyonunu ile aynı yere kopyalayın ve aşağıdaki formülü bir hücreye girin:

=YAZIYLA(123,45)

Sonuç, YüzYirmiÜç Lira KırkBeş Kuruş olur.

Makro, iki haneden uzun ondalıkları ilk 2 haneye yuvarlar.


Katkı Verenler

 • Hakan HAMURCU 03:56, 9 Kasım 2008 (MSK)
 • Süha Aktan 16:12, 1 Nisan 2009 (MSK)